Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Adventi karácsonyváró (Segédanyagok / Adventre, karácsonyra)
Bekerült: 2003.12.17. 14:37
Megnyitva: 7122. alkalommal

Kezdésre: vékony betű: nyolcad
Ének: Harangszó /régi német dal/ vastagított betű: negyed
pontozott szolmizáció: nyújtott hang
2/4 Bim, bam, / bim, bam
d d d d
Lágyan szól a / kis harang
d. r m.f m.r d
Messze cseng a / bűvös hang
m.f s.l s.f m
Ün - nep / nap van.
d” d” d” d”

Ezt többször elénekeljük, míg szépen mindenki belejön, közben van, aki csak a Bim-bam-ot énekli. Lehet kísérni fémháromszög ütésekkel.

Ének:
Glória, József és Mária /Tornagörgő –Abaúj-Torna megye/

2/4 Glória,/ glória , / József és / Mári/ a - (Bejön Mária és József)
s fm s fm s rf m r d
Siessetek /pásztorok / repüljetek / angyalok ( Bejönnek a pásztorok
ss. fm s fm ss. fm és az angyalok) Muzsikát in/ -dítsatok -
s l s f m r d
Ékesen, / csendesen,
s fm s fm
Jöjj el, Jézus / én szívem, / jöjj el Jézus, szerelmem!
sl sf m r d sl sf m r d

„A” szereplő – próza Szállást keres a szent család / Magyar népköltés/

1.
Szállást keres a szent család,
De senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja ,
Őt, ki égnek s földnek ura.
2.
Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll,
Csak a szent szűz jár hiába
Betlehemnek városában.
Mária és József körbe indulnak, nézelődnek, megállnak egy-egy helyen.

Közben ének:
Elindult/ Mári/ a, -
dr m d s, d
Elindult/ éjszak/a.-
mf s s m d
Elindult, hogy szállást/ kérjen,
l s f f m d r r
Elindult /Mária.
ms fm r d

Megállnak egy háznál,
A Gazda kiszól:

Már kétezer harmadszor mondom, hogy itt nálunk nincs számotokra hely!
Keressetek máshol szállást!

Tovább mennek, közben énekelünk:
Elindult Mária…

„B” szereplő – próza
3.
Legalább ti, jó emberek
Fogadjátok a kisdedet!
Házatokra szent áldás száll,
Ha betér az égi király.

Ének: Elindult Mária…
Megállnak

„C” szereplő:
4.
Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
A kis Jézust befogadjuk.
Ének:
Ó, ha tudtam volna,

hogy, te vagy Mária,
aranyból is, ezüstből is
szállást adtam volna.
én pedig a hideg kőre
lefeküdtem volna.


„A” szereplő – próza Betlehemnek pusztájába /Egervölgy – Vas megye/
1.
Betlehemnek pusztájába,
Karácsonykor éjféltájba:
Fiúisten ember lett,
Mint kis gyermek született
2.
Elnevezték Jézuskának,
Édes fiát Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolyba.

„D” szereplő: ( Vagy mindenki )

Énekli:
Csordapásztorok , midőn Betlehemben
Csordát őriztek éjjel a mezőben,
Csordát őriztek éjjel a mezőben.

Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telik meg ő szívük,
Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.

Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba’
Ott találjátok Jézust a jászolba’.
Közben az angyalokkal együtt a pásztorokhoz megy.

A Pásztorok éneklik, és a szent párhoz vonulnak, kezükben az ajándékokkal (bárányka, sajt):

Pásztorok, keljünk fel,
Hamar induljunk el.
Betlehem városában,
Rongyos istállócskában.
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel oda érhessünk,
Mi urunknak tiszteletet tehessünk.

E” szereplő: próza Közben a Csillagos a csillaggal odamegy a három királyhoz.
3.
Utánuk meg napkeletről
Ragyogó szép csillag tűnt föl,
Az elindult nyugatra,
Három király utána.
4.
Feltalálták a Jézuskát,
Köszöntötték szűz Máriát.
Ajándékot adtak át:
Aranyat, tömjént, mirhát.

Három király együtt: József Attila: Betlehemi királyok

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Menyhárt:
Lángos csillag állt felettünk,
Gyalog jöttünk, mert siettünk,
Kis juhocska mondta –biztos
Itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem.

Gáspár:
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunkmi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
Szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád.
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
Földi király személye.

Boldizsár:
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mid elfogyott,
Fényes csizmánk is megrogyott,
Hoztunk aranyat hat marékkal,
Tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Aki szerecseny király.

„A” szereplő:
Irul-pirul Mária, Mária,
Boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
Alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
Jóéjszakát kívánok!

Közös ének:

Kirje, kirje, kisdedecske,
Betlehemi gyermekecske,
Ki miértünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.

Szűz Mária várja, várja:
Aludjon el Jézuskája.
Átöleli szűz karjával,
Melengeti szép arcával.

Ének:

Midőn a Szűz betakarja gyermekét, gyermekét,
Örömében így kezdi el énekét, énekét:
Aludj, aludj gyönyörűségem, csuj, csuj, csuj, csuj, csuj, csuj,
Méhem áldott szent gyümölcse
Buj, buj, buj, buj, buj, buj.

Énekes: Hullassatok egek… /Vade Mecum Franciscanum – Agape /

Lehet énekelni a Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem… népdal dallamára.

Hullassatok, egek, csillogó harmatot! - Jöjj el, ó Jézusom, búban elhervadok!
CC. FF. GG C’C’H G D D C’ C’ H G E E F F C H, C C
Nyílj meg, alvó mező, teremd meg üdvömet! - Jöjj el, ó Jézusom, üdvözíts engemet!
Mézzel csorduljatok, álmodó hegyfalak! - Jöjj el, ó Jézusom, szóra nyisd ajkadat!
Holdasszemű leány, hozd el őt, Mária! - Jöjj el, ó Jézusom, Betlehem csillaga!

Ének közösen:

Ádvent, ádvent, minden ember várakozik:
Apró gyertya jelzi szívemben: kis Jézus születik.

Jézus, Jézus, áldott legyen a te neved!
Hozzád jöttem, téged dicsérlek, szívből szeretlek.

Ének közben kiosztják a szereplők az ajándék gyertyákat a vendégeknek.


Szereplők:
Mária, József, Gazda, Csillagos, Énekes, Menyhárt, Gáspár, Boldizsár
A, B, C, D E szereplő, Pásztorok, Angyalok

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség