Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, 1. hét Kedd

Mi közünk egymáshoz? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?” – kérdezte Jézustól a tisztátalan lélek. Jézus máshol azt mondja magáról: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” Kiélezett álláspontok feszülnek egymásnak. Eszünkbe juthat a bölcs Salamon király előtti két asszony története, akik közül az igazi édesanya az volt, amelyik a gyermek megmaradását akarta. Nem Istentől származik a háború, a bosszú, az erőszak, ördögi köre. Nagy volt üdvösségünk ára. (Adoremusz 2005)

KÖNYÖRGÉS (A polgári év kezdetére szóló votívmise könyörgése)
Istenünk, te kezdet és vég nélkül való vagy,
te vagy a teremtés forrása.
Add, hogy úgy töltsük el ezt az évet,
amelyet már a kezdetén neked szentelünk,
hogy javakban bôvelkedjünk,
és jó cselekedetekben gazdag, szent életet éljünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön--örökké.

Zsid 2, 5-12
Jézus a halál elszenvedéséért a dicsőség koronáját nyerte el.
Mk 1, 21-28
Tanításával ámulatba ejtett mindenkit.

Mit tegyek az evangéliumot olvasva?
Jétzusnak van hatalma a gonodz felett. Bízzak bátran Jézusban. Nem fiog magamra hagyni.
Jézus híre elterjedt a környéken. Vajon ma menyire terjed Jézus híre? Én mit tehetek én ezért?
A gonosz ma is működik a viágban, de Jézus már legyőzte. Ne féljek hát tőle, hanem Jézus erejével álljak ellen neki.
a gonosz ismeri Jézust. Én vajon mennyire ismerem Őt?

Isten, irgalmában szívesen segít az emberen, de Őt nem sürgeti az idő múlása, mivel örökkévaló. Feltétlen hitet és bizalmat követel tőlünk és állhatatos imát. Ez a hitből fakadó bizalom és imádság tesz kedvessé Isten előtt és alkalmassá ajándékaira.

A greccio listáról ollózva:

„Óvakodj attól, hogy bármit meggondolatlanul és elhamarkodottan kijelents!” Egymásért: figyelmeztetés, törődés. S Ferenc szavai:-„Uram, mit tegyek?”

Gazdagék gyermekei szánkóznak a domboldalon, élvezik a csúszkálást, öröm, kacagás, jókedv. Szegényék gyermekeinek szánkóját most vágja fejszével szét az édesapa, hogy a 3 napja fűtetlen szobában didergő vállkendős anyóka kályhája felmelegedjen. A gyermekek kezdeti értetlensége, fájdalma a kályhában pattogó tűz mellett átmelegedő „nénje” örömével arányosan válik igazi boldogsággá. –kedves testvér, ha teheted, olvass Móra novellákat! Maradhat-e e sorok olvastán szem szárazon, s szív „megkeményítve”? A törvény teljessége a szeretet, egymásra talál irgalom és hűség, az igazságosság és béke. Testvér, csendesedj el, találj magad körül egy csöpp nyugalmat, -hallgass! Nehogy a zajban ne halld meg: Isten szól! Fülelj, figyelj vágyakozó szeretettel! ”Csak legyél több szeretet, ki szeret meg nem fárad!”- énekelik Taize holdudvarának fiataljai. Az ima: meghallás! S ha most e csendben újra felidézzük a ferenci kérdést:-„Uram, mit tegyek?”, már mellé is fűzhetjük mai saját fohászunkat:- Add, hogy szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség