Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 2. hét Szerda

Jer 18, 18-20 Színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük.

Mt 20, 17-28 Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul mindenkiért.

„Odaadja életét váltságul sokakért”. Egyetlen üdvözítő van, Jézus Krisztus, a megváltottak száma azonban határtalan. János és Jakab édesanyja szeretné, ha fiai mind szorosabban Jézushoz tartoznának. Ennek útja a szolgálat – válaszolja Jézus. Aki első akar lenni, legyen mindenki szolgája. Nagy gyakorlótér erre a hétköznapi élet, a család, az Egyház, a munkahely.

A földi javak birtoklása utáni vágy megtalálható szinte minden ember szívében. Nélkülük nem boldogulhatunk, s jogunk is van rájuk. Tapasztaljuk ugyan, hogy ezek a javak elavulnak, pazarlás által elemésztődnek, mások csalárdsága és erőszakoskodása által elraboltatnak, mégis ragaszkodunk hozzájuk. A veszély akkor jelentkezik, amikor a szívünket a mulandó javakhoz kötjük: elveszítjük szabadságunkat, -mert a kötődés és ragaszkodás a javakhoz, mindig rabság, - én nem érzékeljük mások ínségét. A mindig jóllakott ember nem tudja mi az éhínség, mint ahogyan az egészséges ember is csak akkor kezdi igazán értékelni az egészségét, amikor elveszíti azt. (Adoremus 2005)

Forrás: Bárdosy Éva

1. Egyetlen közbenjárónk, Jézus Krisztus! Járj közbe értünk azért is, hogy ez a nagyböjti szent idő elmélyítsen bennünket a szenvedés titkában! Hallgass meg, Urunk!

2. Erősíts meg akkor is, amikor olyan gúnyolódást, meg nem értettséget kell elviselnünk, amelyre igazán nem számítottunk! Hallgass meg, Urunk!

3. Hogy az egyház, mint egy igazán jó anya, mindig olyan dolgokat kérjen tőled gyermekei számára, amelyek egybeesnek a te akaratoddal! Hallgass meg, Urunk!

4. Tedd valósággá közöttünk a mai evangélium szerinti sorrendet: hogy a magasabb tisztséget viselők valóban cselédként, rabszolgaként vessék be magukat a munkába, ahogyan tőled tanulták! Hallgass meg, Urunk!

5. Add, hogy vetélkedés helyett minden erőnkkel arra készüljünk, arra álljunk készen valóban, hogy veled együtt kiigyuk az engedelmesség kelyhét! Hallgass meg, Urunk!

6. Fogadd be az elhunytakat az örök dicsőségbe, hogy mindörökké irgalmadról énekeljenek! Hallgass meg, Urunk!


A törvényben, az engeszteléshez hozzá tartozott a véráldozat. Az engesztelés alapfeltétele pedig az őszinte alázat, amikor feltétel nélkül tudjuk életünket a gondviselő Isten kezére bízni.


forrás: nagyböjti lista (2000)

  • Milyen kihívásokat jelent az Ige megélése számodra?
  • Mennyire engeded, hogy Isten megérintsen?

Szabó Lőrinc: Párbeszéd

Félek Atyám - úgy zúgnak a harangok!
fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is!
Ne félj fiam - téged hívnak a harangok
te vagy a tükör, te vagy az árny is, a fény is.
Mit ér az ember, mit a vágy, meg az önvád,
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?...
Ne félj fiam - az a kín, az a vágy, az az önvád
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség