Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

De Paul Szent Vince Szeretet Leányai Társulata
Bekerült: 2006.11.04.
Megnyitva 1850. alkalommal

Kategória: Szerzetesrendek, rendházak
Egyházmegye: Nagyváradi egyházmegye (Erdély)
Település: Nagyvárad
Szerzetesrend: Lazaristák (CM)

Weboldal: http://www.filles-de-la-charite.org
(Innen látogatták: 2225 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:
A közösség hivatása: a szegények szolgálata Egyházjogi státusza: pápai jogú, exempt, apostoli élet társaság Vincés karizma K: Mit jelent a karizma szó? Csak a II- ik vatikáni zsinat óta vált ez a szó “karizma” általánossá. Beszélni kezdtek a szerzetesi intézmények karizmatikus elemeirõl. Egy alapító karizmája a Szentlélek ajándéka, adománya, amivel kibontakoztatnak bizonyos képességeket és így az Egyházban új kongregációkat hívnak létre. Az alapítók karizmája a Szentlélek sugalmazásának megtapasztalása, amit tovább adnak tanítványaiknak, akik az õ elõírásaik szerint élnek. Ez egy személyes adomány, még pedig abban az értelemben, hogy elõször is átalakítja az alapító személyét, hogy õt elõkészítse különös hivatására, az Egyházban való feladatára. Mivel pedig más személyt is magába foglal, hogy megvalósítsák Isten tervét közösségi élet is, és egyházi is, mivel az alapítók és közösségük egy adomány, ajándék az Egyház részére. Az alapítók a karizmát tiszta ajándékként kapják, önmaguk csodálkozására fedezik ezt fel. Alapítónk, Szt. Vince így ír errõl: „ Igazán mondhatom, hogy Társaságukat maga Isten alapította. Épp ma jutott eszembe és meg is kérdeztem magamtól: Gondoltál te arra, hogy az irgalmas nõvérek Társaságát megalapítod? Oh, nem. Talán Le Gras anyánk gondolta? Õ sem , mi sohasem gondoltunk erre, hogy asszonyokból és leányokból Társaságot alapítsunk. Isten volt az és nem én.” K: Mi tehát a vincés karizma? Ha valaki minket megkérdez, hogy tulajdonképpen mi is a karizmánk, azt feleljük, hogy a szegények szolgálata. Alapítóink ezt nagyon a szívünkre kötötték, s mindent elkövettek ennek megvalósítására. Szt. Vince mondta: “A fõcél, amelyért Isten a Szeretet Leányait meghívta ez: szeressék és kövessék a mi Urunk Jézus Krisztust, a szeretet forrását és példaképét és szolgáljanak neki testileg és lelkileg a szegények személyében.” „ Oh, kedves nõvéreim, mily vigasztaló lesz halálotok óráján, hogy életeteket ugyanarra a célra áldoztátok fel ,amire Jézus Krisztus adta oda saját életét. A szeretetért, Istenért, a szegényekért.” „ A szeretet Leányai Isten iskolájában megtanulják, hogy nincs olyan nyomor, mely számukra idegen volna. Krisztus folyamatosan hívja Társulatukat szenvedõ fiain és leányain, az idõk jelein, az Egyházon keresztül. Sokfélék a szegénységi formák, sokfélék a szolgáklatok is, egy a szeretet, melyet Isten életbe hív azokban, akiket „meghívott és egybegyûjtött”. „ Nõvéreim, azt gondolják, hogy Isten csak azt várja el önöktõl, hogy a szegényeknek egy darab kenyeret adjanak, egy kis húst, levest, és orvosságot vigyenek? Oh, nem kedves nõvéreim, nem ez volt az õ szándéka, Õ elvárja, hogy lelki jólétükrõl éppen úgy gondoskodjanak. Igaz, az már valami, ha a szegényt testileg ápolják, de valójában nem csak ez volt az Úr szándéka, amikor a Társulatot életre hívta…” K: Hogyan próbálnak erre a hívásra válaszolni? Szent Vince lelkünkre kötötte a testet és lelket szolgáljuk, ne válasszuk soha el e két dolgot. Hogy ezt teljesíteni tudjuk, szükségünk van az effektív, tevékeny szeretetre. Az még nem elég, ha érezzük szívünkben a szeretetet Jézus Krisztus iránt, ez tetteinkben is meg kell nyilvánuljon . A szeretet cselekedteivel: elszántsággal, örömmel, szívesen , állhatatosan és szeretettel gondozzák a szegényeket. A szeretet nemcsak érzelmekbõl áll, hanem tettekben is megnyilvánul, amikoraz Úr Jézusnak a szegények személyében testile-lekileg szolgálunk. A lazarista atyáknak mondta Szent Vince, de ránk is érvényes: „Testvéreim, szeressük Istent, kezünk erejével és arcunk verejtékével. Mert az Isten iránti szeretet sok aktusai , mint például az alázat, jóakarat, és más hasonló érzelmek, a gyengéd érzésû szív belsõ indíttatásai, mégha jók és kívánatosak is, mégis gyanusak, ha nem törekszünk a cselekvõ szeretetre. K: Milyen területeken nyilvánul meg ez a tevékeny szeretet? Az elõbb említettem, hogy sokarcú a szegénység, a testi-lelki szegénység, ami esetleg a történelem folyamán változik, de meg nem szûnik. Az elsõ nõvérek a gályarabokhoz is ellátogattak, a sebesült katonákat kötözték a harctéren a gyerekeket tanították, kórházakban betegeket ápoltak, de talán ami a leglényegesebb volt, a betegeket otthon meglátogatták, gondozták, ételt vittek nekik, gyógyszert, kötöztek, takarítottak szegényes otthonaikban. Napjainkban már nincsenek gályarabaok, de vannak más „rabok” a drog rabjai, az ital rabjai. Minden szegényhez küldetésünk van, fõleg a legelhagyatottabbakhoz. Más a szükség a keleti orszgokban, mint a nyugati államokban, a szegény afrikai államokban, vagy a fejlettebb országokban, de az biztos „szegények mindig lesznek köztetek.” Ott vannak az elhagyatott idõs nénikék, akik már öregek, gyengék, betegek. Néha csak egy kedves szóra , odafigyelésre lenne szükségük, õk nagyon szenvednek a magánytól. Szent Vince bátorít minket: „Mi nem tudjuk , hogy élünk-e addig, hogy meglássuk , milyen feladatokkal bízza meg Isten a Társulatot, de biztosan tudjuk, hogy Isten megáldja mûveiket és megõrzi önöket, ha teljesítik kötelességeiket a szegények szolgálatában és szabályaik megtartásában, ha mindent jól végeznek. Legyenek hûségesek Istenhez.” K: Mit tarott szent Vince fontosnak az önök életében? Szent Vince amikor Krisztus követésérõl beszél, mindig kihangsúlyozza az alázatosságot, egyszerûséget, szeretetet, mint alapvetõ erényeket, melyek képessé tesznek minket feladatunk teljesítésére, vagyis a szegényszolgálatra, ami nem zárja ki a nehézségeket sem. Az alázatosságról Szent Vince ezt mondja: „Az alázatosság egy oly nagy, egy oly nehéz és oly fontos erény, hogy nem is tudjuk felfogni, ez Jézus Krisztusnak az erénye.” Az egyszerûség Istenhez vezet és megkönnyíti a szegényekhez való közeledét. Valahol egy szolgálat, mégha dicséretre méltó is , nem mindig egyenlõ a szeretettel. Szolgálatunkban a szeretet megkívánja Isten jelenlétét: „ha egy nõvér naponta tízszer meglátogat egy beteget, naponta tízszer Istennel találkozik.” Boros Vincencia vizitátornõvér Str. Mioritei Nr. 23 410011Oradea Romania

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség