Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
Bekerült: 2005.11.05.
Megnyitva 3780. alkalommal

Kategória: Oktatási intézmények
Egyházmegye: Esztergom-Budapest
Település: Budapest I.

Weboldal: http://www.bekg-bp.sulinet.hu/
(Innen látogatták: 4190 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Lelkipásztorok, szerzetesek
Jánosa Domokos
Oktatási intézmények
Hajnalcsillag Katolikus Óvoda
Egyéni bemutatkozások
Gyorgyovich Miklós (ifjabb)

Bemutatkozás:
H-1015 BUDAPEST SZABÓ ILONKA UTCA 2-4.
TEL/FAX.: (00-36-1) 214-8063; 487-0964
E-MAIL: igazgato@bekg-bp.sulinet.hu; titkarsag@bekg-bp.sulinet.hu

RECTOR SPIRITUALIS: JÁNOSA DOMOKOS
IGAZGATÓ: ENDRÉDI JÓZSEFNÉ

AZ INTÉZMÉNY ÚJJÁSZÜLETÉSE
Múltjának és örökségének ismeretében a gimnázium rehabilitálása nem csupán helyi ügy, hanem a magyar rendszerváltásnak és az ország európai integrálódásának is fontos eleme volt.

Az újjászervezés lehetőségét a diktatúra bukása hozta meg a Köztársaság kikiáltásával, a magyar Alkotmány módosításával és az Egyház jogainak helyreállításával. Jelentőségének ismeretében az Egyetemi Katolikus Gimnázium épületét az 1991./XXXII. tv. alapján, ugyanez év nyarán elsőként igényelte vissza a területileg és jogilag illetékes Esztergomi Főegyházmegye.

Az igényt az illetékes kultuszminisztérium is megalapozottnak találta. Minthogy a diktatúra hosszú évtizedei alatt az Egyetemi Katolikus Gimnázium története és egyházi státusza egyesek számára feledésbe merült, a Fővárosi Önkormányzat -ragaszkodva az 1950-es évektől fennálló kezelői jogához- az intézet ingatlanának államosítás előtti jogállását bíróság előtt kívánta tisztázni 1992-ben.

A csaknem két évig elhúzódó bírósági eljárás során először Budapest Főváros, majd a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága is kimondta az iskolaépület iránti egyházi igény törvényességét. Az intézet jogi rehabilitálása ily módon 1994. januárjában megtörtént. Pedagógiai és vagyoni rehabilitációja még évekig elhúzódott a kedvezőtlen politikai változások és a főváros egyes vezetőinek ellenállása miatt.

Több, mint öt éven át tartó egyeztetések után az ezzel kapcsolatos döntés csak 1999. decemberében született meg.

Az oktatás újraindítása 1997-ben kezdetét vehette, előkészítő foglalkozások szervezésével,
a gimnázium pedagógiai programjának és dokumentumainak kidolgozásával. Az intézet szervezői ezeket térítésmentesen, önkéntes áldozatként ajánlották fel.
Egy kilencedik évfolyamos osztállyal végre meg-kezdődhetett a tanítás.


2000. júliusig a gimnázium a Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskolával egy épületben, nehéz körülmények közepette működött.

Az iskola Mária Teréziától kapott jelvénye 1780-ból

A gimnázium jövője nagyban függ az iskolában folyó belső pedagógiai munka színvonalától, a gimnázium szerteágazó külső kapcsolatrendszerének helyreállításától, valamint a nevelés megfelelő körülményeinek (így tárgyi feltételeinek) biztosításától.

Mindhárom feladat támogatását szolgálja az Egyetemi Katolikus Gimnázium két egykori növendéke báró Gelsey Vilmos és Sándor által iskolája iránti tiszteletből létrehozott Katolikus Egyetemi Gimnáziumért Alapítvány, ill. a hazai öreg diákok létesítette KEG Alapítvány. A pedagógiai munka színvonalát a tanárok és a diákok tehetsége, felkészültsége és szorgalma mellett az iskola kiemelt hármas célkitűzése is determinálja.

Ennek összetevői:

a vallásos szellemű nevelés, kiterjedt pedagógiai és külföldi kapcsolatrendszerrel;
korszerű általános műveltség nyújtása, különös tekintettel a nyelvtanulásra;
felkészítés az itthoni vagy külföldi továbbtanulásra, illetve a családi- és közéletre.

A gimnázium 12-18 éves koruk között neveli a fiatalokat, 6 fiú és 6 leány osztályban.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség