Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

SZENT LÚCIA, szűz és vértanú
Ünnepe: december 13

Szof 3, 1-2..9-13 Akkor majd tiszta ajkat adok minden népnek.

Mt 21, 28-32 Tetteinkkel kell szolgálnunk Isten Országát!

Két dolgot nyilvánvalóan magunkkal vihetünk a mai gazdag evangéliumi szakaszból: az egyik a megtérésről, a másik a szavak és tettek egységéről szól Példaképünk ne az a fiú legyen, aki könnyen mond igent, majd ígéretét hamar visszaszívja. Inkább a másikra tekintsünk, a megtérőre: képes felülbírálni addigi magatartását, magába száll, dönt, és megteszi, amit kértek tőle. Legyen számunkra advent a megtérés ideje, ne csak szóval, tettekkel is. A szentmisében gyakran válaszoljuk a pap szavaira: ámen, úgy legyen. Mindennapjaink során váltsuk tettekre a szentmisén Isten akaratára kimondott igeneket. Jézus mindig igen volt az Atya akaratára. (Adoremus 2005.)

Isten szava erős és átható. Korának pogány tudósa Bileám próféta, akit ura azért küldött, hogy átkozza meg Isten népét, végül áldást mondott. Aki lelkiismerete szavát követve, becsületesen törekszik az igazságra, az előbb-utóbb rátalál ugyanarra az ösvényre, amelyen Bileám próféta járt és meglátja azt a Csillagot, amelyről ő jövendölhetett. Az olvasmány elsősorban a „keresőkről” szól. Mennyivel nagyobb lehetőséget élvezünk mi, akik már rátaláltunk Krisztusra: rendszeresen olvassuk a Szentírást, halljuk az Egyház tanítását és a szentségekben Isten jelenlétének megannyi jelét tapasztalhatjuk meg. Van miért hálát adnunk! (Adoremusz 2004)

Milyen sokan keresik a jeleket, amelyekkel felismerhetik a nagy dolgokat. És milyen sokszor megyünk el a jelek mellett, anélkül, hogy felismernénk. Adventi utunk erősítsen meg abban, hogy figyelünk Isten üzenetére, felismerjük jeleit a világban, és mások felé közvetítjük Isten akaratát.

SZENT LÚCIA életéről igen keveset tudunk, Szicíliában, Syracusa városában született, a 3. század vége felé, ősi, előkelő római patrícius családba.

Apja halála után súlyosan beteg édesanyjával élt itt, aki már férjet is kiszemelt Lucának. Édesanyja gyógyulása érdekében elzarándokoltak Cataniába Szent Ágota vértanú sírjához. Mélységes hite kiesdette édesanyja gyógyulását.

Az anya a csodálatos gyógyulás után már nem eröltette lánya házasságát pedig egy nagyon magabiztos völegényjelölttel állapodott meg korábban. A sértődött, és a nagyon remélt vagyonból kimaradó vőlegény azonban csalódottságában feljelentette Luciát Pascasius helytartónál, kereszténysége miatt.

A helytartó beidézte a lányt és áldozatot követelt tőle az istenek oltárán. Luca ezt megtagadta. Többféle kínzással próbálták "
jobb belátásra bírni", halálra itélték, de minden hatástalan volt, nem tudták kivégezni. Végül karddal szúrták át a nyakát. Meghalt 303-ban.

Halála előtt még meg tudott áldozni. Vértanúsága Diocletianus alatt történt, Syracusa városában.

Épségben maradt testét később Velencébe vitték. Régtől fogva tisztelt szent, a misekánonban is szerepel a neve.

Példája:
 meggyőződésedet ne add fel, ha hitedet veszélyeztetnék, minden áldozatot vállalj!

 

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség