Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Pásztorjáték (Színdarabok / Betlehemes és Pásztorjátékok)
Bekerült: 2005.12.19. 07:52
Megnyitva: 3660. alkalommal

Szereplôk:

Mária
Heródes
József
Írnok (2)
Narrátor
Fogadós
Fôangyal
Pásztorok
Csillag
Angyalok

BEVONULÁS ALATT:
1. gyerek v. narrátor:
Újra eljött hozzánk szent Karácsony napja
Örüljön mindenki ki e földet lakja!

Megszületett Krisztus, kárhozattól megment
Öröm van a mennyben, újjongás van itt lent.

Ez Karácsony napján örömünk forrása,
Hogy van a világnak dicsô Messiása !

I. ANGYALI ÜDVÖZLET
Narrátor: Csaknem 2000 évvel ezelôtt, Palesztina Názáret nevû városában élt egy lány. Mária volt a neve. Szépségérôl és jóságáról még a szomszédos falvakban is beszéltek. Nem csoda tehát, ha kérôje is akadt: egy József nevû ács, aki ezután el is jegyezte. Mindkét jegyes Dávid király családjából származott.
Egy alkalommal Mária egyedül imádkozott, amikor Gábor angyal jelent meg elôtte.

Fôangyal: Üdvözlégy, Mária! Az Úr van teveled! Áldott vagy te az asszonyok között és telve vagy kegyelemmel!
Narrátor: Mária igen meglepôdött, de az angyal megnyugtatta:
Fôangyal: Téged választott az Úr, hogy Jézusnak, a világ Megváltójának édesanyja légy!
Mária: Én az Úr szolgálója vagyok! Legyen hát minden úgy, ahogy mondtad!
(Ének: Magasztalja lelkem az én Uramat...)

II. SZÁLLÁSKERESÉS
Narrátor: Néhány hónappal késôbb Augusztus császár népszámlálást rendelt el. Mindenkinek abban a községben kellett jelentkeznie, melybôl családja származott. Mária és József így elindult Názáretbôl Betlehembe, Dávid szülôfalujába. Hosszú út után végre megérkeztek, s elindultak szállást keresni.
József: (kopog egy ajtón)
A Jóisten áldja meg kegyelmedet! Hosszú út áll mögöttünk. A feleségem áldott állapotban van. Nagyon hálásak lennénk, ha egy éjszakára befogadnál!
Fogadós: Sajnállak jóember! De az elôttetek jövôk minden helyet elfoglaltak. Nincs több hely a fogadómban. A falu határában azonban tudok egy barlangistállót, ahol meghúzhatjátok magatokat éjszakára.
(Ének: Szállj be, József...)

III. SZÜLETÉS
Narrátor: Így hát Mária egy barlangban hozta világra gyermekét. Pólyába takarta, a jászol szalmájába fektette.
(Ének: Szűz Mária várja, várja...)

IV. BÖLCSEK - HERÓDES
Narrátor: S ekkor egy csillag tünt fel az égbolton. Ez a csillag vezette el a három napkeleti bölcset a kis Jézushoz. Amikor Gáspár, Menyhért és Boldizsár Jeruzsálembe értek, a csillag megállt Heródes palotája fölött, majd eltünt a szemük elôl.
Gáspár: Üdvözlégy, jó király! Köszöntünk Tégedet!
Heródes: Legyetek üdvözölve! Kik vagytok, s mit akartok?
Menyhért: Napkeleti bölcsek vagyunk és a zsidók újszülött Királyát keressük.
Heródes: Úgy tudom, a zsidók királya én vagyok.
Boldizsár: Talán az utódod csillagát láttuk.
Heródes: Az utódomét? S velem mi lesz?
Gáspár: Nem tudjuk, ó király! Az égi jelek csak az újszülött gyermekrôl adnak hírt.
Heródes: Pihenjetek meg nálam, addig megtudakolom, hol találhatjátok!
3 király: Köszönjük, ó király! (Félrevonulnak)

Heródes: Írnokok! Ki ez az új király?
1.írnok: Nézzük mit mondanak a Szent Könyvek ... (Könyvben lapozgatnak) Megvan! Az újszülött csillaga az, amit Dániel próféta látott álmában. Ô a Megváltó, Isten felkentje, a Messiás! Ô hoz a földre békét és boldogságot!
2.írnok: Mikeás is jövendöl a Megváltóról: És te Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belôled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael fölött.
Heródes: Mekkora veszedelem! A zsidók királya én vagyok, és én is maradok. Azt a gyereket megöletem.

Csillag: Ébresztô! (Csenget)
Menyhért: Elindult a csillag! (Visszamennek)
Heródes: Láthatjátok bölcsek, mindent megtettem, de az újszülött zsidó királyt itt nem találhatjátok. Menjetek Betlehembe, de hogy ott hol találjátok, azt nem tudhatom!
Boldizsár: Köszönjük, ó király! (Elindulnak)
Heródes: Ja, és várjatok! Ha megtaláltátok, gyertek vissza, és mondjátok meg nekem is hol van. Én is szeretnék hódolni neki.

(A Csillag és a királyok a barlang elôtt állnak.)
József: Kik vagytok?
Menyhért: A megváltót keressük! Menyhért vagyok, napkeleti király!
Gáspár: Én Gáspár. Messzi országokból jöttünk, követve a csillagot.
Boldizsár: Én Boldizsár. Köszönteni jöttünk a zsidók új királyát.
Gáspár: Hódolatunk jeléül fogadjátok el ajándékainkat ! Aranyat!
Menyhért: Tömjént!
Boldizsár: Mirhát!
József: Köszönjük! Pihenjetek meg nálunk!

V. PÁSZTOROK
Narrátor: Kinn az éjszakában pásztorok ôrizték nyájukat. Egyszerre nagy fényesség támadt.
1. Pásztor: Nézd csak pajtás, mit jelent az a fényesség odafent. Én ilyet még nem láttam, bár sok idôt bejártam.
2. Pásztor: Magam sem vagyok gyermek, mégsem láttam oly remek tündöklô szép csillagot, mely itt felettünk ragyog.
(Ének: Aranyszárnyú angyal...)
Fôangyal: Pásztorok! Ne féljetek! Nagy örömet hírdetek! Ma született Megváltótok! Betlehembe menjetek! Találtok majd egy bepólyázott, jászolban alvó gyermeket! Ô a ti Üdvözítôtök!
(Pásztorok felugrálnak)
(Ének: Kicsi gyermek látni)
1. Pásztor: Itt egy barlang, s egy csodaszép csillag! Menjünk be! Hátha ez az a hely, amirôl az angyal beszélt!
2. Pásztor: Békesség veletek! A kis Jézust keressük! Hoztunk neki ajándékot!
1. Pásztor: Mézet.
2. Pásztor: Sajtot.
3. Pásztor: S hogy a hideg télben meg ne fázzon Jézus, odaadom a bundámat.
1. Pásztor: Énekeljünk egy éneket a kicsi Jézusnak!
2. Pásztor: Csak halkan, nehogy felébresszük!
(Mindenki letérdel Mária és József mellé.)
(Ének: Soha nem volt még...)

KIVONULÁS ALATT
Az 1. gyerek vagy a Narrátor:
Az ég ölelkezett ím akkor a földdel,
Az egy igaz Isten az emberiséggel,
Új hit, új reménység szállott a szívekbe,
Lelki békesség és áldás a hívekre.

Áldott, áldott, ki jött az Úrnak nevében,
Hozsánna, dicsôség a magasságos mennyben!
E földön meg legyen hát végre már békesség,
Az emberek között örök testvériség!

(Elpakolás alatt - ha van még idô - az angyalok énekelhetnek még elôre állva:
Csendes éj
Hófehér a táj
Karácsony ünnepén)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség