Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 1. hét Szombat

Mtörv 26, 16-19
Kövesd az urat lelkiismeretesen, szíved, lelked mélyéből.
Mt 5, 43-48
Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért.

Az Újszövetség választott népének életét új törvény, a szeretet kettős parancsa irányítja. Isten, kegyelmi indításaival formálja át az emberi szíveket, a szeretet parancsa pedig túlemel minket az emberi önzésen.

Ha Isten helyében lennénk, sokszor nem kelne fel a nap. A nap éltető sugarai nélkül azonban nincs élet. Már a napfogyatkozás egyszerű szemlélése közepette is megremegünk. Félelmetes látvány és érzés. Mennyei Atyánk azonban felkelti napját jókra és gonoszokra. Nem válogat, nem rangsorol, nem osztályoz, mint az ember. A szerető atya mindenkit egyformán részesít javaiban. Nem csak azokat szereti, akik Őt szeretik. Ha szeretetünkért szeretetviszonzást várunk el, akkor csupán kereskedők vagyunk: fizetséget várunk a felkínált portékánkért. Még akkor is, ha az árú minőségtelen. Vajon nem lenne célszerűbb odafigyelni, hogy mit is kínálunk? (Adoremusz 2005)

Forrás: Bárdosy Éva

  1. Minden egyes kereszténynek és keresztény közösségnek legyen célja a mennyei Atya tökéletessége! Őrizz meg minden félmegoldástól, minden olyan kísérlettől, amely megosztást eredményez teremtményeid között! Hallgass meg, Urunk!
  2. Áldozatod mai megújítása fonja még szorosabbra a szövetséget közted és közöttünk! Tedd egyházadat e szövetség hordozójává, jelévé! Hallgass meg, Urunk!
  3. Nyisd ki a szívünket, hogy befogadóbbak legyünk valamennyien az idáig kívülállónak, idegennek tekintettek iránt! Hallgass meg, Urunk!
  4. Gyógyítsd meg ebben a nagyböjtben a gyűlölködés sebeit bennünk, hogy a gyűlölettől szenvedő világ fölismerhesse bennünk Krisztus jegyeit! Hallgass meg, Urunk!
  5. Add, hogy a mai miséből erőt merítsünk az ellenségszeretethez! Hallgass meg, Urunk!
  6. Fogadd szívesen minden közösség imádságát, amikor Édesanyáddal könyörgünk hozzád hazánkért, keresztény jövőnkért! Hallgass meg, Urunk!
  7. Hogy szívesen tanuljunk Szűzanyánktól önfeláldozó anyai szeretetet, és azt is megértsük már, hogyan szeretheti a Mennyei Atya egyforma mértékben a jó és a gonosz embert! Hallgass meg, Urunk!

Az Újszövetség választott népének életét új törvény, a szeretet kettős parancsa irányítja. Isten, kegyelmi indításaival formálja át az emberi szíveket, a szeretet parancsa pedig túlemel minket az emberi önzésen.


forrás: Magvető lista

Mt 5, 43-48 "Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!?"

Úgy tűnik, talán a legnehezebbet kívánja Jézus. Szeretni az ellenséget, imádkozni üldözőkért, megbocsátani? A keresztrefeszített Üdvözítő ebben is példát mutatott nekünk: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." Lk 23,34 Vagy: II. János-Pál pápa meglátogatja börtönében merénylőjét, Ali Agcat, megbocsát.

Jézus példáján önvizsgálódást kell tartanunk: tudunk-e imádkozni azokért, akik az egyházat próbálták az elmúlt rendszerben, vagy épp ma keresztre feszíteni? A legelvetemültebb gonosztevő is megtérhet, gondoljunk a Golgotára.

A mi életünknek is megvannak a maga Ali Agca-i. Ha nem is revolverrel lőnek ránk, de gyakran megsebeznek. Tudunk-e megbocsátani, és szeretetet tanúsítani irántuk? A nagyböjt kezdetén keressük meg lelkünk Agcait, hogy legyen időnk, és erőnk a kiengesztelődésre.

És a mai evangéliumi szakasz utolsó mondata:
"Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!" Csak így lehetünk tökéletesek.

Iványi László


forrás: nagyböjti lista (2000)

Szent-Gály Kata: Megtérés

Én ismerem a bűnt Uram,
Én messziről jöttem.
Jogom van hozzá, hogy nagyon szeress,
hogy homlokomra két vonást tehess,
Mert kiváltottál önmagaddal engem.
Kereszted, mint rám sütött pecsét:
tiéd vagyok - és nem a földé.
Hazataláltam és szeretnék
a te házadban lakni mindörökké.Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség