Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

SZENT AMBRUS, püspök és egyháztanító
Ünnepe: december 7

Mindnyájunkkal előfordult már, hogy a jótettekbe belefáradtunk, és a világ szomorú állapotát látva Istenhez kiáltottunk: igazságom elkerüli Isten figyelmét! Az ószövetségi népnek ezt a magatartását bírálja a próféta is, miközben arra figyelmezteti a csüggedőket, hogy Isten nem lankad el, nem fárad el, bölcsessége kifürkészhetetlen. Ezért mondja Jézus, hogy bátran forduljunk hozzá mindnyájan, akik elfáradtunk, és az élet megannyi terhét hordozzuk. Nem a magunk erejéből, hanem belőle tudunk új erőt meríteni. Ebben a hitben erősít meg minden szentmise, ahol a végtelen Isten megtört kenyérként adja önmagát a világ életéért. Ezért énekeljünk ujjongva a zsoltárossal: áldjad lelkem az Urat! (Adoremus 2005.)

A mai ember világa hirdetésekkel van teli. Miközben pedig egyre több a hirdetés, egyre kilátástalanabbnak tűnik, hogy megtaláljuk közöttük azt, amire – vagy helyesebben – akire vágyunk. A megkereszteltek nem hallgathatják el reménységüket. Az evangelizációra mindannyian küldtetést kaptunk. Hiteles életpéldánkkal, jócselekedeteinkkel, de kifejezett szóbeli igehirdetésünkkel is tanúskodnunk kell kortársaink előtt Jézusról. „Emeld fel hangod, ne félj!” – bátorít a próféta. Ne tagadjuk meg honfitársainktól azt a jogot, hogy felismerhessék: Krisztus a Jó Pásztor, aki eljött, hogy megkeresse az elveszettet. (Adoremusz 2004)

SZENT AMBRUS Trierben született 340 körül, családja Rómából származott. Rómában tanult, diplomáciai pályára készült, majd Sirmiumban (Sremska Mitrovica) volt hivatalnok.

374-ben Milánóban működött mint a város prefektusa, és egy püspökválasztás során a katolikusok és ariánusok csaknem véres zavargásba keveredtek. Ambrus a rend fenntartására katonákkal sietett a helyszinre. Ekkor a nép, egy gyermek bekiabálására, közfelkiáltással püspökké választotta, pedig akkor még csak hittanuló volt.

Megkeresztelkedett, pappá szentelték, és egy hét múlva  december 7-én fel is szentelték Milánó püspökévé.

Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és tanítója volt. Az ariánusok ellen küzdött, könyveket írt, kiváló szónok volt, és küzdött a pogányság maradványai ellen is.

Beszédeit tömegek hallgatták, tanulmányozására Ágoston Afrikából Milánóba utazott. A szónoklatok  hatása alatt Ágoston megtért, megkeresztelkedett, új életet kezdett.

Hatalmas tudása, kiváló politikai érzéke, rendíthetetlen hite a legjelentősebb egyházatyák közé emelte. Mindég a legfontosabbnak tartotta a püspöki feladatait, de ebben gyakran gátolta a politikában rá váró feladatok megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én Milánóban és ott van eltemetve.

Példája:
 tehetséged teljesen hivatásod szolgálatába állítsd!

 

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség