Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Anyák napjára (Segédanyagok / Anyák napjára)
Bekerült: 2003.12.04. 14:21
Megnyitva: 7757. alkalommal

Gyermekdal

Jót kívánunk ma neked,
E napon, szép napon,
Legyen áldott életed
Gazdagon!

A jó Isten napsugara
Árasszon fényt az utadra!
Énekünkkel köszöntünk
Boldogan.

Paul Claudel: Dél van

Dél van. A templom nyitva áll. Belépek.
Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek.
Nincs amiért könyörögjek vagy amit felajánljak neked.
Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek.
Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól,
Tudjam, hogy a fiad vagyok és itt vigyázol.
Csak egy pillanatra, amikor minden elakad, délben,
veled legyek, Mária ott, ahol te vagy.
Semmit ne szóljak, arcodon merengvén
Hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén.
Semmit sem szólni, mert a szív
Túlságosan tele már,
ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti
énekét a rigómadár.
…mert dél van, s mert híveid e napon ma itt lehetnek,
és mert te mindörökre itt vagy,
egyszerűen mert te vagy Mária,
egyszerűen mert dicsérhetjük létedet,
Jézus anyja, legyen hála neked!


Weöres Sándor: Füzértánc

Fűzzünk lombot szép füzérbe,
rakjunk rózsát közepébe.
Kész van már a szép füzér,
rózsa díszlik közepén.
Jó pajtások, sorba álljunk,
tarka füzértáncot járjunk.
Aki velük táncot jár,
röppen, mint a kismadár.
Füzért fűzzünk, egyet, százat,
így köszöntsük jó anyánkat.
Énekszóra táncolunk,
néki zengjen szép dalunk.
Rózsadíszes lombfüzérre
süssön a nap tiszta fénye.
Aranysárga napvilág,
homlokunkon boldogság.


Anyák napi köszöntő

Csokorba szedem gyermeki dalom,
Égő rózsákkal adom át
A szívöröm sugallatát,
Melyet kísérjen tavasz, vigalom.
Szememben parázs gyöngyök izzanak,
Ajándékomat adom át
Végtelen nagy szeretettel
Köszöntöm az édesanyák napját.
Isten éltesse édesanyámat!
Virág nyíljon, amerre lép,
Hallgassa még sok éven át
A szívemből szóló hálás zenét!


Fehér László: Isten áldja az Édesanyákat!

Kik élő hittel,
Istenszeretettel
vállalják és nevelik
minden gyermeküket.
Legyen áldott éltük,
Terhet hordó énjük.
Őket ünnepeljük,
Kitől kaptuk létünk.


Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél

Velem voltál örömben.
Velem voltál bajban.
Velem voltál, ha sírtam,
velem ha kacagtam.
Meséltél és meséltél igazakat, szépet.
Kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sosem kérdted.
De talán a két szemem
elárulta neked.


Anyák napi ima

Mindenható Istenem!

Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett.

Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől. Lemondva minden kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved
szerint nevelje gyermekeit! És áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték.

Végül, boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák
gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt és a szeretetet, segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában Veled együtt dicsőíthessük a teljes Szentháromságot. Ámen


Sík Sándor: Asszonyok

Ti vagytok a házi áldás a fehérre meszelt kis falon.
Szegett kenyér az abroszon.
Ti vagytok a kútvíz, a harmatos pohárban,
duruzsoló, jóságos kályha, szekrényben illatos, puha, tündöklő, hófehér ruha.
Ti vagytok az olajmécs, mely álmatlan lobog s imádkozik amíg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor a feszület alatt.


Egyetemista fiú levele édesanyjának

Szia, Anyu! Ismét anyák napja van, nekem 22-edszer. Ne haragudj, hogy nem mentem haza. Ajándék helyett sokat gondolok Rád. Hálával gondolok a sok vesződésre, amivel felneveltél, azt, hogy megtanítottál a keresztény hitre, a rendszeretetre, a tisztaságra, a fájdalmak elviselésére, az emberek szeretetére.
Minderre nagy szükségem van.

Anyu, felejtsd el csibészségemet! Próbálok jól képzett emberré lenni és jó kereszténnyé. Sok küszködés után látom: az az egyetlen helyes út, ha
keresztény hitem szerint élek! Tegnap meséltem erről a koleszban a társaimnak, meg a Ti barátaitokról, testvéreitekről, akik példaképeim lehetnének.

Szóval, ilyesmik jutnak most eszembe. Megtanítottál bennünket asztalt teríteni, virágot tenni a lakásba, együtt leülni reggelizni, ebédelni, vacsorázni, együtt ünnepelni. Megtanítottál a szép családi életre. Úgy gondolom, nekünk, mai fiataloknak mindez nehezebb, mint nektek volt. Alig van, akivel beszélhetek ezekről a dolgokról. Ne nevess, és ne nézz rám úgy! Nem hangulatváltozás, hanem lassan megért dolog ez bennem.

Holnap gyakorlatra megyek, aztán a kísérletetek. Jó lett volna hazamenni, beszélgetni. Nemcsak fiad, hanem a legjobb felnőtt barátod is szeretnék lenni.

Millió puszit küld: FIAD


Vallomások az édesanyákról /általános iskola/

Édesanyámnak köszönhetem, hogy megszülettem. Nővéremet és engem ugyanúgy szeret.
Minden rossztól megvéd és szeret. Ő végtelenül türelmes hozzám.
Édesanyám az, aki kereszténynek nevelt.
Ha bajban vagyok, mindig mehetek Hozzá.
Édesanyámról a szeretet, jóság és kedvesség jut eszembe. Neki köszönhetem a finom ebédet, a születésnapi tortát és tudásom nagy részét.
Amit értem tett eddig az életemben, nem tudom neki viszonozni.
Bármit is csinálok, Ő mindig szeretni fog!

Vallomások az édesanyákról /középiskola/

Édesanyám hordott a szíve alatt, amíg meg nem születtem.
Az édesanya áldozatokat hoz gyermekeikért, aggódó és fegyelmező. Szükség esetén fenyítő, jóra intő.
Édesanya az, kinek szeretetén keresztül megismerjük a világot.
Édesanyámnak köszönhetem, hogy gondoskodik rólam. Ő az, akire mindig számíthatok, mindent meg lehet beszélni vele. Aggódik értem. Ha beteg
vagyok, egész éjjel virraszt mellettem.
A jó anya nem veszi zokon, ha idősebb korban az ember leszakad a családtól.
Ha valami rosszat teszek, megbocsát nekem.
Az édesanya törődik gyermekével, felelősséget vállal érte.
Édesanyámról eszembe jut: élet, öröm, bölcsesség, "SEGÍTŐ KÉZ"
Édesanyám áll legközelebb hozzám, ő feltétel nélkül szeret engem, vele tudok a legnyíltabban beszélni.
Az édesanya oltalmazza, védi gyermekét, még akkor is mikor már felnőtt.
Az édesanya szeretete soha el nem múlik!

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség