Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

71. számú Zrínyi Miklós Cserkészcsapat
Bekerült: 2002.09.21.
Megnyitva 3246. alkalommal

Kategória: Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyházmegye: Szombathely
Település: Zalaegerszeg

Weboldal: http://www.cserkesz.hu/71zrinyi
(Innen látogatták: 2269 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Plébániák
Zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia
Templomok
Zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Templom
Zenészek, együttesek
Szikla együttes

Bemutatkozás:
Városunkban az elsõ cserkészcsapat megalakulása 1920 nyarán volt a zalaegerszegi, akkor még Deák Ferenc reálgimnáziumban. Elsõ parancsnoka Székely László hittanár volt. A cserkészek még ebben az évben fogadalmat tettek. A csapatban intenzíven folyt a cserkészmunka, kerületi és országos rendezvényeken szerepeltek és az évi cserkészmunka lezárásaként táboroztak. Részt vettek a Megyeri Nemzeti Nagytáborban és a Gödöllõi Jamboree-n is. Közben 1926-27-ben „Jó munkát” címû heti folyóiratot adtak ki, amit országosan terjesztettek. A csapat 1948-ig mûködött.

1990 õszén, rendszerváltozás után a 71. számú Zrínyi Miklós cserkészcsapat újjáalakult 36 jelölttel. A fenntartó testület a Zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia, a csapat parancsnoka Furján Zoltán lett. Csapatunk az alakulás óta a III. Cserkészkerülethez tartozik, melynek Szombathelyen van a központja.

1991 júniusában volt az elsõ ünnepélyes fogadalomtétel. A következõ napon csapatunk már „táborba is szállt”, és egy hetet töltöttünk az Orosztony melletti Örömhegyen. Az induló csapat számára az év második fele is mozgalmasan telt el: II. János Pál pápa szombathelyi látogatásán is részt vettünk 25 cserkésszel, majd bekapcsolódtunk cserkészkerületünk, egyéb rendezvényeibe is. Szeptemberben a gróf Széchenyi István emlék-akadályversenyen vettünk részt Nagycenken. Karácsonykor a betlehemi lángot õriztük és terjesztettük.

1992-ben már saját rendezvényünk is volt, és terv szerint folyt a csapatmunka. A nyári tábort Nagycenken, a Hársfa-tanyán tartottuk. Néhány cserkész minden évben eljut a kerületi vezetõképzõ táborok egyikébe, ezzel az egész csapat cserkészismeretei is bõvülnek.

1993-ban a nagytábort Szentgotthárdon rendeztük meg. Egyhetes õrsi táborozásokra is sor került, ezeket az õrsök egymást felváltva Söjtörön tartották. Három cserkészünk részt vett a Gödöllõi Emléktáborban is.

1994. sem volt eseményszegény. A folyamatos cserkészmunkán kívül segítséget nyújtottunk a Lentiben alakuló cserkészcsapat jelöltjeinek felkészítésében. Egyik legnagyobb vállalkozásként megrendeztük a kerületi labdarugó-bajnokságot háromnapos tábor keretében több, mint százötven cserkész részvételével. Húsz cserkész Ausztriában táborozott három napon át a meghívó osztrák csapat tízéves jubileuma alkalmából. A nyári tábor augusztusban Tornyiszentmiklóson volt. Megtartottuk elsõ éjszakai túránkat is a csácsi Csurgó-kúthoz (Mária-forráshoz). Egy cserkészünk a szavalóverseny kerületi döntõjébõl az országos döntõbe jutva második helyezést ért el.

1995. évi nagytáborunk Csáfordjánosfán, a Répce partján volt, ahol határainkon túli magyarokkal táboroztunk együtt. A kiscserkészeknek külön tábort szerveztünk Tófejen, itt egy héten keresztül készítettük fel õket az újoncpróbára. A tábor végén ünnepélyes cserkészfogadalmat tettek.

1996-ban a kiscserkészeknek újra külön tábora volt Tófejen. A nagyokkal Zalaváron voltunk csapattáborban. Augusztusban nyolc fõvel részt vettünk az országos Ópusztaszeri Nagytáborban, melynek eseményei a honfoglalás jegyében zajlottak. Õsszel segítettünk a zalaegerszegi Családfesztivál szervezésében is.

1997-ben a nagytáborunkat Sümegcsehin tartottuk, melynek kerettörténete a török idõk Magyarországában zajlott s amely a mindent elöntõ esõrõl marad emlékezetes. A nyár folyamán fogadtunk az egyik szombathelyi csapatot is, akiknek a nyári vándortábora Zalaegerszegen át vezetett.

1998-ban közösen táboroztunk a csornai, budapesti, valamint egy erdélyi csapattal Ravazdon. Sokat túráztunk, megismerkedtünk Pannonhalma, Gyõr nevezetességeivel, s persze egymással is. Október 23-án legyalogoltunk Pölöskére, s ott egy hétvégi táborban emlékeztünk 1956 hõseire. Azóta is minden évben már hagyományszerûen túrázunk az október 23-a körüli napok valamelyikén. Az év végén csapatunk néhány tagja eljuthatott a Taizéi Találkozóra, s ennek nyomán a következõ években is részt veszünk a találkozókon, melyeket Európa egy-egy nagyvárosában rendeznek.

1999-ben szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki a Csornai 63. számú Bessenyei György cserkészcsapattal: többször meglátogattuk egymást és közös túrákat szerveztünk. Ez év augusztusának elsõ felében pedig közös tábort szerveztünk a csornai cserkészekkel, ezúttal újra Örömhegyen. Kerettörténetünk a választott nép vándorlása volt, természetesen megnéztük a táborban az augusztusi napfogyatkozást is. Ez év õszén elsõ alkalommal jutottunk el a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, ami olyan nagy élményt jelentett, hogy azóta is minden évben részt veszünk a tavaszi és õszi találkozókon.

2000 áprilisában háromnapos tavaszi tábort tartottunk Döbröcén, ahol három cserkésztestvérünk újoncpróbázott és fogadalmat tett. Az 1995. évi nagytáborunkhoz hasonlóan idén is külföldi magyar fiatalokat hívtunk meg táborunkba, a helyszín ismét Csáfordjánosfa lett. Jézus Krisztus születésének kétezredik, magyar államiságunk ezredik évfordulóján szóval, játékkal, jelenetekkel és dalokkal elevenítettük fel István király korát.

2001 elején új cserkészszobát kaptunk fenntartótestületünktõl, melyet lelkesen rendeztünk be, otthonossá tétele ma is tart. Ezenkívül szokásos tavaszi túráink mellett felkerültünk az internetre is (mint a mellékelt ábra mutatja :-) saját készítésû honlapunkon mutatjuk be csapatunk életét, eseményeit és reklámozzuk a cserkészet ügyét. Nyár elején az új cserkészjelöltek számára rendeztünk pár napos tábort Pölöskén, nyári nagytáborunk pedig július 15-e és 28-a között zajlott le a Bakonyban találtató Zádorváron, ahol többek között fogadalmat is tehettek az arra érdemes cserkészjelöltek.

Jelenleg (2002 júniusában) csapatunk 31 tagot számlál.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség