Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Merici Szent Angéla szűz, nevelő
Ünnepe: január 27

Mk 4, 26-34

Isten országa növekszik, mert a növekedést Isten adja.

Eszembe jutnak a hetvenes évek, amikor idehaza zárt ajtók mögött jöttünk össze lelkigyakorlatra. Nyugat-Európában ekkor jött divatba, hogy a szabadság jegyében az emberek hallgattak keresztény meggyőződésükről, nehogy bárkit is megbántsanak, aki nem vallja magát hívőnek. Ma már itt is, ott is kezdik felfedezni a hívők, hogy Egyházunk lényegéhez tartozik az evangelizáció, mely lehet a tettek csendes tanúsága, de a kifejezett, szóbeli igehirdetést sem nélkülözheti. Nem azért gyújtanak lámpát, hogy tartóra tegyék? (Adoremusz 2005)

Teljesíteni Isten akaratát. Napi feladat, egész életre szóló feladat. Szent Angéla is napról napra ezt tette, és ezáltal vált példaképpé korában, és segítőnkké nekünk is az Isten útján. 

forrás: Hankovszky Miklós

1474 március 21-én született Desenzanoban. Korán árvaságra jutott, és hamar elvesztette egyetlen nővérét is. 13 éves volt, amikor elsőáldozó lett. Nemsokára Szent Ferenc harmadik rendjébe lépett. 1497 nyarán látomása volt, és attól kezdve érett lelkében a leány-ifjúság nevelésének gondolata. 1516-ban Bresciába költözött. 1524-ben elzarándokolt a Szentföldre, a következő évben pedig Rómában részt vett a Szentéven. 1530-ban 12 leánnyal társulatot alapított, és Szent Orsolya oltalmába helyezte művét. Tíz év alatt már 76-an lettek, akik a leányok nevelésére szentelték életüket. 1540 január 24-én halt meg Bresciában.

Élete mozgatója volt az Úr mondása, amit a szentmise Kezdőénekében ismételünk:

Engedjétek hozzám a gyermekeket,
és ne küldjétek el őket,
mert ilyeneké az Isten Országa. - mondja az Úr.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Akik az igazságra oktatnak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az igazság hordozói lehessünk.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a szolgáló szeretetet adtad az üdvösség elérése eszközéül:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk az örök élet igazságait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akit befogadhatunk, amikor gyermeket fogadunk vagy szolgálunk:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (1Pét 4, 7b-11)
Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, hogy az Úr eljövetelekor készen álljunk. A szeretet cselekedeteivel kell valósítanunk Isten akaratát. A felebaráti szeretet szolgálatában és a szenvedések elviselésében hasonlóvá kell válnunk Krisztushoz.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mk 9, 33-36)
Jézus tanításából megtanulhatjuk, életével és halálával példát adott rá: Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Tegye pedig ezt gyermeki lelkülettel, gyermeki alázatossággal.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük Urunkat, Testvéreim, kegyelmével formálja a nevelők szívét, hogy ne csak az értelmi tudást, hanem a szív tudományát is ültessék el tanítványaik lelkében.

  1. Add, Urunk, hogy akik az ifjúság nevelésén fáradoznak, szeretetedre is megtanítsák a rájuk bízottakat.
  2. Add, hogy a nevelők példája legyen a leghatásosabb nevelési eszköz.
  3. Add, hogy az ifjúság gyakorlatilag is megtanulja az erényes életet.
  4. Add, Urunk, hogy az iskolai és a családi nevelés összhangban legyen, és a kegyelmi élet növekedését is megadja.
  5. Add, hogy a nevelők és tanítványaik egyaránt eljuthassanak Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságunk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük és megvallhassuk tanításodat!

Példája: Segíts minden veszélyeztetett emberen!

Élete: (ejtsd: mericsi) 1470 körül született Desenzano del Gardában, Brescia (ejtsd: Bressa) közelében. Korán árvaságra jutott, egy rokona nevelte őt és nővérét Saló városában. Már ekkor remetéskedésről ábrándoztak, el is vonultak egy közeli barlangba, nagybátyjuk azonban szerencsésen megtalálta őket és visszavezette a két kis "remetét" a gondviselő házba.

Alig volt 13 éves, amikor nővére is elhunyt. Ekkoriban lett elsőáldozó, majd ettől kezdve napi áldozóvá vált. Ferences harmadrendi lett, 1516-ban a Szentföldre akart zarándokolni. Utközben Kréta szigetén egy szerencsétlenség következtében megvakult, Jézus életének útját vakként járta végig. Látását hazafelé jövet visszanyerte, de mindezt isteni intésnek tekintette.

1525-ben visszatért Bresciába, 12 lányt gyűjtve maga köré, azokat a szeretet gyakorlataira oktatta.

1535-ben Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított, szegény lányokat neveltek a keresztény életben.

Meghalt Bresciában, 1540. január 27-én, ekkor már közösségük létszáma 100 fölé emelkedett. Borromeo Szent Károly milánói érsek pártfogásával váltak szerzetté, kb 30 év múlva, később az orsolyiták közössége tanítórenddé fejlődött.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség