Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, Hamvazószerda utáni péntek

Iz 58, 1-9a
Napról napra keresnek, és szeretnék megismerni útjaimat

Mt 9, 14-15
Ha majd elviszik a vőlegényt, böjtölnek.

Az Istennel való kiengesztelődés, az élet igazi örömét adja meg. A mélységes szeretet megkívánja, hogy keressük Isten akaratát. Az önmegtagadás és a böjt akkor értékes, ha szeretetet érlel lelkünkben és a testvéri, illetve felebaráti önzetlen szeretetben nyilvánul meg.

A próféta ostorozza azt a böjtölést és bűnbánatot, amely nem szívből jön, hanem amely által le akarjuk kenyerezni Istent: böjtölünk, vezeklünk, hogy teljesítse kéréseinket. Ha nem teljesíti, akkor abbahagyjuk. A vallásosságnak ez a formája ma is fellelhető, ezért megszívlelendő a próféta tanítása: az az igazi böjt, amelynek forrása az Isten iránti és az emberek iránti szeretet. A bűnbánat azzal kezdődik, ha megszüntetjük az igazságtalanságot, és gyakoroljuk az irgalmasságot. A régi világ társadalmában nagy szerepet játszott az alamizsna. Ma inkább arra gondolunk, hogy mindenkit hozzá kell segíteni a teljes emberi élethez. Ha így buzgólkodunk, remélhetjük a meghallgatást. (Adoremusz 2005)


Keresztelő János tanítványai nem értettek valamit, és Jézushoz mentek válaszért. Lám, milyen bölcsek voltak, és számunkra is példát adnak, hogy ha valami nem világos, tárjuk Jézus elé. Keressük fel gyakrabban, és legelőször vele beszéljük meg problémáinkat. Jelen esetben a tanítványok kérdése a böjtre vonatkozik. A farizeusok a törvény előírásait is meghaladva, mindenki másnál lelkiismeretesebben böjtölnek. Az apostolok miért nem? Mert velük a Vőlegény, akit a próféták hirdettek, és akire a farizeusok is vártak. Velünk a Vőlegény, Krisztus! Ezért legyen a nagyböjt számunkra az önmegtagadások közepette is mindenekelőtt a vele való bensőséges, örömteli találkozás ideje, a Vőlegény iránti szeretetből. (Adoremus 2006.)

forrás: Magvető lista

Jn 8,1-11

Az írástudók és a farizeusok egymás szavába vágva vádolják a házasságtörő asszonyt, és követelik halálát. "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia". Jézus hallgat és vár. Nem hangerővel akarja lebirkózni a vádlókat. Ő már tudja, hogy őrá is ugyanezt fogják kiabálni. Isteni bölcsességével válaszol azoknak, akik oly könnyen megteszik magukat bírának.

Az ember, amíg él, Istentől megkapja a megtérés lehetőségét. Mi se fosszuk meg egymást ettől.
Szabó Tamás


forrás: nagyböjti lista (2001)

Egyedül lenni az egyik legrosszabb érzés (mivel az ember alapvetően társas lény). Ilyenkor elcsügged az ember, félni kezd a sötétben, minden neszre felfigyel. Van, aki ilyenkor bekapcsolja a tévét, rádiót, csak hogy ne legyen csend, amely olyan "nem szeretem" érzés. Pedig a csend hozzátartozik az ember életéhez. Valakinek elég tíz perc, van, akinek egy óra sem. Aki egyedül érzi magát a csendben, az nem tud mit kezdeni a csenddel. Jézus mondja: Itt vagyok! Ebben benne van: Ne félj! Beszélj velem! Mi van veled? Láttam, nehezedre esett a mai nap! Ami azonban a legfontosabb: Veled vagyok minden nap! Csak figyelj Rám... csendben.


forrás: nagyböjti lista (2000)

  p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }

Szent-Gály Kata:

A BIZALOM GONDOLATAI

(Edith Stein)

 

Ki őrzi sorsodat,
    mikor se hold, se nap
        fölötted meg nem állnak?

Ki fogja meg kezed,
    ha súlyos fellegek
        viharra orgonálnak?

Ki biztat ébredést
    lezárt szemedre, és
        ki ír ösvényt szívednek?

S ki jön még akkor is
    veled, ha útjaid
        a szürkületbe vesznek?

 
Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség