Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Harag (Szilvarérum / Harag)
Bekerült: 2003.06.05. 11:24
Megnyitva: 2309. alkalommal

Ember emberre haragot tart, És Istennél keres gyógyulást!? A hozzá hasonló embernek nem kegyelmez, És mégis önnön bűneiért imádkozik!? Haragot tart, holott csak ember, És bocsánatot kér Istennél!?

/Sir 28,3-5/

Ha haragusztok is ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött.

/Sz. Pál: Ef 4,26/

Perlaky: Az összeveszéshez két ember kell, a kibéküléshez sokszor elég egy is, - aki kezdi. A kezet megfogni szabad. elereszteni vétek, ellökni átok, egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a világot.

/Perlaky: Napfényes életfilozófia 131. Név nélkül hivatkozik a költőre./

Kempis: Néha a harag indít és szent buzgalomnak tartjuk. Kínában van egy erényjegyzék 1-100-ig terjedő pontszámmal. A legmagasabb pontszámot egy sértés megbocsátása kapja.

/Perlaky: Vigasztalások könyve, 134./

Kner I.: A harag és gyűlölet őszinteségéhez sohasem férhet szó. A szeretetéhez és szereleméhez nagyon sokszor.

Lao-ce: Mikor a harag elapad, emléke mégis megmarad. Csak a töretlen béke jó.

Gárdonyi: Akik egymásra lángot okádnak, talán még abban az évben, egymás közelében hallgatnak majd a föld színe alatt.

Publius Syrus: Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum. /Aki hirtelen haragját legyőzi, felülkerekedik legnagyobb ellenségén./

Juhász Gyula: A mennydörgést könnyű utánozni, a lanyha szellőt nehezebb.

Nietsche: Sokszor azért vagyunk támadóak és ellenségesek, hogy eltitkoljuk gyengeségeinket.

Latin közm.: Ira pessimus consultor. /A harag a legrosszabb tanácsadó./

Latin közm.: : Ira odium generat, concordia nutrit amorem. /A haragtól gyűlölet származik, az egyetértés táplálja a szeretetet./

Kassai V.: Ki gyűlöl, haragszik vagy bánkódik, a leghatalmasabb ellenségeit hordja keblében, s önmagának árt elsősorban.

B. Eötvös J.: A bosszú kard markolat nélkül. Minél erősebben sújtunk vele, annál súlyosabban sebezzük meg magunkat. Ki bosszút akar állni, az Úr áll bosszút rajta, És ugyancsak megtartja bűneit.

/Sir 28,1/

Szelíd felelet megtöri a haragot, Sértő szó pedig szítja az indulatot.

/Péld 15,1/

Nyugodt kedély a testnek is épség, A szenvedély azonban csontszú.

/Péld 14,20/

Többet ér a türelmes a hősnél, s aki uralkodik önmagán, különb annál, ki városokat hódít.

/Péld 16,32/

Sz. Ágoston: Okosabb az igazságos és józan haragnak is útját állni, mint azt, ha mégoly kicsiny is, a szívünkbe bocsátani. Mert ha egyszer beférkőzik oda, a gyenge hajtás egyszerre hatalmas törzzsé növekedik, mely alig irtható ki. Ezért int bennünket Szent Pál apostol, hogy a nap ne szálljon le haragunk fölött, mert az éjjelen át csaknem engesztelhetetlen gyűlöletté válik, s mindenféle gonosz gondolatokkal táplálkozik. Olyan ember ugyanis még nem volt soha, aki haragját igazságtalannak tartotta volna.

/Profuturushoz írt levélből./

A harag olyan, mint a méreg, néha azonban orvosság is. Sok esetben nem lelki betegség, hanem erkölcsi jóság, kötelesség. Pl. köteles valaki haragudni, ha Istent oktalanul bántják. Krisztus is haragudott a farizeusokra. Szülők, nevelők méltán haragudhatnak a gyermekek hibáira, bűneire. Ilyen esetben haragosnak lenni nem bűn, sőt akkor vétkeznénk, ha nem támadna fel ellenszenv a nyilvánvaló hiba láttán, és hallgatásunkkal és gyáva viselkedésünkkel hagynánk, hogy rábízottaink továbbra is vétkezzenek. /Szív, 1948.I.17./

Mark Twain: Ha dühös vagy, számolj négyig, ha nagyon dühös vagy, káromkodj.

Magyar közm.: A mai haragot tartsd meg holnapra. /= várd meg, míg lecsillapodik haragod, és csak azután ítélkezz vagy dönts./

Magyar közm.: Hol a harag nyertes, vesztes a nyugalom. /=a harag elveszi az ember lelki nyugalmát, feldúlja belső békéjét./

Román közm.: Hol nincs perlekedés, rágalom és ravaszság, ott Isten lakozik.

Sallustius: Ha az elmét hatni hagyjuk erős, de ha indulat foglalta el, akkor az parancsol, el van némítva az elme.

Képes Géza: . Barátodnak telefonálj még ma. Lehet, hogy a vonal holnap már néma.

/Innen és túl, 334./

Buddha: Bosszúállással nem lesz kevesebb szenvedés a világon, csak a megértéssel, megbocsátással esik ki egy szem a szakadatlan láncból.

/Dr. Vita: Végrendelet, 129./

Fekete Gy.: Haragtartó ember. Sosem fogja megbocsátani, hogy kölcsönkért tőlem s nem adja meg az adósságát.

/Tengercsepp, 239./

Grácián: Ne tégy semmit felindulásban. Csak rosszul járhatsz vele. Nem cselekedhetik magáért, aki magán kívül van, s a szenvedély mindig kilakoltatja az észt.

/Az életbölcsesség k.200./

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Harag.doc (29 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség