Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Assisi Szent Ferenc Templom Baj
Bekerült: 2014.10.11.
Megnyitva 1716. alkalommal

Kategória: Templomok
Egyházmegye: Győr
Település: Baj
Titulus: Assisi Szent Ferenc

Weboldal: http://bajitemplom.5mp.eu/
(Innen látogatták: 1025 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:
Az Assisi Szent Ferenc templom rövid leírása: A templom. a Francia rokokó sajátos Német változatában, copf stílusban épült. Főhomlokzata gazdagon tagolt, bejárata vörös márvány félkör kerületű kapu, amely felett boltozatos ablak nyílik. Díszes főpárkányán öt oszlopos timpanon emelkedik, alatta két oldalt fugázott, íves lesarkítással, felette középen kör alakú ablakkal. A torony vaskos négyszögletű, négy zsalugáteres ablakkal, körbefutó órapárkánnyal díszített, működő órával, ívelten hegyesedő zsindelyes sisakkal, melynek tetején szép cirádás kovácsoltvas kettős kereszt áll. Az oldalhomlokzaton két - két íves nagy ablak nyílik, baloldalon még egy kisebb található, jobboldalon pedig a sekrestye helyezkedik el. A templom bejárata hornyolt korárívű vörösmárvány keretű faajtó. Az ajtón belépve bal kézfelöl a kórusfeljáró, vele szemben pedig a gyóntatószék található. Mind kétoldalon vörösmárvány szenteltvíztartó, melyek készítője ismeretlen.Az 1890-es években kerülhetek elhelyezésre. A bal oldali szenteltvíztartó felett Szent Antal szobra, bal kezében liliommal, jobb kezében a kis jézussal a Ferencesek öltözetében a szentírást tanulmányozza. A jobb oldalon Luieux-i Szent Teréz szobra találhtó, kezében liliommal, ami a szűzi tisztaság és ártatlanság jelképe. Szent Teréz a Karmelita apácák között élt, és igen fiatalon, 24 éves korában halt meg. Rövid élete során mégis példát mutatott nekünk. Hősiessen, de rejtetten szenvedők szentje.a A templom egy hajós. A copf stílus jegyet a templombelső főpillérein végigfutó párkány alatti copf-kontyszerű díszítés adja. A belső tér gazdagon díszített, több szobor és kép található benne. Csodálatos a dél tiroli Sangtulrich (Ortisei) községben készített szép dombormű keresztút, melyet táblaképszerűen fából faragtak ki és finoman festettek. A barokk stílusban készített stációk képek, a templom hajót körbefogva lettek elhelyezve. A bal oldali hátsó ívben Szent Sebestyény festménye, melyen a szentett ágyékötőben, fához kötözve,testéből kiállónyilakkal ábrázolja az ismeretlen festő. A lemeztelenített, vérző test a fájdalmas Krisztusra emlékeztett. A nagy pestis játvány idelyénimádkoztak hozzá. A jobb oldali hátsó ívben Szent Flórián képe látható, a háttérban egy lángokban álló házzal ábrázolja a festő. A 14 segítő szent egyike, akit vízbe öltek. Tűzvészben és szárasságban kérik a közbenjárását. A tűzoltók, és a kéményseprők partónusa.ható, aki római tisztviselő volt, mégis lovagi páncélban lóháton A kórus feletti bóltíven a "Menjetek békével" felirat olvasható. A szöveg felett hangszerek láthatók, melyek az ókeresztény művészetben a závori Jó Pásztor Krisztust jelképezik A templomhajó, két cseh boltozatra osztott. Rajtuk négy freskó található, amelyek Závori Zoltán szilsárkányi festőművész munkái. A kórus felőli boltozaton két mennyezet festmény található. A balloldalon az Egyház alapítását örökítette meg a festő: Péter kezében ott a halászháló, ami a foglalkozására utal: Jobb oldalon a pünkösdi jelenet van ábrázolva. A freskón Szűz Mária, és a tanítványok láthatók, akikre leszáll a szent lélek. A festmény hátterében vannak akik már a tömeget tanítják: A fenti két festményt Mária monogramm köti össze. Az oltár felöli boltozaton egyik oldalán Jézus kereszthalálákor Szűz Mária , Szent János és Mária Magdolna siratja Jézust: A boltozat másikoldalán a feltámadást ábrázolja a festő. A földbe vájt sír melett két katona alszik. A megdicsőült Jézus a sír felett, zászlóval a kezében. A háttérben asszonyok látszódanak akik Jézust balzsamozni jönnek: E két festményt liturgikus embléma köti össze, kosárban hal és kenyér, ami az utolsó vacsora szombolikus megjelenítése. A hajó oltárfelöli bóltívén "Uram, jó nekünk itt lennünk" felirat olvasható. Az írás felett bárány látható, amely Isten bárányára utal. Az előszentély elötti bolthajlatban baloldalon a fehérre festett, és arany keresztel díszített tabernákulumot tartalmazó mellék oltár helyezkedik el. Az oltárszekrény felett barokk stílusú díszes fakeretben Fekete Madonna műalkotás. A jobb oldali bolthajlatban található, a fából készített szószék Mózes kötábláival. Szentélye egyenes záródású. Az előszentély kupolában a Szentháromság freskója látható. A kép , a felhők felett az atyát ábrázolja fehér szakálú öregemberként. kezében jogarral, ami az uralkodói hatalmat jelképezi. Utal arra, hogy az Isten irányít mindent. Az Atya melett a Fiú, jobb kezében keresztel. Az Atya és a Fiú között a világot jelentő Glóbusz. Éles fehér háttérben a Szentlélek galamb képében van ábrázolva. A kupola freskó alati pilléreken a négy evangélista ábrázolása. Máté az I evengélium szerzője, aki számolótáblával jelenik meg a képen, A számolótábla Máté vámos foglalkozására utal. Szimbóluma az angyal A II. evengélium szerzőjét Márkot térdén Szentírással, hátérban oroszlánnal láthatjuk. A Szentírás jelenti Isten igéjét a Világ Világoságát. Márk szinbóluma az oroszlán, a mi a feltámadást jelenti Lukács a III. evengélium és az Apostolik cselekedeteinek szerzője. Idősödő emberként történik az ábrázolása, amint Mária képet fest. Szimbóluma az ökör, ami a türelem megtestesítője ként szerepel János ifjú emberként, jelképével, a sassal van megjelenítve. A sas ösi nap és fény szimbóluma. János írta a IV. evengéliumot, és a jelenések könyvét. Az előszentély külső oldalán ball oldali falon Fatimai Mária szobra, kezében a rózsafűzérrel, lába alatt a kígyó, feje felett csillag koszorű található. A szembe lévő falon Szent József "ember nagyságú" szobra látható, kezében a kis Jézussal. Az elő szentély jobb oldalán nyílik a sekrestye, az ajtó felett Szent Orbán képe, akihez a jó szőlőtermésért, jó borért, és a fagy elhárításáért imádkoznak. A szemben lévő oldalon vörösmárvánnyal kirakott bolthajtás, ahol barnaszínű fakereszten aranyszínű Jézus szobor, a kereszt lábánál aranyszínű Szűz Mária szobor található. A kereszt elött vörösmárványból készült keresztelő kút, mely egyidős a bejárati szenteltvíztartókkal. A boltozat felett az Utolsó vacsora képe látható. amely a templom egyik legértékesebb festménye. E műalkotás az Oltáriszentség alapítását jeleníti meg. A szentélyben Luigits Róbert által, fából faragott szembe oltár található,a nagy keresztel. A falpillérek alatt, az 1907-ben Pécs Teréz baji hívő által adományozott Jézus, és Mária szive szobrok találhatók. A mennyezeten a hét szentséget ábrázoló falfestmény látható. A kör alakú alkotáson a hét szentség úgy került ábrázolásra, hogy krisztus monogrammal lettek elválasztva a Szentségek. A szentély ball oldalán, oltárkép nagyságú Szent Vendel kép, mely 1780- 1790 között Majkról kerülhetett ide. A festményen a szent kezében a pásztorbottal, állatokkal körülvéve került ábrázolásra. A hátérban dombok, és épületek láthatók, amelyek utalnakremete életmódjára. Vele szemben a Nagy Missios Kereszt függ. Három évszám olvasható rajta: 1908; 1932; 1948. Ezekben az években községünkben, a nagyböjti időszakban több napos missiókra került sor. A főoltár mögött két-két fél pilléren nyugvó korintusi oszlopfővel díszített íves timpanon alatt, Assisi Szent Ferenc, (a templom védőszentjének) képe látható. Az oltárképen a szent sovány alakban, keskeny arccal, fején tonzúrával, szürkésbarna csuhában,mezítláb van ábrázolva. A festményen megjelenő könyv, az Evangélium, küldetésének megtestesítője. Az képen megjelenőkereszt utala megfeszített Krisztussal való bensőséges kapcsolatára, arra, hogy megkapta a stigmákat. A képen a koponya az aszkézis, a vezeklés, a meditáció jele,: Az oltárkép felett, díszkeretben olajágak között Isten szeme tekint ránk. A főoltár alapszíne fehér. A tabernákulum ajtaja fábol készült, aranyszínű, rajta kehely, amiben az oltáriszentség található. Az oltárban található az az erekjetartő, amely a Szent kereszt egy szálkáját tartalmazza. Ez a templom kis közösségünk számára nagyon fontos. Akinek érdeklődését a fentebb leírtak felkelteték, az jöjjön el, nézze meg, mert sokal többet láthat, mint azt a szavak, és a képek visszaadnak számára. http://bajitemplom.5mp.eu/web.php?a=bajitemplom&o=sZS0F0IDNt

Miserend:
miserend.hu

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség