Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Mindszenty Alapítvány
Bekerült: 2005.12.02.
Megnyitva 5084. alkalommal

Kategória: Alapítványok
Egyházmegye: Esztergom-Budapest
Település: Budapest XII.

Weboldal: http://free.x3.hu/mindszenty/
(Innen látogatták: 1152 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:

Mindszenty József bíboros 1973-ban létrehozott egy alapítványt.

Hat esztendeje Magyarországon is muködik. Célja a magyar keresztény oktatási, kulturális és karitatív tevékenység támogatása. A Vértanúink - Hitvallóink címu folyóirat közli a boldoggáavatási eljárás összes híreit, valamint a csodás imameghallgatásokat. Évente négyszer jelenik meg.

Kiadja a Magyarországi Mindszenty Alapítvány
1125 Budapest, Felso Svábhegyi út 12.

Telefon: 0036-1-2010979
Fax: 0036-1-3568200
Email:  ungmind@mail.datanet.hu

Felelős szerkesztő: P. Szoke János szalézi atya.

Az értesítőt az érdeklődők díjtalanul kapják. Önkéntes adományokat az Alapítvány céljára elfogadunk.

A Postabank és Takarékpénztár Rt. 11991102-021-39889. sz. kontón.

Erdélyben az egyházmegyei központok, Felvidéken és a nyugati országokban a magyar plébániák közremuködésével lehet adományokat eljuttatni.


"Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtöl"-mondta Mindszenty bíboros. A leghatásosabb engesztelés a magyarság bűneiért: a tudatos keresztény élet, a Tízparancsolat megtartása. Fogadjuk meg mindegyket! Olyan sok gyógyírt ajánlanak bajaink orvoslására - próbáljuk meg ezt is! Az engesztelo mozgalmat már régóta szorgalmazzuk. Csatlakoztak hozzá határainkon innen és túl. Jelenleg már ötszáz-ezer engesztelo személy nevét és címét ismerjük. Ha ön már tagja mozgalmunknak, kérjük adja tovább ismertetonket, hogy minél többen bekapcsolódhassanak.

Ha szeretne csatlakozni a mozgalomhoz és szeretné megkapni a mozgalom folyóiratát, a Vértanúink - Hivallóink című újságot, akkor jelezze ezt a fenti címen vagy az alábbi gombra való kattintással emailban!

Mindszenty bíboros, esztergomi érsek még életében létrehozott egy alapítványt, amelynek - az alapító szándéka szerint - az a célja, hogy írói hagyatékát orizze, feltárja és rendszerezze, elveit, gondolatait terjessze. A magyar keresztény oktatási, nevelési, kulturális és karitatív intézmények felkarolása is célkituzése az Alapítványnak. Az Alapítvány - Mindszenty bíboros halála után - a boldoggá és a szentté avatási eljárással kapcsolatban az actor szerepét vállalta. Ez a ténykedés a felperes szerepének felel meg. Mindszenty bíboros boldoggá avatásának gondolata az Egyesült Államokban élo magyar papok és hívek körében merült fel az 1970-es évek második felében. Az egyre szélesedo és mélyülo lelki igény azután az 1980-as években az elso hivatalos lépésekhez is elvezetett. Ez így helyes is volt, mert a vatikáni eloírások szerint a boldoggá avatási eljárást, csak öt évvel Isten szolgáinak a halála után lehet hivatalosan bevezetni. Az Alapítványt a liechtensteini Vaduzban jegyezték be és a székhelye gyakorlatilag még mindig ott van. Ott gyujtötték össze a Bíboros kéziratait és könyvtárát. Eloször a régi plébánia épületben, késobb pedig egy bérelt lakás szobáiban helyezték el. Az elso elnök maga a Bíboros volt. Végrendeletében az Alapítványt tette meg általános örökösének. Halála után az elnökséget a szegények orvosának fia: gróf Batthyány Iván vette át. Utána, Habsburg Rudolf foherceg elnöksége alatt, az Alapítvány kiemelkedo tevékenysége Mindszenty bíboros földi maradványanak hazaszállítása volt. Jelenleg az Alapítvány tagjai: Habsburg Mihály elnök, Habsburg Rudolf, Liechtenstein Mihály herceg, Ugon Imre, P. Werenfried van Straaten O. Praem., P. Mehrle Tamás OP, Dr. Cserháti Ferenc és P. Szoke János SDB. Az Alapítvány kétszer ülésezik évente. Az Alapítvány már a nyolcvanas évek elején elkezdte összegyujteni azokat a személyeket, akik mint szemtanúk vallomást tehettek Mindszenty bíboros életszentségével kapcsolatban. Ezt egy vatikáni értesítés alapján természetesen nagyon csendben és feltunés nélkül kellett végezni, nehogy az Egyházügyi Hivatal lépéseket tegyen a Vatikánban és leállítsák a munkát. Az aggodalom reális volt, mert egy bolgár püspök esetében a per leállítása bekövetkezett. Mindszenty bíboros földi maradványainak hazahozatala után nyíltan lehetett az üggyel foglalkozni. Az Esztergom-Budapesti Foegyházmegye ordináriusa, Dr. Paskai László, bíboros, érsek, magáévá tette az ügyet és messzemenoleg támogatta és a továbbiakba is támogatja az Alapítvány ezirányú tevékenységét.

Mivel Mindszenty bíboros írói tevékenységének termése az átlagot magasan felülmúlja, gondolni kellett arra, hogy kéziratai olyan méltó, biztos és központi helyre kerüljenek, ahol a kutató munka nyugodt ütemben folyhat. Az iratok részben Liechtesteinben, Mariazellben és Németországban voltak. Keresni kellet egy olyan helyet, ahonnan az Esztergomban lévo iratok is könnyen elérhetok. Kitartó és hosszú keresés után megtaláltuk. Többek nagylelku támogatásával és a Don Bosco Szalézi Rend Magyar Tartománya elállamosított épületéért kapott kártalanitási összegbol megvettünk egy félig kész házat és annak felépitését 1994 nyarán befejeztük. Az épület a fováros budai oldalán van a 1125 Budapest, Felso Svábhegyi út 12. sz. alatt, amelynek hivatalosan Majthényi László Szalézi Ház a neve. A ház ünnepélyes átadása 1994. december 14-én volt. Ezzel megoriztük báró Majthényi László emlékét is, aki 1937-ben kastélyát és birtokát a szaléziaknak adományozta. Itt volt hosszú éveken át a rend noviciátusa. Ebben a házban kapott átmenetileg helyet a Mindszenty Alapitvány. A szaléziak ezzel a nemes gesztussal járulnak hozzá Mindszenty bíboros boldoggá avatásához. Az épületben négy személy foállásban végzi a munkát. Ugyanitt folyik Márton Áron gyulafehérvári püspök, valamint Scheffler János szatmárnémeti és Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök boldoggá avatása. Emellett 1998-ban csatlakoztak Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök, Salkaházi Sára szociális testvér és Marcell karmelita atyának boldoggá avatása.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség