Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Sarlósboldogasszony - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
Ünnepe: július 2

Mária útnak indul. Azért indul, hogy segítsen. Az Istennel való találkozás a másik ember felé kell fordítson bennünket. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. Mária példája erősítsen a másik emberhez való fordulásomban.

Róm 12, 9-16b - Lk 1, 39-56

Magyarországon a régi szokás szerint ma ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária látogatását. Az aratási munkálatok miatt nálunk Sarlós Boldogasszony a mai ünnep népies neve. Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére lehessen. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a magnificát, amely azóta is a keresztény ember kedves imádsága.

Az ünnepet a világegyház május 31-én üli meg.

Hívek könyörgése:

  1. Minden nap jelenlétedben járva-kelve add, hogy a Szűzanya természetességével fogadjuk irányításodat, jeleidet, amelyekkel útba igazítasz, irányt is változtatsz életünk útján! Hallgass meg, Urunk!
  2. Tedd az egyházat az örömre érzékennyé, hogy egyre inkább hasonlítson hozzád, Jézus szívével, a te szíveddel szeressen, legyen befogadó, elfogadó, mint a Szűzanya! Hallgass meg, Urunk!
  3. Hogy Édesanyád, Mária járjon velünk minden úton, illetve inkább mi járjuk vele minden utunkat! Hallgass meg, Urunk!
  4. Legyen szemünk élesebb észrevenni, meglátni, ha valakinek szüksége van ránk! Nevelj érzékenységre! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy egész életünk örvendező előkészület legyen a veled való találkozásra! Hallgass meg, Urunk!

forrás: magvető lista 2003

2003. július 2.

Arra kell gondolnom éppen ma, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján, milyen áldott dolga van annak, aki éppen a hónap második napján próbál Testvérei mellé társulni, hogy együtt elmélkedjünk Urunk mérhetetlen sokoldalú gazdagságáról. Szépek, beszédesek a másodikák (január 2. keleti egyház szentjei, február 2, április 2. Hazánkban! Július 2, szeptember 2 (Budavár), október 2. Őrangyalok napja, november 2. (Eskaton)).

Különösen szép ez a mai nap! Sokoldalúan ajándékos: 1. Szerzetesi lelkületre nevelő líra árad belőle: a zsolozsma olvasmányos horájának első lekciója az Énekek éneke 2 és 8. fejezetéből van összemetszve. 2. A munka világával találkoztat Hazánkban az arató szerszámok megáldásának ősi szokása, pl. a kónyi Sírtói Kápolna előtt. 3. A látogatás, a találkozás, a vendéglátás teológiáját, misztikáját kínálja a mise liturgia második olvasmánya (Róm 12 9-16b): tipikus erénytábla, a felebaráti szeretet sziporkázó skálája: keresd meg, melyik érint Téged ma a legjobban a 7+12 szempontból, és mi az erkölcsi útbaigazítások alapja, hangolója.?!
A három hullámhossz valamelyike (lelkiség, szolgálat, látogatás) bizonyára éppen időszerű számunkra. A mai nyelvre fogalmazott evangéliumi ízű boldogságok egyike ez: Boldogok vagytok, főleg Ti, akik fel tujátok ismerni az Urat mindenkiben, akivel találkoztok - Tiétek az igazi fény és az igazi bölcsesség (vö. II. János Pál Novo Millennnio Ineunte 43. pont). Igen! Legyen ez ma a Tiétek!

Budapest, 2003. július 2.

Brückner Ákos Előd O.Cist.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség