Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, 3. hét Kedd

Dán 3, 25. 34-43

Bánj velünk könyörülettel, nagy irgalmasságod szerint.

Mt 18, 21-35

Tiszta szívből meg kell bocsátanunk mindenkinek.

Vétkeztünk, és vétkeinkbe újra visszaestünk. Mindnyájan saját tapasztalatból ismerjük e szavak jelentését. Egyedül Isten bocsáthatja meg bűneinket, de azt kérnünk kell tőle. Alázattal, ahogy Dániel könyvében Azariás imádkozott, vagy ahogy az evangéliumi példabeszédben Jézus figyelmeztet minket. Aki a megbocsátást önzően, csak magának akarja megtartani, az visszaél vele, és nem méltó rá.

Ha valakit jószándékkal az evangélium szavaival figyelmeztetünk: „Nem kellett volna megbocsátanod embertársadnak?”, bizony hamar jöhet a vállrántással kísért cinikus kérdés: „Miért kellett volna megbocsátanom? Amit ellenem tett, arra nincs bocsánat!” Sokan vannak, akik nem ismerik a megbocsátást, emberi gyengeségnek tartják, és évtizedekig nem felejtenek. A megbocsátás fogalmát nem az emberből kiindulva érthetjük meg, hiszen Istentől ered, aki maga az Irgalom. Isten vállalja ezt a „gyengeséget”, megbocsát mindenkinek. A bűnös és bűnbánó embernek, aki már megtapasztalta ezt a végtelen irgalmat, azaz azt, hogy Isten megbocsátja az ő bűneit, már könnyebb a megbocsátás embertársainak. (Adoremus 2005)

Forrás: Bárdosy Éva

 1. Fogadd el ma is megtört, alázatos szívünk áldozatát! Hallgass meg, Urunk!
 2. Add, hogy a kölcsönös megbocsátás, a múlt sérelmeinek végleges eltörlése segítse egymáshoz közelebb a keresztény egyházakat! Hallgass meg, Urunk!
 3. Add meg az igazi bűnbánat ajándékát, hogy kimeríthetetlen irgalmad észre vétesse velünk, milyen csekélységeket nem tudunk megbocsátani az ellenünk vétőknek! Hallgass meg, Urunk!
 4. Tégy bennünket veled, minden emberrel és önmagunkkal kiengesztelődött követeivé a te békességednek! Legyen ez a békesség a világ számára hatékony, mint a kovász! Hallgass meg, Urunk!
 5. Hogy minden nagyböjti lelkigyakorlat a Szentlélek gyümölcseit érlelje meg a részvevőkben, hallgass meg, Urunk!
 6. Áraszd békességedet és dicsőségedet a megholtakra, és add, hogy velük együtt mi is a Te irgalmadat énekeljük hálásan mindörökké! Hallgass meg, Urunk!
 7. Hogy a Miatyánk megbocsátásra vonatkozó kérése ne ítéljen el minket, és bár minden megbocsátás csoda, tégy bennünket képessé rá mégis! Hallgass meg, Urunk!

A nagyböjti önvizsgálat és bűnbánat idején az Anyaszentegyház figyelmeztet bennünket, hogy megigazulásunk nem a lélek összetörtségéből, hanem Isten irgalmából fakad. Az ő irgalmának, megbocsátásának kiesdése bennünk is irgalmas lelkületet alakít ki.


forrás: Magvető lista 2000


forrás: nagyböjti lista (2000)

Hűségesen követni kell a Mestert

 • - Fiam, sokat beszélsz, de keveset cselekszel.
 • - Adsz nekem valamit; de ha magadat is ideadnád.
 • - Azt mondod, hogy az én dicsőségemet keresed; de akkor miért vagy mindig elfoglalva a tiéddel?
 • - Siratod a világ bűneit; de miért nem a tieidet?
 • - Mindenütt találsz gáncsolni valót; de ha inkább magadat javítanád?
 • - Azt mondod: Istenem! szeretlek Téged! s aztán nem nekem szolgálsz. Felpanaszolod elvetemült ellenségeim tervszerű dühöngéseit; s aztán elmégy s magasztalod kiválóságukat s előnyös tulajdonságaikat.
 • - Azt mondod, hogy mindenek fölött szeretsz; de hát miért nem mutatod ki ezt életeddel?
 • - Néha engem tagadsz meg, hogy magad ne kelljen megtagadnod.
 • - Máskor magadat tagadod meg, hogy legnagyobb ellenségeimet ne kelljen megtagadni.
 • - Lelki vigasztalások és gyönyörűségek után vágyódol; s úgy mulatsz, mint a világfiak.
 • - Amid van, mind az enyém; s te haszontalanságokra fordítasz mindent.
 • - Többre becsülöd a földi dolgot, mint az istenit; s mégis jó kereszténynek tartod magad.
 • - Ma mindent meg akarsz tenni, hogy üdvösségedet biztosítsad; holnap mindent abbahagysz, s alig gondolsz arra, hogy örök kárhozat is van.
 • - Egyszer azt mondod: biztosítsuk a mennyországot! Máskor: ó, bárcsak ne volna pokol!
 • - Mit használnak az ájtatosságok, ha kívánságaidon és szenvedélyeiden nem tudsz uralkodni?
 • - Mit használ jószándékod, ha cselekedeteid nem jók?
 • - Vajon a Krisztus embere-e az, kit mindig az emberfélés gyötör?
 • - Te otthon és magadért akarsz katolikus lenni, mikor én azt kívánom, hogy mások előtt s énértem légy az.
 • - Ó, fiam! Ki egyazon időben kívánod és kerülöd az erényt!

(G. Palau sj: Krisztus útján 1922)Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség