Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Litánia Szent Pál tiszteletére (Áldások, imádságok / Litániák)
Bekerült: 2008.11.27. 12:11
Megnyitva: 1263. alkalommal

Litánia Szent Pál apostol tiszteletére

P: Uram, irgalmazz!
H: Uram, irgalmazz!

P: Krisztus, kegyelmezz!
H: Krisztus, kegyelmezz!

P: Uram, irgalmazz!
H: Uram, irgalmazz!

P: Krisztus, hallgass meg minket!
H: Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Jeruzsálem dicsősége, könyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Isten új népének gyökere, könyörögj érettünk!

Szent Pál, akit az Atya anyai öléből meghívott, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a Fiú által választott apostol, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Szentlélek Izrael határain túlra is elküldött, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Ábrahámban megáldott Izrael gyermeke, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Benjámin dicsősége és dísze, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek Szent István, az első vértanú megbocsátott, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Názáreti hangja a földre kényszerített, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a kegyelem fénybe öltöztetett, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a régi emberben megvakult megtérők példája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a gőg legyőzője, könyörögj érettünk!

Szent Pál, aki a keresztség vizében elmerült, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a damaszkuszi Ananiás a hitre vezetett, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a látását visszanyert új ember, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a pusztában a Szentlélek tanított, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megdicsőült Krisztus látnoka, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki először csatlakozott Kéfáshoz, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Egyház oszlopai befogadtak, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Tizenkettőhöz számoltak, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusba oltott választott olajág, könyörögj érettünk!
Szent Pál, gyümölcshozó olajfa, könyörögj érettünk!

Szent Pál, a király titkait csorgató méz, könyörögj érettünk!
Szent Pál, választott edény, könyörögj érettünk!
Szent Pál, igaz lelkipásztorok tükre, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten Igéjének új követe, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elfelejti, ami mögötte van és nekilendül a jövőnek, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az elvetélt, aki visszatért a fényhez, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elragadtatott a harmadik égig, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus Szívének titkait vizsgálta, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a szüntelen ima fáradhatatlan mintája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a tevékeny aszkéta, könyörögj érettünk!

Szent Pál, Kis-Ázsia megtérítője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Európa hithirdetője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az egység munkása, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek dicsősége a kereszt, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az egyházi szolgálatokat összefogja, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten gyermekei szabadságának kezdeményezője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az egek polgártársa, könyörögj érettünk!
Szent Pál, angyalok vigasztalója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, alázatos és nagylelkű apostol, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az eukarisztia terjesztője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentháromság titkának értelmezője, könyörögj érettünk!

Szent Pál, a Szentlélek és az Egyház választott vezetője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Istennek szentelt nazír, könyörögj érettünk!
Szent Pál, fáradhatatlan munkás, könyörögj érettünk!
Szent Pál, körülmetéletlenek szolgája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, bezártak bebörtönzött szabadítója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, halálraítéltek megmentője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, éber sátorkészítő, könyörögj érettünk!
Szent Pál, minden jónak eszköze, könyörögj érettünk!
Szent Pál, hitetleneknek adott nevelő, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az ismeretlen Isten hírvivője, könyörögj érettünk!

Szent Pál, a mágia eltávolítója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a démonok támadásai elleni oltalom, könyörögj érettünk!
Szent Pál, eredményes csodatévő, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az őskígyó mérgének legyőzője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Sátán arcul ütött, könyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási jelek végrehajtója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki üldözőből vált üldözötté, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a sötétségből a fényre hívtak, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a mennyek országáért okos szűz, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a kisded nyáj őre, könyörögj érettünk!

Szent Pál, az új papi szövetség megalkotója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény élet mestere, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a parancsok életre váltásának atlétája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az elnyomás falának bátor választott ledöntője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a meghalt, de az új életre feltámadt, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az Atya irgalmába öltözött tékozló fiú, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az Ige kardjának harcosa, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az igazság oktatója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelmek kiosztója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit fegyverzetébe öltözött szeretet dalnoka, könyörögj érettünk!

Szent Pál, aki a testvéri szeretetben felülmúlhatatlan, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelem hittudósa, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az isteni titkok részese, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a szentségek bemutatója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus vérének tisztelője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek hárfája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a ragyogó fény lámpája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a föld sója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, hegyre épült város, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész tésztát átjáró kovász, könyörögj érettünk!

Szent Pál, elhaló, de feltámadó mustármag, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusért esztelen, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztre feszített szónoka, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus feltámadásának visszhangja, könyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az áltestvérek elárultak, könyörögj érettünk!
Szent Pál, hajótöröttek menedéke, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megkövezésben is sértetlen maradt, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit védelmezője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az első egyházak alapítója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, pogányok tanítója, könyörögj érettünk!

Szent Pál, anyai szívvel érző nevelő, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a szűzi élet felmagasztalója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a születő Egyház napsugara, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten ujjának képviselője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az örök tanítás misztikus megtapasztalója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az új szövetség prófétája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, evangélisták oktatója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, szentek termékeny és hiteles atyja, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Málta apostola, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Szicília hitének magvetője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény egység példaképe, könyörögj érettünk!

Szent Pál, római polgár, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az üldözésekben derűs maradt, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki gyöngeségeiben is erős, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény Róma pártfogója, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki eltökélt a testvéri kiengesztelődésben, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Péter támasza, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a római egyház egységének munkása, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész Egyház kimagasló példája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a vértanúk fejedelme, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a tengeri viharban is biztos kormányos, könyörögj érettünk!

Szent Pál, a sötét úton is szilárd vezető, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az ortodoxia pecsétje, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus dicsősége és dicsérete, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus stigmáival ékes, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus képe, könyörögj érettünk!
Szent Pál, aki szegény volt, mégis sokakat gazdagított, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a Bárány követőinek koronája, könyörögj érettünk!
Szent Pál, az Újszövetség drága gyöngye, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a halálban életre szökellő forrás, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek temploma, könyörögj érettünk!

Szent Pál, az egyházak kibékítője, könyörögj érettünk!
Szent Pál, kelet és nyugat egyesítő köteléke, könyörögj érettünk!
Szent Pál, a vőlegény és az Egyház barátja, könyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási javak örököse, könyörögj érettünk!
Szent Pál, minden boldogság foglalata, könyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus szívének sugara, könyörögj érettünk!

Szent Péter és Pál, a mennyei dicsőségben egyesült apostolok, könyörögjetek érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

P: Imádkozzál érettünk Szent Pál apostol,
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Minden, e világba érkező ember Atyja. Hallgass meg, amikor segítségért kiáltunk Hozzád, hogy elnyerjük az üdvösséget, melyet egyszülött Fiad által megadtál nekünk, aki arra választotta ki Szent Pál apostolt, hogy a te irgalmadat hirdesse a Föld végső határáig.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Olaszról forditotta: Kránitz Mihály atya

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 1_Szent Pal litania.doc (60 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség