KATEKETIKAI TÉMÁK, SEGÉDÖTLETEK
(óvodások számára)

 

1. ZARÁNDOKLÁS HAZA FELÉ (Az Atya felé.)

Rövid visszaemlékezés a teremtés témájára, hogy van lelkünk és testünk, és mindkettővel kísérletezhetünk. Most erre fogunk építeni.

Ide rajzolok néhány embert. Ha akarok velük beszélni, és nincsenek mellettem, mit kell csinálnom? (Figyeljünk a válaszokra: felhívni telefonon, elmenni hozzájuk, levelet írni stb.) És ha ezek az emberek otthon vannak, ugyan abban a lakásban élnek mint én, akkor én mit csinálhatok, hogy beszélgethessek velük? Persze - HAZA MEHETEK.

Beszéltünk testünkről, lelkünkről, a láthatóról és a láthatatlanról. Mivel a téma nagyon fontos, több kísérletet kell végeznünk, mint a nagy tudósok. Most mindenki gondoljon valakire, akit nagyon szeret. ... Hallottuk a másik gondolatát? Nem, mert a gondolat is láthatatlan. A gondolatod mindig a te titkod. Senki nem hallotta gondolataidat, de Isten igen, mert Ő lélek.

Ha az Mennyei Atyával szeretnénk beszélni, mit kell csinálnom? Felhívni a telefonon? Levelet írni neki? El kell valahová utaznom? Nem, a csöndben beszélgethetek vele. Nem kell sehová utazni, hanem a szívemhez fordulni, és Isten, az Atyám, meghall engem. Személyes kapcsolat van köztünk, - gyermeke vagyok - és az én titkomat Ő tudja.

A keresztség az Ő ajándéka. Az Ő otthonába hívott meg, ami egy olyan hely, hogy nem kell elutazni, és már is ott vagyok, mert Ő bennem van.

Rajzoljuk le és játsszuk el a keresztelést. Ha a gyerekek még nem láttak keresztelést, akkor most mutathatok képeket, és megmutathatjuk a keresztelést.

A végén, mondjunk egy imát, köszönjük meg az Atyának, hogy Ő bennünk él, és hogy nagyon szeretjük. Először csöndben, titokban mondjuk, majd együtt hangosan.

 

2. HOL VAN AZ ÚT?

Most tervezzünk egy utat. Hová menjünk? A hegyekbe? A tengerpartra? A városba? A faluba? (Rajzolják le az elképzelt helyet, vagy jelöljünk ki egy tárgyat a szobában, ami a kitűzött cél helyét jelöli.)

- Hová megyünk? (A...- amit kiválasztottak.)

- Hogy kell oda menni? (Most kérjük a gyerekeket, hogy anélkül, hogy felállnának, el tudnák-e mondani az "útvonalat" ami a célhoz vezet?)

Miután jó néhányszor eljátszottuk, most jelöljük ki a "Mennyország" helyét.

- Hová megyünk?

- Hogy kell oda menni? (Figyeljünk a gyerekekre, hogy mit mondanak.) Majd felrajzolunk egy utat a táblára, és a szeretet, jócselekedetek, ima szimbólumait feltesszük az "útra."

(Majd elmondjuk, hogy Jézus megmutatta nekünk az utat, hiszen ő tudja. Azt mondta, hogy, aki szeret, aki beszél az Atyával, aki jót tesz másoknak az megtalálta az utat a mennyek országába, és haza mehet.

Most mindenki rajzoljon egy utat, és a szeretet jelét, a jótettek jelét, és az imádság jelét is rajzoljuk rá. Beszélgessünk egy kicsit a szimbólumokról, és hogy azok mit is jelentenek. Majd rövid imával zárjuk.