Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Pásztorjáték II. (Színdarabok / Betlehemes és Pásztorjátékok)
Bekerült: 2005.12.29. 11:13
Megnyitva: 3036. alkalommal

Mesélő 1:
Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre! Angyalszárnyon suhansz át ma száz határon, hogy a tiszta boldog béke sugározzék égre, földre!

Mesélő 2:
Karácsony este van: csend, nyugalom, béke, szeretet költözött az emberszívekbe. Angyalok az égen glóriát zengenek, a földön élőknek örömet hirdetnek.

Mesélő 3:
De, nem volt így, ezért elmesélem, hogyan is volt akkor, milyen is volt régen. Milyen volt az első karácsony éjjele, mikor megszületett Jézus Betlehemben.

ZENE

Mária:
Hosszú az út elfáradtam és hideg az éjjel. Keressünk szállást magunknak, nézzünk kicsit széjjel! Hol készítsek szent fiamnak, puha, meleg ágyat, vagy talán az emberek között szállást nem találhat?

József:
Van egy barlang nem is messze, itt a város mellett, magunkfajta szegény ember, ott is megpihenhet.

Mária:
Menjünk, József! Jó lesz nekünk az istálló melege!

Mesélő 4:
Fáradtan, bágyadtan elindulnak, szemük a sötétben, hajlék után kutat. Jaj, nehéz dolguk lesz, mert itt a pusztában, nem laknak emberek, nincsenek itt házak.

Mesélő 5:
Azaz mégis laknak puszta pásztornépek, napi munkájukból, haza épp most térnek.

Pásztor 1:
Éjszaka szállt a mezőkre, dűljünk le már pihenőre!

Pásztor 2:
Okos beszéd! Annyit jártunk, majd letörik már a lábunk.

Pásztor 3:
Jó hogy este van már, olyan fáradt vagyok. Nyugszik a nyáj, megpihenhetünk mi is már.

Pásztor 4:
Puha párna lesz a zsombék, takarónk a csillagos ég.

Pásztor 5:
Lefekszem no, én is csak hát? Adjon Isten jó éjszakát!

Mesélő 6:
Az imádság után szépen lepihentek, békésen alszanak a pásztoremberek. Szerte a pusztában csend van, pihen minden. A szellő sem suttog, a szél sem zizzen. Nem hallik semmi nesz, kinn a sötét éjben halványan pislákol pásztortüzek fénye.

ÉNEK:
Csordapásztorok
Csordapásztorok midőn Betlehemben,
csordát őriznek éjjel a mezőben,
csordát őriznek éjjel a mezőben.

Mesélő 7:
Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk más vidéken. Néhány pásztor nyájat őrzött kinn, a sötét éji réten, mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be azt az estét, s angyalhad szállt alá a rétre. Nézték a pásztorok félve, megrettenve, megigézve.

ZENE halkan

Pásztor 1:
Kelj fel pajtás valami éneket hallok!

Pásztor 2:
Á, semmi az, talán a kakas kukorékol.

Pásztor 3:
Nem kakas az, én is éneket hallok.

Pásztor 4:
Látjátok azt a fényességet, ott a távolban?

Pásztor 5:
Mi lehet az?

Pásztor 1:
Nézzük meg!

Angyalok:
Pásztorok, halljátok!

Pásztor 5:
Ki az?

Pásztor 2:
Mi az?

Pásztor 3:
Uram ne hagyj! Angyalok!

ÉNEK:
Mennyből az angyal

Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.

Angyal 1:
Jó pásztorok, ne féljetek, nagy örömet mondok nektek. Akit olyan régen vártok, az Úr Jézus földre szállott.

Angyal 2:
Nem selyemben, nem bársonyban, csak egy szalmás, kis jászolban.

Angyal 3:
Fényét rá szép csillag szórja, énekünk az altatója. Ő az ég és föld királya, siessetek mind hozzája!

Pásztor 5:
Menjünk, menjünk!

Pásztor 1:
De hát mit vigyünk a kis Jézusnak?

Pásztor 2:
Viszek neki puha vánkost!

Pásztor 3:
Én meg sajtot, vajat, tejet, örömömet adom vele!

Pásztor 4:
Drága ajándék helyett, vigyük el a szívünket és a lelkünket!

Mesélő 8:
Most, hogy itt a boldog óra, örömhírre, angyal szóra. A pásztorok útra keltek, s Betlehembe elsiettek.

(Pásztorok elmennek az angyalok után, Mária és József bejön.)

ÉNEK:
Pásztorok, pásztorok

Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a kisdednek, ki váltságot hozott az embernek

Mesélő 9:
Betlehemi istállóban szalmán fekszik ágy helyett, szendereg egy kisgyermek. Pólyájával betakarja, énekével elringatja édesanyja, Mária.

Mária:
Szememen a könny a fátyol, kicsi fiam biztos fázol.
Nincsen bölcsőd, csak egy jászol, szememen a könny a fátyol.
Kisgyermekem, drága kincsem, nekem, s a világnak minden.

József:
Csak tudjuk majd felnevelni, jó szót adni, s enni, inni.

Mária éneke:


Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj! Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul szent karácsony éjjel.

Mesélő 10:
A jámbor állatok, szépen körben állnak ott,
Szelíd szemű tehenek, lehelnek rá meleget.
Néma juhok nézegetik, párájukkal melengetik.
Most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok.

(Bejönnek a pásztorok)

Pásztor 1:
Kis Jézuska égi gyermek, a pásztorok köszöntenek.

Pásztor 2:
Túrót, sajtot, vajat hoztunk, vedd szívesen ajándékunk!

Pásztor 3 4 5:
Szívünket is ráadásnak, elhoztuk a Jézuskának.

Mária:
Köszönjük kedves ajándékotokat, jó Pásztorok:


Mesélő 9:
Eközben napkelet felől három király: Gáspár elől, aztán Menyhért, s Boldizsár valamilyen jelre vár.

(Bejönnek a királyok)

Gáspár:
Merre menjünk, hol keressük, a helyet el ne tévesszük, megtaláljuk, megcsodáljuk, térdre borulva imádjuk.

Menyhért:
Csillag ragyog égi réten az legyen az én vezérem. Hol a csillag majd megáll, szívem nyugalmat talál.

ÉNEK:
Karácsonynak éjszakáján

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján.
Örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett.

Gáspár:
Nézzétek társaim, talán már itt vagyunk? E hely fölött megállt vezérlő csillagunk.

Menyhért:
Az ám, de itt nincs más, csak egy istálló,
Királyhoz ez a hely, semmiképp sem való.

Boldizsár:
És az istállóban egy kisgyermek van csak. Akit édesanyja karjában ringat.

Gáspár:
Igaz, kisgyermek csak, de én hiszen, tudom, Nem hiába jöttünk, hosszú nehéz úton. Megtaláltuk végre, aki után vágytunk. Ez a kicsiny gyermek, a mi nagy királyunk.

Mesélő 9:
Hirtelen kopogtatnak, a királyok már itt vannak.

Mária:
Kik vagytok? Mit kerestek itt?

Boldizsár:
A Napkeleti bölcsek vagyunk.

Gáspár:
A Megváltót keressük.

Menyhért:
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
Gyalog jöttünk, mert siettünk,
Kis juhocska mondta-biztos
Itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem

Gáspár:
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
Szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Boldizsár:
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
Fényes csizmánk is megrogyott,
Hoztunk aranyat hat marékkal,
Tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Aki szerecsen király.

Mesélő 8:
Irul-pirul Mária, Mária,
Boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
Alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.

Mária:
Kedves három királyok,
Jóéjszakát kívánok!

József:
Köszönjük, pihenjetek meg nálunk, jó királyok!

ZENE halkan szól

Mesélő 11:
A jászolt mind körbeveszik,
Kis Jézuskát ünnepelik.
Csillag ragyog égi réten,
S a jászolban fekszik szépen,
Rongypólyával betakarva,
Az újszülött kis Jézuska.

Pásztorok:
Kicsi Jézus ég virága!
Ó hozz áldást a világra!

Királyok:
Harang zúgjon, ének zengjen,
Amit kérünk teljesedjen!

Mária és József:

Könny ne hulljon, seb ne fájjon,
Minden házba öröm szálljon!

Mindenki:
Legyen boldog szent karácsony!

ZENE felerősödik

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség