Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia
Bekerült: 2008.12.15.
Megnyitva 9827. alkalommal

Kategória: Plébániák
Egyházmegye: Esztergom-Budapest
Település: Budapest III.
Titulus: Jézus Szíve

Weboldal: http://www.isten-ember-vilag.hu/
(Innen látogatták: 1778 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Templomok
Csillaghegyi Jézus Szíve Templom
Lelkipásztorok, szerzetesek
Temesszentandrási Péter dr.

Bemutatkozás:

Templomunk és plébániánk szeretettel várja minden kedves látogatóját! Azok számára, akik fizikailag nem tudnak eljönni szentmisékre, templomunkba, naponta frissülő honlapunk on-line hallgatható szentbeszédekkel és más multimédiás tartalmakkal/tanításokkal is lehetőséget kínál közösségünk ima- és hitéletébe való bekapcsolódáshoz.


TEMPLOMUNK TÖRTÉNETE

Békásmegyer községhez tartozó, az úgynevezett „Kissing”-en lakó 3.000 római katolikus csillaghegyi hívő 1924-ben elhatározta, hogy templomot építtet. Egy nemes gondolkozású, igaz katolikus hívő, Vojnich László kezdeményezésére gyűjtőívekkel rövid pár év alatt 150 millió korona, azaz 120.000 pengő gyűlt össze. A gyűjtők ügybuzgósága és a hívek áldozatkészsége folytán már hozzákezdhettek egy kis templom építéséhez a korábban vásárolt kis telken.

Az elfogadott templomépítési tervet Baumgartner Sándor építész készítette, és a templomot 36.000 pengő költséggel egy év alatt be is fejezte. 1928. július 3-án Serédi Jusztián prímás egy törhetetlen akaratú, fiatal papot, dr. Zsámboki Pált küldte Csillaghegyre, akinek a neve elválaszthatatlan a templom építésétől és nagyobbításától. Fáradságot nem kímélve a szerény kis templomot rövid idő alatt művészi szépségű, értékes belső berendezéssel látta el.

1928. december 2-án, a csillaghegyi hívők őszinte örömére, Serédi Jusztián bíboros prímás felszentelte a kis templomot. 1929. március 25-én Orsenigo Cesare pápai nuncius felszentelte a szintén gyűjtés által beszerzett két új harangot. Dr. Zsámboki Pál összetartó erejével a hitéletet olyan magasra emelte, hogy szükségessé vált a vasárnapi két szentmise. Plébánossá történt kinevezésekor már annyira megnövekedett a templomba járó hívek száma, hogy szükség volt egy káplán és egy hitoktató segítségére. Annak ellenére, hogy ekkor már négy szentmise volt, a templom szűknek bizonyult. Az anyagiak hiánya ellenére két év alatt sikerült megépíteni a templom jobb oldali részét. Ebben az épületben nyert elhelyezést a polgári leányiskola négy osztálya is.

A templom főoltára ruskicai márványból készült, hasonlóképpen a tabernákulum is, belül aranylemez borítással. A carrarai márványból készült Jézus Szíve szobrot dr. Hász István tábori püspök szentelte fel 1930. június 22-én, és ugyanakkor 267 hívőt részesített a bérmálás szentségében. A főoltár két oldalán tiroli festésű üvegablakokat látunk. Az egyik Szent István királyunkat ábrázolja, amint felajánlja koronáját a Szűzanyának. A másik magyarországi Szent Erzsébetet állítja elénk, a szegények védőszentjét. Ezek az ablakok 1945-ben megsérültek. 1952 novemberében Balogh József plébános a hívek adományaiból helyreállíttatta a festett üvegablakokat.

A hajóban jobbra Szent József szobra áll, amely fából készült, és 1932. február 14-én P. György S.J. szentelte meg.

A másik oldalon, ugyancsak fából faragott, gyönyörű és értékes Magyarok Nagyasszonya szobor áll. Ezt Bangha páter, a közismert hitszónok szentelte meg 1932. év húsvét hétfőjén. Templomunkban hátul, baloldalt ugyancsak művészi faragású Pieta szobrot láthatunk. Az előző két szoborral együtt a Dolomitok aljában lévő „szentfaragók völgyében”, Val Gardenaban készült. A templom baloldali része, amelynek építése dr. Jaszovszky József plébános működése alatt 1943-ban indult meg, 1947-ben készült el Keresztes János kanonok-plébános idejében. Ebben az épületrészben iskola is elhelyezést nyert.

Balogh József esperes-plébános kezdeményezésére a hívek áldozatos adományaiból 1957. augusztus 18-án új orgonát szentelt fel dr. Endrey Mihály esztergomi apostoli adminisztrátor. 1958. júniusában a templom festése is elkészült, szintén a hívek adományiból. Szilágyi János festőművész tervei és keze munkája nyomán megszépült templomunk.

1974-ben ez a festés már megkopott. Balogh József esperes-plébános ismét kezdeményezte a templom kifestését. Az új festés az egyszerűség, a tisztaság, és a világos pasztell színek elveit követte.

1957-ig csak harmónium volt a csillaghegyi templomban. Balogh József esperes-plébános – hogy istentiszteletünk szebb, fenségesebb legyen – kezdeményezésére és buzdítására a csillaghegyi hívek őszinte lelkesedéssel 100.000 forintot adakoztak, és így megépíthettük a 18 regiszteres és két manuálos orgonát Gergely Ferenc orgonaművész tervei alapján. Dr. Endrey Mihály apostoli adminisztrátor 1957. augusztus 18-án ünnepélyes keretek között felszentelte az új orgonát.

Templomunk egyik híressége a limpiászi feszület élethű mása. A csaknem életnagyságú feszületet Kaiser Nándor ferences atya szentelte meg 1931. február 11-én (†Laszy Győző ajándéka).

Ugyancsak művészi kiállítású a keresztút is, amelyet 1930-ban helyeztek el templomunkban.ELÉRHETŐSÉGEINK:

Cím: 1039 Budapest, Lehel u. 14.
Telefon: 368 3144

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség