Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Betlehemes játék Mogyoródon (Színdarabok / Betlehemes és Pásztorjátékok)
Bekerült: 2003.11.18. 09:51
Megnyitva: 25549. alkalommal

Szereplők:

2 angyal, öreg pásztor, virrasztó pásztor, kis bojtár (összesen 6 személy)

Kellékek:

Betlehem, szalagos csengo, hírnök bot, tűz, egy furulya

Hírnök: Köszöntés a ház urának, egész kedves családjának. Dicsérjük a Jézus nevét, hirdetjük a születését. Eljöttünk az angyalokkal, ifjú és vén pásztorokkal, csillogó a Betlehemünk, házigazda, bejöhetünk? (Megvárja a választ)

Köszönjük a fogadtatást, dicsérjük a kis messiást. Nincsen lovam, nincsen kürtöm, de társaim nyomban küldöm. (Kimegy a betlehemesekért, és ritmikus botrázással jelez hogy bejöhetnek. Ö csak a végén jön be, és hátul megáll a sarokban.)

Betlehemesek mind: Glória, Istennek legyen hála. Hogy megértük e napot, melyre szívünk úgy vágyott! Glória, Örvendjünk, legyen hála. Öreg pásztor: Jó pásztorok, békés népek, este van, nem pihennétek? Én egy kicsit álmos vagyok, amíg alszom, virrasszatok!

Kis bojtár: Aludj csak, jó öregapó, fehér hajad, miként a hó, Éj borult a fényes égre, Betlehemnek mezejére.

Virrasztó pásztor: Aludj te is, jó bojtár pásztor, ránk borult a csillagsátor. Én majd virrasztok a nyájnál, ennél a kis tűzrakásnál. (Leteszi maga mellé a féltértűzrakást. Eközben a pásztorok a botjukra támaszkodva den szundikálnak.)

Virrasztó pásztor: A tűz mellett énekel Juhászok, pásztorok, de elaludtatok. Ennél a szép nyájnál egyedül hagytatok. Csendes az éjszaka, békés a csillaga, ti csak aludjatok.

Öreg pásztor: Jó pásztorok, békés népek, este van, nem pihennétek? Én egy kicsit álmos vagyok, amíg alszom, virrasszatok!

Kis bojtár: Aludj csak, jó öregapó, fehér hajad, miként a hó, Éj borult a fényes égre, Betlehemnek mezejére.

1. angyal: Glória Mennyben az Istennek!

2. angyal: Békesség, földön az embernek.

Virrasztó pásztor: Jaj pásztorok, jaj mit látok, ébredjetek, jaj mit hallok!

 Angyalok: Hej víg juhászok, csordások, csörgedeznek a források. Be gyönyörű ez az éjjel, bár tekintsetek csak széjjel! Menjetek el a városba, Betlehemnek majorjába, ott született a messiás, kit jövendölt Izaiás.

 Virrasztó pásztor: (Botjával ébresztgeti társait) Pásztortársim ébredjetek, az énekre figyeljetek, világos lett az éjszaka, nézzétek csak, mi van arra!

1. angyal: Én mennyei angyal vagyok, néktek nagy örömet mondok, mert ma néktek született, aki jövendöltetett Betlehembe!

2. angyal: Ez lesz a jel ne féljetek, jászolban kisdedet leltek, betakarva pólyával, szénával és szalmával, Istállóban!

Virrasztó pásztor: Betlehemnek szép határán nagy fényesség támadott. Az égi szó elhallatszott: "Ne féljetek pásztorok!" Föleszméltem, ezen szóra, mondogatják itt az óra. Induljunk hogy odaérjünk, holnapra virradóra!

Pásztorok: Induljunk hogy odaérjünk, holnapra virradóra!

Pásztorok: Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el. Betlehem városába, rongyos istállócskába, siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk! Mi urunknak tiszteletet tehessünk!

Virrasztó pásztor: Pásztor társim, ím itt vagyunk, láttátok a csillagot?

Öreg pásztor: Hogyne látnánk, ébren vagyunk. Milyen szép, vajh mi van ott?

Angyalok: Itt a barlang, itt a jászol, jöjjetek be pásztorok. Köszöntsétek a messiást, A Jézus, kit vártatok!

Pásztorok: Térdeljünk le pásztorok, pásztorok, hódoljunk előtte! Tárjuk ki a szívünket, öntsük ki a lelkünket, kérjünk áldást nyájunkra, kegyelmet jó magunkra a kis Jézuskától Alle-allelúja!

Öreg pásztor: Drága kicsi Jézus, legdrágább pásztorunk, szegényes bölcsődet buzgón körülálljuk. Öreg vagyok immár, óh, mennyire vártunk, kicsi kis Jézus, messiás királyunk! Nem jöttél bíborba, nem jöttél bársonyba, csak egy szegényes, hideg, rongyos istállóba. Nem hoztam tenéked ajándékot, drágát, csak öreg szívemnek glóriás imáját. Köszönjük, hogy értünk lejöttél az égből, kire várt a világ többezer évtől! Szeretünk, imádunk, átölelünk százszor, ezzel vigasztallak, én, az öreg pásztor.

Virrasztó pásztor: Én álltam orséget az angyali szónál, én állok őrséget most is a jászolnál, Drága kicsi Jézus fogadd el ezt tolem, hisz bölcsődhöz oly sietve jöttem! Tovább is őrködök, vigyázok álmodra, ez minden, amit nyújthatok számodra. Szegény vagyok, mint te, szegény ifjú pásztor, de a szívem boldog, s gazdagabb, mint máskor.

Kis Bojtár: Kis bojtár vagyok én a gazdám portáján, a legkisebb pásztor Betlehem pusztáján. Nincsen pénzem, kincsem, csak egy kis furulyám, mely oly boldogan szól ezen az éjszakán.

Mind: Nagykarácsony éjszakája, Jézus születése napja. Szűz Mária édesanyja, mily gondosan ápolgatja. Nagykarácsony éjszakája Minden ember várva-várja. Örüljetek, ím lássátok Messiásunk földre szállott. Dicsőség a jó Istennek, békesség az embereknek. Vigadozva énekeljünk A kis Jézust ünnepeljük.

Hírnök: Jó éjszakát a ház urának, egész kedves családjának. Betlehemnek szent áldása maradjon meg mind e házra!

Mind: Keljetek fel pásztorok, pásztorok, Induljunk most útra! A kis jézust köszöntöttük, édesanyját üdvözöltük. A szép szűz Máriát, Úr jézus szent anyját, áldjátok mivélünk. Mondjunk jó éjszakát! A kis Jézust továbbvisszük, hogy még sok helyt köszönthessük! Dicsértessék az Úr Jézus szent neve, amint mondtunk, senki el ne felejtse Ámen!

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség