Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Sziénai Szent Katalin egyháztanító
Ünnepe: április 29

A véges ember hogyan ismerhetné meg a végtelen Isten titkát, ha nem fedte volna fel azokat Jézus. Akik megelégednek sajátbölcsességükkel, elzárják magukat Isten kinyilatkoztatott titkai elől. Akik alázattal közelednek Istenhez, azok az élet megpróbáltatásai közepette sem veszítik el reményüket, sőt megerősödnek abban a hitben, hogy az Isten végtelenül szereti őket.

 

Domonkos harmadrendiként írásaival és tanácsaival a vallásos élet megújítását és a béke ügyét mozdította elő. Európa társ védőszentjeként kérjük közbenjárását, hogy Európában megújuljon és megerősödjön az Istenbe vetett hit, és a világban a béke ügyét tudjuk szolgálni.

forrás: Hankovszky Miklós

1347. március 25-én született mint anyjának 25. gyermeke. Hét éves korában szüzességi fogadalmat tett. nyolc éves korában kapta első látomását. Szent Domonkos rendjébe lépett. Rendkívüli aszkéta, és egyben tevékeny életet élt: kongregációkat szervezett, betegeket ápolt, szegényeket segített, bűnösöket térített. Fejedelmekkel, püspökökkel, sőt a pápával is levelezett. Rábírta XI. Gergely pápát, hogy visszatérjen Avignonból. Levelezését és "Dialogus" című munkáját a Krisztussal való szoros kapcsolat hatotta át. Testén Krisztus sebhelyeit viselte. VI. Orbán pápa Rómába hívta, és Szent Katalin ott halt meg 33 éves korában, 1380. április 29-én.

Méltán alkalmazható rá a szentmise Kezdőénekében a Szentírás szava:

Íme, a bölcs szűz, az okos szüzek közül való.
aki égő lámpával ment Krisztus elé.
Alleluja.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten bölcsessége csak a tisztaszívűeknek nyilatkozik meg. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívvel befogadhassuk Isten teremtetlen örök Bölcsességét.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki nem tekintetted az ember méltóságát, csak szíve tisztaságát:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki példát adtál nekünk, mert szelíd vagy és alázatos szívű:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a kevélyeknek ellenállsz, de az alázatosakat felemeled:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (1 Jn 1, - 2,2)
Ádám átkos öröksége: a bűn. Ha személyes bűn nem is árnyékolná be lelkünket, az eredeti bűn átka elfordít Istentől. Jézus Krisztus Vére megtisztít minden bűntől. Akik Jézusért ontják vérüket, szorosan egybenőnek az értünk szenvedő és váltságunkért Vérét ontó Krisztussal.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 11, 25-30)
Isten mindent átadott a Fiúnak: Övé a világ fölötti uralom. De hatalmát nem az önkény jellemzi, hanem a szelídség és az alázatos szívűség. Így bátran mehetünk Hozzá, és tanulhatunk Tőle, mert példája életet ad a világnak.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim a szüzesség kedvelőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy ajándékozzon Egyházának bölcs és önfeláldozó szüzeket, akik életüket engesztelésül ajánlják.

  1. Adj, Urunk, hogy a szentek példáját követve mi is eljussunk a tökéletes szeretetre.
  2. Add, hogy gondolatainkat áthassa tanításod, és üdvöt hozó szenvedésed.
  3. Add, hogy naponként gondoljunk és imádkozzunk Egyházad egységéért.
  4. Add, Urunk, hogy minden szavunk sugározza Evangéliumod bölcsességét.
  5. Add, hogy szentjeid közbenjárásával eljussunk az élet teljességére.

Urunk, Jézus Krisztus! Te Sziénai Szent Katalinban egész Egyházadnak példaképet, és isteni bölcsességtől ihletett tanítót adtál. Kérünk, add hogy közbenjárására és tanítása nyomán napról napra növekedjünk ismeretedben és szeretetedben, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség