Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Derűs percek (Humor)
Bekerült: 2002.08.12. 11:59
Megnyitva: 5226. alkalommal

A jó Isten rendelőintézete
Az orvos két óvodás kisfiával sétál. Amikor egy templomhoz érnek, a kisebbik megkérdezi: - Ez mi? - Ez egy templom - világosítja fel a bátyja. - Mi az a templom? - A jó Isten háza. Öcsi elcsodálkozik: - Hát a jó Isten nem az égben lakik? Bátyja hamar megtalálja a választ: - Ott lakik, de itt rendel.

Tökmag
A gyerekek hosszú sora várakozik első gyónásra. A plébános figyelmesen végzi a gyóntatást, Az első gyermek többek között ezt gyónja: - a tökmagot a vízbe dobtam. A második is ugyanezt gyónja, a harmadik is, a negyedik is, és így tovább. Amikor az utolsóra kerül a sor, a plébános már mosolyogva mondja: - No, kisfiam, te is tökmagot dobtál a vízbe? - Nem, plébános bácsi. Én vagyok a Tökmag.

Tud hallgatni?
Az egyik buzgó hívő faggatja káplánját a plébános némely viselt dolgáról. - Tud hallgatni? - kérdi tőle a káplán. - Ó, atya, én soha nem voltam pletykás természetű. - Tehát, tud hallgatni? - Természetesen! - No, hát is is tudok - mosolyog a káplán.

Elvégre!
A sekrestyés bemegy a paphoz. - Amennyi fizetésem itt van - panaszolja - , azzal bizony nem sokat ugrálhatok. - Nem is kell ugrálnod, gyermekem - véli a pap. - Elvégre nem kengurunak alkalmaztalak.

Az egyházi kórusról
Mi a különbség egy világi kórus és a templomi kar között? - hangzik a kérdés. Egy kislány válasza: - A templomi karnak hinnie is kell, amit énekel.

Egér-elefánt
No tereli befelé az állatokat a bárkába. Épp az elefántra kerülne a sor, az egér azonban eléfurakodik. - Tolakodunk, tolakodunk? - méri végig az elefánt. A kisegér cincogva félreugrik: - Pardon, elefánt koma. Nem vettem észre, hogy te is itt vagy.

Hidegvér!
Még a múlt században történt. Egy fogadás alkalmával egy pökhendi fiatal gróf összezörrent egy idős plébánossal, mert az véletlenül a lábára lépett. - Ez olyan sértés, mely vért kíván! - heveskedett az ifjú. - Igen; hidegvért - válaszolta bölcs nyugalommal az atya.

Könnyű a tevének
A szentéletű plébános cérnát akar befüzni a tűbe. Ám hiába próbálkozik, nem megy. A szemüveg nem használ, a keze is reszket. Kimerülve fohászkodik: - Istenem segíts! Abban a szent pillantásban mejelenik a szobában egy teve. A plébános nyomban megérti, miről van szó. A cérna végét odaköti a teve farkához, az meg, mint a villám, át a tű fokán és a cérna már is a helyén van. A plébános fölvarrja a gombot, aztán körülnéz. A púpos jószág csendesen melegedik a kályhánál. A szentéletű férfiú elkezd töprengeni: - Most mit csináljak a tevével?

Őszinte sekrestyés
A plébános a szentmise után sekrestyéséhez: - Amikor felmentem a szószékre, még azt sem tudtam, miről fogok beszélni. Mire a sekrestyés: - Kedves plébános úr, mi még akkor sem tudtuk, miről beszélt, amikor lejött onnan.

Indulatos szavak
- A mi papunk megindító hatású szónok és keresett gyóntató! - dicsekszik az egyik hivő. - Hogy-hogy? - Ha gyónni akar valaki, úgy kell megkeresni, ha meg prédikálni kezd, megindulnak a hívek - kifelé a templomból.

Átkelve
- Na, Lacika, mit csináltak a zsidók a Vörös-tengeren való átkelésük után? - Kiültek a napra száradni.

Elárulta magát
Amikor a káplán visszaadja a kijavított hittandolgozatokat, Péterre nézve így szól: - te másoltál! - Honnan tudja ezt Atya? - Nagyon egyszerű! A padszomszédod azt válaszolta egy kérdésre: "Nem tudom"; nálad pedig azt olvasom: "Én sem"!

Tapintat
A plébánosnak feltünt, hogy valahányszor belekezd a prédikációba, János bácsi kimegy a templomból. Egy ideig tűrte, de végül megkérdezte: - Mondja csak, János bácsi, miért megy ki a templomból, ahányszor prédikálni kezdek? - Mert nem akarom zavarni a többieket. Én tudniillik egy kicsit horkolok.

Találó hasonlat
A plébános vasárnap délután a kocsijával árokba csúszott. Egy közeli gazda segítségét kérte, aki ki is húzta a traktorával az autót. - Most oldozzon fel, hiszen vasárnap dolgoztam - mondja a gazda. - Nem szükséges - véli a plébános. - Jézus ezt mondta: "Ha vasárnap az ökröd vagy szamarad gödörbe esik, nemde kihúzod őket!" - Aha! - mosolyog a gazda. - Most már tudom, kit visz az autó.

A kereszt
A cigány évi gyónását végezte. Bár hosszan sorolta vétkeit, a pap mégis észrevette, hogy valami bűn nagyon nyomja a lelkét. Végre előjött vele a cigány: - Hát bizs én elvittem a templombul egy kerestet. De már sánom-bánom és seretném jóvátenni. - Ha elvitted fiam, hozd vissza! A cigány másnap hűen az ígéretéhez, összekötözte s vállára kapva visszavitte a templomba - a feleségét.

Kezes-lábas
Egy református embernek meghalt a katolikus felesége. A férj megkérte a plébánost, hogy temesse el. - Hogyan akarja: misével vagy anélkül? - kérdezte a pap. - Úgy kéne, hogy ne kerüljön sokba és mégis jó legyen. - Akkor megfelelő lesz a karinges szertartás? - Nekem igen. De tisztelendő úr, azért húzzon nadrágot is, mert sok asszony lesz a temetésen.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Derus_percek.doc (61 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség