Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 1. hét Hétfő

Lev 19, 1-2.11-18
Legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok!
Mt 25, 31-46
Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek!

Megdöbbenve állapítjuk meg olykor, hogy mily rövid az élet. Észre se vettük, és már itt a vége. Az evangélium erre figyelmeztet: egy napon valamennyiünknek meg kell jelennünk az Úr ítélőszéke előtt. Ott leszünk majd együtt: hívők, nem hívők, szegények és gazdagok, hogy számot adjunk tetteinkről. És mi alapján fog Isten megítélni bennünket? A szeretetünk mértéke szerint, mert szeretet az Isten – amint első enciklikájában XVI. Benedek pápa is hangsúlyozza, és hozzáteszi: a legigazságosabb társadalom sem nélkülözheti az egyháznak ezt a karitatív tevékenységét, mely Isten végtelen, ingyenes szeretetéből táplálkozik. Legyünk egymás iránt hiteles tanúi és találékony napszámosai a szeretet Istenének! (Adoremus 2006.)

A keresztény ember élete állandó küzdelem, hiszen napról-napra le kell győzni a kísértéseket. A legveszedelmesebb kísértés az önzés, mivel beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagyböjti előkészületünk kezdetén újra és újra föl kell éleszteni magunkban elhagyott és elfeledett szeretet-cselekedeteinket.

Forrás: Bárdosy Éva

 1. Segíts mennyei Atyánk, hogy ebben a szent időben elmélyüljön a hitünk, reményünk és szeretetünk Irántad és minden ember iránt! Hogy Jézussal járjunk a pusztában, és közben alaposabban megismerkedjünk Veled! Hallgass meg, Urunk!
 2. Szentlelked adjon tanácsot lelki vívódásai, próbatételei idején minden szolgádnak: János Pál pápának, püspökeinknek, papjainknak, és valamennyi meghívott munkásodnak! Hallgass meg, Urunk!
 3. Áldd meg egyházmegyénk főpásztorát, László püspökünket kinevezésének évfordulóján! Tedd az aranymiséjét ünneplőt szíved szerinti jó pásztorrá és adj neki mindig hivatásából következő sok tiszta örömöt! Hallgass meg, Urunk!
 4. Segíts kiállnunk a hit, a beléd vetett bizalom próbáját minden körülményben! Bátoríts, hogy minden "reménytelen" helyzetben is kövessük Jézust az engedelmességben! Hallgass meg, Urunk!
 5. Amikor a Jézus Krisztus által kapott istengyermeki szabadságunkért az Egyház közösségében hálát adunk, hallgass meg, Urunk!
 6. Fogadd el készségünket az igazi bűnbánatra és az önmegtagadásra! A mai szentmise kenyerével és borával együtt fölajánljuk bűnbánó szívünket, mint választott néped a termés legjavát és kérünk: hallgass meg, Urunk!
 7. Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem örökösen éhezik Rád, Istenünk! Lakass jól minden utánad szomjazót tested, véred által isteni életeddel! Hallgass meg, Urunk!

A keresztény ember élete állandó küzdelem, hiszen napról-napra le kell győzni a kísértéseket. A legveszedelmesebb kísértés az önzés, mivel beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagyböjti előkészületünk kezdetén újra és újra föl kell éleszteni magunkban elhagyott és elfeledett szeretet-cselekedeteinket.


forrás: Magvető lista 2000

Lev 19,1-2.11-18. - Mt 25,31-46.

A nagyböjti időben felülvizsgáljuk Istenhez, Jézushoz fűződő kapcsolatunkat. Követelményei már az ószövetségben sem voltak minimálisak: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. S mindjárt hozzáfűzi a felebaráti szeretet alapkövetelményeit: már az Ószövetség idején sem lehetett Istent úgy szeretni, hogy ne szeretnénk embertársainkat. Jézus példabeszédében még tovább fokozza ezt a követelményt: arról ismerni meg, hogy hozzá tartozunk, hogy milyen szeretettel voltunk embertársainkhoz. - Más szóval, ha egyre jobban akarom szeretni Jézust, akkor egyre jobban kell szeretnem embertársaimat is.
Elemér


forrás: nagyböjti lista (2000)

 • Kedves fiam, nem azért állítottalak magasra, hogy elfeledkezzél arról, mit köszönhetsz alantabb álló testvéreidnek.
 • Tehetségeid, jó tulajdonságaid, vagyonod az én bőkezűségemet bizonyítják.
 • Az egyéni javaknak is a közjót kell szolgálni.
 • A kezeknek segíteni kell a lábakat; a lábaknak segíteni kell a kezeket.
 • Nincs oly kis teremtmény, amely nem tehetne valami szolgálatot.
 • Mikor én oly bőkezű voltam és vagyok veled szemben: te fösvény akarsz lenni irántam?
 • Az örök dicsőség olyan nagy dolog, hogy méltányos azt a földön drágán megfizetni.
 • Szívem különös kegyelmekben részesíti azokat, kik feláldozzák magukat másokért.
 • Ha javaidat biztosítani kívánod, fordítsd azokat a szerencsétlenek fölsegítésére.
 • És ne véld, hogy itt csak az anyagi segítségre gondolok; nem, hanem minden segítségre: a lelkire és a természetfölöttire is.
 • Tanítsd a pazarlókat takarékosságra.
 • Tanítsd a vigyázatlanokat óvatosságra.
 • Tanítsd a rendetleneket fegyelemre.
 • Tanítsd azokat, kik testükkel visszaélnek, a lelki egészségre.
 • Tanítsd a könnyelműeket megfontolásra.
 • Tanítsd a szenvedélyeseket a szív megfékezésére.
 • Tanítsd azokat, kik csak tanulni akarnak, a maguk megjavítására.
 • Tanítsd azokat, kik nem tudnak élni, a meghalásra.

(G. Palau sj: Krisztus útján 1922)Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség