Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Ágota szűz, vértanú
Ünnepe: február 5

forrás: Hankovszky Miklós

Előkelő cataniai (Palermo-i) családból származott. Décius császár üldözése alatt Quiniliánus helytartó feleségül kérte, de Ágota visszautasította azért, mert fogadalmával egész életét Krisztusnak szentelte. A helytartó kegyetlenül megkínoztatta, de Ágotát nem tudta megtörni. Az ismételt kegyetlen kínzások után imádságos lélekkel halt meg 251-ben. Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a római misekánonba is felvette. Szicilia lakói az Etna kitörése ellen szokták pártfogását kérni.

Vértanúi születésnapját ünnepelve imádkozzuk a szentmise Kezdőénekében:

Örvendjünk, vígadjunk,
mert a Mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet tüntetett ki szeretetével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Ha a vértanúságban és a szűzi tisztaságban nem is, Krisztus iránti szeretetben követnünk kell a mai nap szentjét. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megújult szeretettel várjuk Jézust a szentmise áldozatban.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Akit a kereszthordozással követhetünk:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a hitvallókat magadénak vallod mennyei Atyád előtt:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megadod a szabadulást a Téged szeretőknek:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (1Kor 1, 26-31)
Az Apostol lelkében központi helyet foglalt el Jézus keresztáldozata, és a meggyőződés erejével tudta hirdetni, hogy a világ bölcsességét megszégyenítve, Krisztus keresztjében megnyilvánul Isten ereje és bölcsessége.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 9, 23-26)
Keresztény hivatásunk, hogy hasonlóvá váljunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Hasonlóvá válni Hozzá csak a kereszt készséges vállalásával lehet, mert csak úgy lehet követni Őt.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a vértanúk Erősségét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy erősítsen meg Szent Ágota közbenjárására minket is a hitben.

  1. Add, Urunk, hogy jófeltételeinkben és elhatározásainkban megmaradjunk.
  2. Add, hogy tudatosan törekedjünk életünkkel hitvallást tenni Rólad.
  3. Add, hogy szenvedéseinket és élet-keresztünket szeretetből vállaljuk.
  4. Add, Urunk, hogy lelkünket eltöltse a hitvallók buzgósága.
  5. Add, hogy földi életünk utolsó perce végső tanúságtétel lehessen Irántad való szeretetünkről.

Urunk, Jézus Krisztus! Kegyelmed erősítette Szent Ágota vértanúdat, hogy testi-lelki tisztaságát megőrizze a kínzások alatt is, és hűséges maradjon. Kérünk, erősíts minket is kegyelmeddel, hogy életünk minden pillanatában hűségesek maradjunk Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség