Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Betegnek szóló szentírási idézetek (Szentségek / 5. Betegek kenete)
Bekerült: 2003.06.03. 13:28
Megnyitva: 5684. alkalommal

Betegnek szóló szentírási idézetek :

Jób.5,18 : Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

Zsolt.34,18-20 : Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.

 Zsolt.103,2-3 : Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet

Jak.1,15-16 : És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Pét.4,1: Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől.

Pét.4,13 : Sőt, amennyiben részetek van Krisztus szenvedéseiben, örüljetek.

Pét.4,16 : Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyellje, sőt, dicsőítse azért az Istent.

Pét.4,19 : Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.

Sir.37,9 : Fiam, ha beteg vagy, ne hagyd el magad, hanem imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít téged.

Sir.18,21-22 : Betegség előtt alázd meg magad, és betegség alatt mutass megtérést! Ne tartsd vissza magad az állandó imádságtól

Zsolt.6,3-4 : Könyörülj rajtam Uram, mert erőtlen vagyok, gyógyíts meg engem Uram, mert csontjaim remegnek. Lelkem teljesen összezavarodott, Uram, meddig késlekedsz még

Zsolt.30,3-4 : Hozzád kiáltottam Uram, én Istenem, és te meggyógyítottál engem. Uram, visszahoztad lelkemet az alvilágból, életben tartottál, hogy ne szálljak a sírba.?

Zsolt.51.10 : Add, hogy örömet és vidámságot halljak, hadd ujjongjanak a csontjaim, amelyeket összetörtél.

Zsolt.69,30-31 : Én szegény vagyok, és szenvedek, de felemel Istenem, a te segítséged. Énekszóval áldom Isten nevét és hálával magasztalom.

 Zsolt.103,4 : Ő meggyógyítja minden betegségedet, ő megóvja életed a pusztulástól.

Zsolt.41,5 : Uram kegyelmezz egész testnek nekem, gyógyíts meg, bár vétkeztem ellened.

Zsolt.107,20 : Elküldte Igéjét, és meggyógyította őket, és kimentette őket a sírveremből.

 Zsolt.145,14 : Felemel az Úr mindenkit, aki elesik, és minden elnyomottat felsegít.

Pb.3,11-12 Ne vesd meg fiam, az Úr fenyítését, és meg ne und dorgálását, mert az Úr azt feddi, akit szeret, s azt a fiát sújtja, akit kedvel.

ApCsel.4,29-30 : az ősegyház imája : Add meg szolgáidnak, hogy teljes bizodalommal hírdessék igéidet, te pedig nyújsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek, és csodák történjenek Szent Fiadnak, Jézusnak neve által.

Izajás 38,15-16 : Minden évemen át, lelkem keserűségében járok. Uram, benned remél a szívem, hadd éljen a lelkem, gyógyíts meg, és éltess engem.

Kor.10,13 : Isten hűséges, és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísértéssel együtt a szabadulást megadja, hogy elviselhessétek.

Báruk 4,25 : Fiam, viseljétek türelemmel az Isten haragját, mely rátok zúdult.

Báruk 4,29 : Mert aki rátok hozta a bajokat, örök vidámságot is ad majd újra nektek, azzal, hogy megszabadít titeket.

Betegekről szóló szentírási idézetek :

Sir.11,2 : Ne dícsérd meg senki fiát szépsége miatt, és meg ne vess senkit sem külsejéért.

Sir.7,39 : Ne restellj beteget látogatni, ezáltal erősödsz meg a szeretetben.

 Sir.31,2 : A súlyos betegség ébren tartja a lelket.

Lev.19,14 : Ne átkozz süketet, és ne tégy gáncsot vak elé.

Összegyűjtötte Papp Nóra.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_hittanterem.doc (26 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség