Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 2. hét Szombat

Mik 7, 14-15.18-20
Irgalmazz nekünk, Urunk!
Lk 15, 1-3.11-32
Fölkelek, és Atyámhoz megyek.

Isten egy édesapa gyöngéd szeretetével szeret minket. Bűneink sem tudják kioltani irántunk valószeretetét. Fürkésző tekintettel, és kitárt karral vár az atyai ház bejáratánál, sőt a bűnbánat legcsekélyebb gesztusára siet felénk, és a kegyelmek új ruhájába öltöztet. A mi Istenünk eltörli bűneinket, és mindebben örömét találja. Így szelídít mindnyájunkat a halál civilizációjából a szeretet civilizációjába.

Vajon az embernek az éhes disznó sorsára kell jutnia, hogy felfedezze Isten szeretetét? Miért van az, hogy jólétünkben hálátlanok vagyunk? Miért feledkezünk meg olyan könnyen az atyai ház melegéről és biztonságáról? A tékozló fiú sorsa a mi sorunk is. A kérdés az, hogy mit engedünk meg magunknak, milyen mélyre engedjük süllyedni  magunkat, hogy aztán felkeljünk és meginduljunk az isteni jóság felé? Minél mélyebbre süllyedünk annál nehezebb a felkelés. De erőt adhat az Atya viselkedése: már messziről látja gyermekét, eléje siet, nyakába borul és megcsókolja. Az isteni szem már akkor is látja a tékozlót, amikor az még nem is sejti.
(Adoremus 2005)

Forrás: Bárdosy Éva

1. Hogy családodat, s abban minden "lázadozó" és "itthon maradó" testvért elgondolkoztassa mai tanításod, hallgass meg, Urunk!

2. Köszönjük, hogy te szóba állsz a bűnösökkel, ezért fordulhatunk hozzád ma is bátran! Add meg mindannyiunknak a bűnbánat békéjét és örömét, hallgass meg, Urunk!

3. Segíts, hogy magunkra ismerjünk a tékozlóban, és még idejében hazafelé induljunk. Hogy hazataláljunk, mielőtt éhen halnánk, hallgass meg, Urunk!

4. Hogy veled, anyánknál is szeretőbb apánkkal együtt örüljünk minden hazatérő testvérünknek, és tegyen tökéletesen boldoggá annak tudata, hogy mindig veled lehetünk! Hallgass meg, Urunk!

5. Tégy ünneppé minden hazaérkezést! Add meg a szétszakított családoknak, a viszontlátás boldogságát, és segíts, hogy akik összetartoznak, azok mindig együtt is lehessenek, hallgass meg, Urunk!

6. Add, hogy a mai szentmise kegyelmei kiáradjanak a téged keresőkre, a nagybetegekre, és mindenkire, aki nehéz helyzetben van, hallgass meg, Urunk!


Isten, örök szeretetében kiválasztott minket, hogy gyermekei legyünk. Mint jóságos Atya, nem csak gondoskodik rólunk, hanem, mivel ismeri az emberi természet gyöngeségeit, az őszinte bűnbánatért meg is bocsát.Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség