Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Nagyító Alapítvány
Bekerült: 2002.10.09.
Megnyitva 1247. alkalommal

Kategória: Alapítványok
Egyházmegye: Szeged-Csanád
Település: Szeged

Weboldal: http://www.tiszanet.hu/nagyito
(Innen látogatták: 1289 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:

A NAGYÍTÓ programot 1995-ben kezdtük el németországi példa alapján. Olyan formáját kerestük a középiskolásokkal való szabadidős foglalkozásnak, ahol értelmes és hasznos képzések keretein belül az oktatás és nevelés értékközvetítéssel és közösségépítéssel együtt érvényesülhet.
A NAGYÍTÓ 1999 őszétől alapítványi formában országos közhasznú szervezetként működik.
A NAGYÍTÓ Alapítvány alaptevékenységeként hétvégi bentlakásos képzéseket szervezünk középiskolásoknak. A választható témákat diákok körében végzett felmérések alapján, illetve a társadalmi veszélyeket és az oktatási rendszer hiányait tapasztalva határoztuk meg:

  • önismeret,
  • kommunikáció,
  • szenvedélybetegség,
  • szerelem - párkapcsolat,
  • reklám,
  • esztétika,
  • tolerancia,
  • civil politika

A NAGYÍTÓ programmal célunk kettős. Egyrészt fontosnak tartjuk a személyiségformálást, másrészt a fiatalok társadalmi érdeklődését és aktivitását kívánjuk felkelteni, felelősségtudatukat, társadalmi elköteleződésüket szeretnénk serkenteni.
A NAGYÍTÓ módszereit tekintve a kiscsoportos, élményszerű feldolgozás kerül előtérbe a frontális osztálymunkával szemben. Az egyes témákban való elmélyedésen túl célunk olyan képességek és készségek kialakítása, fejlesztése, amelyekre a szokásos iskolai keretek között nem, vagy csak ritkán nyílik lehetőség ( pl. csoportmunkára való készség, tervezési képesség, célorientáltság, döntési képesség, kommunikációs készség). A képzéseknél arra törekszünk, hogy a témát minél több szempontból vegyük "nagyító alá", a résztvevőket szellemileg és érzelmileg megérintsük. A szerzett benyomások nemcsak az egyén szintjén hatnak, az élményszerű tanulás hozzájárul a résztvevő csoportok közösséggé formálásához is.
A szervezők fiatal szakemberek, tanárok, mentálhigiénikusok, teológusok, szociálismunkások, de munkánkba folyamatosan bevonunk főiskolai- és egyetemi hallgatókat is. Fontosnak tartjuk, hogy különböző indíttatású segítő munkatársainknak folyamatos továbbképzést biztosítsunk előzetes gyakorlatuk és tudásuk szerint. Ezért évente kétszer (külföldi és hazai) szakmai-módszertani jellegű továbbképzést szervezünk részükre.
A NAGYÍTÓ hétvégéiről folyamatosan részletes dokumentációt állítunk össze. A Pax Christi Egyesület tanári segédkönyv sorozatában 1999 áprilisában jelent meg programunk módszertani és játékgyűjteménye "Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése" címmel. Ebben 7 téma leírása található, amely alapján a képzések reprodukálhatók.
Legnagyobb lélegzetű és egyik legsikerültebb programunk a 2000. november 10-11-én megrendezett konferencia volt: Kiegészítés vagy hiánypótlás? Avagy konferencia az iskolák és civilszervezetek együttműködési lehetőségeiről címmel.
Célunk az volt, hogy feltérképezzük mennyire tudnak az iskolák eleget tenni nevelési funkcióiknak, és a kor nevelési kihívásainak. A konferencia előadásaiból és a részt vett civilszervezetek bemutatkozásaiból összefoglaló kiadványt állítottunk össze.

2000. decemberében adtuk ki első diáklapunkat, az Irkát, amit a képzéseinkhez kapcsolódóan a programok résztvevőinek – csoportok és csoportvezetők - írásaiból állítottunk össze. Ma már a 10. szám előtt tartunk, de már sajnos csak a web lapunkon keresztül.

Az alapítvány a fenti programok folytatásán túl célul tűzte ki hogy más városokban is kiképez önkéntes ifjúsági munkásokat, akik hasonló programokat szerveznek középiskolásoknak. Ezért vidéki jelentkezők érdeklődését is várjuk továbbképzéseinkre.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség