Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 1. hét Péntek

Ez 18, 21-28
Ha a bűnös szakít bűnével, életben marad.
Mt 5, 20-26
Békülj ki embertársaddal.

Istenünk, igazságos ítéletében, de szeretetében végtelenül irgalmas és a bűnbánónak megbocsát. Az életet akarja, ezért kívánja, hogy mi is megtérjünk. De még erre is gyengék vagyunk, ezért siet kegyelmével segítségünkre.

Idegennel könnyebb kibékülni, mint egy testvérrel. A testvért ugyanis nagyon jól ismerjük: tudjuk, mit forgat fejében, hogyan gondolkodik, milyen álmok és remények motoszkálnak benne. De azt is, milyen „bogarai” vannak, milyen gyengeségek és bűnök kerítik hatalmába. Jézus nem ígér könnyű tanítványságot. A megbocsátás a Jézusi út egyik legnehezebb követelménye. Gyakran szinte kivitelezhetetlennek tűnik. Pedig a megbocsátás tehertétel: elhagyjuk a bosszúvágyat, a neheztelést, a sértődöttséget, a sérelmeket, és megszabadultan, felesleges terhektől mentesen megyünk tovább életünk útján. (Adoremusz 2005)

 

Forrás: Bárdosy Éva

  1. Gyógyíts meg, válts meg bennünket, és add, hogy erényeink se tegyenek elbizakodottá minket! Hallgass meg, Urunk!
  2. Legyen az egyház irgalmad művének folytatója: az újszövetség egyetlen parancsát követve múlja felül a farizeusok és írástudók igazvoltát! Hallgass meg, Urunk!
  3. Add, hogy ez a bűnbánati idő segítse elő minden közösségben az ellentétek, ellenségek kiengesztelődését! Hallgass meg, Urunk!
  4. Ajándékozz meg az erények erényével: az alázattal, vezess általa a szabaduláshoz! Hallgass meg, Urunk!
  5. Gyógyíts ki gyilkos indulatainkból, és bocsásd meg ilyen indulatból származó ítéleteinket, átkainkat! Nyisd ki szemünket, hogy úgy lássuk haragosainkat is, ahogyan a Te szerető tekinteted! Hallgass meg, Urunk!
  6. Fölajánlott adományainkat, mindenkivel kibékült szívünket mutasd be a mai áldozattal együtt az Atyának, hogy a kegyelem kiáradjon az egész világra! Hallgass meg, Urunk!

Istenünk, igazságos ítéletében, de szeretetében végtelenül irgalmas és a bűnbánónak megbocsát. Az életet akarja, ezért kívánja, hogy mi is megtérjünk. De még erre is gyengék vagyunk, ezért siet kegyelmével segítségünkre.


forrás: Magvető lista

Mt 5, 20-26
"Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába."

A mai perikópa a keresztény ember logikáját igyekszik átadni nekünk. Jézus egyáltalán nem a "standard" eljárásra buzdít minket. "Igazságunk" felül kel múlja a "farizeusok" igazságát. A "farizeus" igazsága a kenetteljes képmutatás. Isten nevével csattogtatva vezető- és főpozíciókat vív ki magának a társadalomban. A kivívott pozíciónak legtöbbször nem felel meg és kezdetét veszi az ördögi kör, amelynek következtében még agresszívabbá válik és még inkább Isten nevével csattogtat és még inkább nem felel meg feladatának. De a törvények és előírások csak ideig-óráig jelentenek menedéket számára. Pál nagyszerűen megfogalmazza: a törvényből származó cselekedetek nem üdvözítenek. Ami üdvözít az nem más, mint a hitből származó cselekedet.

"Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába."

Az írástudók "igazsága" statikus, változatlan igazság. Jellemző rájuk, hogy minden változástól félnek. A változások ugyanis megrengetik a törvények által felépített bástyáikat. Elég ha csak a XX. század
történéseit vesszük alapul. A Krisztus-követők, a "keresztények" "igazsága" dinamikus, változó. VI. Pál szavai szerint "a béke új neve ~haladás~". Haladás viszont nincs változás nélkül. Aki nem fogadja el
a változásokat, az egyszerűen nem akarja a békét. Békétlen, mert "leszögezni" akarja mindazt, amit lehetetlen leszögezni.
A változásoktól való félelmeink gyakran lebénítanak minket. "Biztos révben" és "biztos talajon" akarjuk tudni mindazt, ami számunkra fontos és identitásunkkal szervesen összefügg (ezért nagyon fontos, hogy miben látjuk identitásunkat). A "biztonság" egy hatalmas kísértés az emberileg bizonytalan történelmünk hasábjain. De ez az "írástudók és farizeusok" kísértése. Aki "biztos úton jár" az tulajdonképpen halott. Isten kegyelme a bizonytalanságban erősít meg minket, mert gyengeségünkben rejtette el erőnket.
Szakács Ferenc SándorInformáció, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség