Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Pestszentlőrinci Római Katolikus Főplébánia
Bekerült: 2005.11.07.
Megnyitva 7145. alkalommal

Kategória: Templomok
Egyházmegye: Esztergom-Budapest
Település: Budapest

Kapcsolódó vendégek
Lelkipásztorok, szerzetesek
Gável Henrik
Varga Zoltán
Oktatási intézmények
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola
Egyéni bemutatkozások
Esztergom-Budapesti érsekség

Bemutatkozás:
PESTSZENTLŐRINCI
RÓMAI KATOLIKUS FŐPLÉBÁNIA

1181 Budapest, Batthyány u. 87/B.
Telefon/fax.: (061)290-30-36
E-mail: pszlorincfoplebania@gmail.com

Hivatalos órák a plébániahivatalban:
héfő 10 - 12 16 - 18
kedd 16 - 18
szerda 10 - 12 16 - 18
csütörtök 16 - 18
péntek 10 - 12 16 - 18

A Batthyány u. 87-ben, a mai templomkert és plébánia területén minden bizonnyal már az Árpád-korban is állt templom, majd ennek helyére újabb lelkészséget és templomot építettek, melyek a török hódoltság során pusztultak el. Ezt a feltételezést az a tény támasztja alá, hogy a mai plébániaépület környékén régi temetkezési helyet tártak fel.
(A középkorban a temetőket a templomok közelében helyezték el).


Pusztaszentlőrinc, később Pestszentlőrinc 1910-ben vált külön Kispesttől, mint önálló község. Egyházi szempontból ekkor még a váci egyházmegyén belül a kispesti plébániához tartozott. Néhány év múlva az egyházkerületi különválás is megtörtént: 1918-tól önálló lelkészség, majd 1920-tól önálló plébánia jött létre Pestszentlőrincen. Lelkésszé, majd plébánossá dr. Wimmerth Bélát nevezték ki, aki a környéken már 1910-től ellátta a lelkészi feladatokat. Az istentiszteleteket 1905-től a Wlassich Gyula utcai iskolában tartották.

1911-ben szentelték fel a Batthyány utcában az első, kisebb templomot, mely egybeépült a paplakkal. Az épület ma plébániahivatalként szolgál.
1916-ban a kis templom harangjai "hadba vonultak", azaz elvitték, és ágyúöntéshez beolvasztották őket.

Dr. Wimmerth Béla plébános - majd esperes-plébános - fáradhatatlan egyházszervezői munkát végzett a továbbiakban is - vezetése alatt épült a katolikus kultúrház is, majd 1923. szeptember 16-án letették az új plébániatemplom alapkövét. Az új templomot Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére 1925. augusztus 15-én szentelték föl.

A templom Kapuvári (Kapuszta) Gusztáv és Farkasvölgyi (Frankovics) István tervei alapján, az előirányzott 100 millió korona helyett végül 1,4 milliárd korona költséggel épült. Ezt az összeget központi egyházi keretből, természetbeni és pénzadakozásokból, jótékonycélú rendezvények (bálok, hangversenyek) bevételéből, illetve a község által biztosított kölcsönből fedezték.


Az épület háromtornyos, alapvetően a középkori román stílus jegyeit viselő, egyszerű, áttekinthető kompozíció. de reneszánsz motívumok is megfigyelhetőek rajta. Hossza 35, szélessége 15, belső magassága 9 méter. Tornya a kereszttel együtt 36 méter magas.
1926-ban szentelték fel a két kisebb, új harangot, majd 1929 május 16-án a 9 mázsás nagyharangot.
A templom orgonája 1931-ben készült el Barakovits János orgonaépítő-mester, és Lorenc János hangoló munkája nyomán, több mint 10.000 pengő költséggel.

1944-ben a plébánia papjai hamis keresztleveleket állítottak ki a környékbeli zsidó lakosok számára, hogy azok elkerülhessék a deportálást. Az ostrom során a templom szerencsére nem szenvedett komoly károkat, csupán a színes ablakok törtek ki, ezeket 1947-ben, adakozásból pótolták.

Miserend:
miserend.hu

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség