Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Próféta (Szilvarérum / Próféta)
Bekerült: 2003.06.05. 16:09
Megnyitva: 2539. alkalommal

"Malakiás-féle jövendölés."

A jövendölés szerzőjeként emlegetett Malakiás nem az Ószövetség prófétája, ha nem egy középkori ír szent Malakiás armaghi püspök, majd érsek, aki 1094-ben született és 1148-ban halt meg. November 3-án van az ünnepe. Reformátor szellemű, szigorú életet élő pap, illetve ciszteri szerzetes. Két ízben a Rómába utazása alkalmával találkozott Clairvauxban Sz.Bernáttal. A két szent között barátság fejlődött ki. Másodszori Rómába utazása alkalmával Szent Bernát karjai közt halt meg. Bernát életrajzban örökítette meg barátja emlékét. Az un. Malakiás jövendölés a pápák sorrendjét tartalmazza II.Celesztintől (1143) a világ végezetéig. Nem nevezi meg őket név szerint, hanem csak jellemzést ad róluk egy-egy tömör kifejezéssel.. Így pl. Ignis ardens - Égő tűz X.Pius izzó szeretetét jelezte volna az Oltáriszentség iránt, a Fides depopulata - Elnéptelenedett vallás a világháborúra célzott volna, amely XV. Benedek egész kormányzását kitöltötte, a Pastor et naute - Pásztor és hajós XXIII.János utazásait jövendölte volna meg. A Lad című lengyel lap cikkírója arról elmélkedik, hogy a De labore solis - a Nap munkájáról II.János Pál fiatalkori munkás éveire utalna. Kőbányában dolgozott nehéz munkában, hogy az egyetemre beiratkozhassék. Munkás életének egy katonai autó vetett végett, elgázolta és eszméletlenül szállította kórházba egy máig ismeretlen asszony. Bármennyire igazak is a Szentatya munkás életéről szóló megállapítások, a kiinduló pontot, a Malakiás jövendölést nem tartom helyesnek és elfogadhatónak. Sőt károsnak kell tekinteni. Ezekben az un. Jövendölésekben ugyanis már csak egyetlen jelző van hátra: Gloria olivae - Olajfa dicsősége. Utána pedig ez a mondat következik latinul, ami magyar fordításban: A római Anyaszentegyház végső üldöztetése idején II.római Péter ül (a trónon), aki sok gyötrelemben legelteti a juhokat, miután ezek megtörténtek, a hét halom városát lerombolják és a félelmetes Bíró, megítéli népét. Ez bizony chiliazmusra, világvég várásra készteti a szorongásra és hiszékenységre hajlamos lelkeket...Éppen ezért állapítsuk meg a következőket: Malakiás érseknek semmi köze a dologhoz. Hamisítvány az egész jövendölés. Szent Bernát és egyetlen kortárs sem tud róla. Az egész felsorolás az 1590-es pápa-választás idején készült - kortesfogásnak. XIV.Gergely pápa - akkor még Nicolo Sfondrati bíboros párthívei terjesztették a névsort, hogy "jövendöléssel" is alátámasszák: őt akarja a Gondviselés a pápai trónra. A jelmondatok sorában ugyanis ez áll az akkor soron következő pápáról: De antiquitate Urbis. Az ősi városból, Nicolo Sfondrati valóban milánói nemes családból származott. A "jövendölés" szerzője egyenként a korszak leghírhedtebb okirathamisitója, Ceccarelli di Beva-gna. Annyi hamisítást és akkorákat követett el, hogy végül is elfogták és lefejezték. Malakiás armaghi érseket azért választotta az iromány szerzőjének, hogy ezzel is fokozza a jövendölés izét. A felsorolt jelzőket csak a konklávé idejéig lehet könnyedén és elfogadhatóan azonosítani a vonatkozó pápával. Az ezutániak találomra összehordott szavak....A hiszékenyek megtalálják a kapcsolatot a valósággal a legvadabb kijelentésekben is.

(Sinkó Ferenc Új E. 1985. VI. 16.)

Lásd a 2. oldalon a Malakiás féle jövendölést is.

Nemo est propheta in patria sua. Senki sem próféta a saját hazájában. Gracián ezzel kapcsolatban: A szülőföld mindig mostohája a kiválóságoknak, mert természetes talajuk lévén honfitársaik irigykednek rájuk, és jobban emlékeznek elindulásuk tökéletlenségeire, mint azóta elért nagyságukra... Soha szobrot nem fogja az oltáron imádni az, aki fatörzs korában ismerte a kertben.

(Az életbölcsesség k. 140-141.)

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_profeta.doc (46 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség