Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Regnum Marianum Közösség
Bekerült: 2002.04.09.
Megnyitva 8114. alkalommal

Kategória: Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Lelkiség: Regnum Marianum

Weboldal: http://www.communio.hu/regnum/
(Innen látogatták: 2050 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Plébániák
Kőbányai Szent Család Plébánia
Budapest-Józsefváros
Lelkipásztorok, szerzetesek
Fülöp Ákos
Blanckenstein Miklós
Blanckenstein György
Alberti Árpád
Györgydeák Márton
Hajnal György
Hajnal Róbert dr.
Kemenes Gábor
Licskó Szabolcs
Magyar Pál dr.
Matolcsy Kálmán
Mazgon Gábor
Molnár Béla József
Molnár Alajos
Somogyi Sándor
Vigassy Mihály
Egyéni bemutatkozások
Hajnal Péter
Gyorgyovich Miklós (ifjabb)
Gyorgyovich Miklós (idősebb)

Bemutatkozás:

A Regnum Marianum egy katolikus lelkiségi mozgalom: egyházjogilag hivatalos egyházi magántársulás.

1. Történet

A Regnum Marianumot néhány hitoktató pap alapította meg a múlt század végen, formálisan 1902-ben jegyezték be társulásukat Mária kongregációként Rómában. Ezek a papok a VII. ker. Damjanich utca 50-ben együtt laktak és onnan jártak ki a környék iskoláiba hitoktatást tartani. Házukban Philippinum néven internátust is fenntartottak a szegényebbeknek, az érdeklődő fiúknak pedig külön foglalkozásokat tartottak. A századunk elején hozzánk is elérkező cserkészmozgalmat, módszereit és szellemét a Regnum jónak találta, és a magyarországi cserkészet megalakításában tevékenyen részt vett. Az egyik alapító csapatként alakult meg a 3. számú Regnum cserkészcsapat. A Regnum tevékenysége nem korlátozódott a cserkészetre, bár a két világháború között tevékenységében a cserkészet nagy súllyal szerepelt. A Regnum adta ki 1902-től a 12-18 éves fiúknak szóló Zászlónk címû újságot is, amelyben a természetes és keresztény értékeket mutatták be vonzó formában.

1951-ben a Damjanich utcai házat államosították és a Közösség mûködését betiltották. A Regnum illegalitásba vonult és megszakítás nélkül folytatta gyereknevelő munkáját. Az 1950-es években tevékenységét kiterjesztette lányokra is, majd az 1960-as években a felnőttekre is. A Közösség papjait és felnőtt civil vezetőit három hullámban tartoztatták le (1961, 1964, 1970) és összesen 72 év büntetést kaptak az ifjúság hitoktatásáért, katolikus szellemû gyereknevelésért; az elítélteket 1991-ben rehabilitálták. A közösség más tagjait állásaikból, egyetemekről dobtak ki, papjait pedig minél távolabbi plébániára helyeztették el büntetésből. A Regnum  története Dobszay János (Így, vagy sehogy és. Mozaikok a Regnum Mariánum történetéböl) és Emődi László (A Regnum  Mariánum törénete) könyveiben olvasható.

2. Lelkiség

A Regnum Marianum egyik  fő tevékenysége gyerekek és fiatalok vallásos nevelése. Nevelési alapelve szerint csak a jó természetes alapokkal rendelkező ember lehet jó keresztény. Ezért a nevelésben nagyon nagy súlyt fektet a természetes erények (becsületesség, pontosság, humor, kitartás, önállóság, demokratikus csoportszellem) kialakítására. A 10-20 fős kiscsoportok hetenként találkoznak. A találkozók  programja általában hitoktatás, ima, játék, ének és valamilyen, mindenkit érdeklő természettudományos, bölcsészeti, vagy gyakorlati téma előadása, illetőleg megvitatása. Gyakran járnak kirándulni, nyaranta táborokat szerveznek, ahol szellemi és fizikai programok egyaránt vannak.
Személyes kapcsolatokon alapuló kisközösségek kialakítását tekintik célnak.
A felnőtt, családos tagok a Magyar Egyház szolgálatában számos területen jelennek meg.

3. A Regnum ma

A kommunizmus bukása utáni első nagyobb nyilvános megmozdulás az 1991 nyarán Zánkán tartott nyári tábor volt, amelyen 1100 személy vett részt. Jelenleg a Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesületnek (1071 Bp. Damjanich u. 50.) kb. 1500 tagja van. 25 papja (Balás Béla és Dr Bábel Balázs püspökök) önálló kisközösséget alkot, amelynek meghatározó szerepe van, bár a közösség szervezését foként a világiak végzik. Különbözo szemináriumokban 4 kispap tanul.
A szervezethez csak valamelyik kisközösség tagjaként lehet tartozni, ilyen értelemben tehát nincs egyéni tagság.
A sporttevékenységet a Regnum Marianum Sport Egyesület (1093 Bp. Boraros ter 3., 217-929) fogja össze.
1990 óta a közösség adja ki újra a Zászlónk katolikus diáklapot, és 1992-ben indult egy lapocska 6-12 éves gyerekeknek Bocs néven. Az újságok havonta megjelenő, országos terjesztésû lapok (a Zászlónk szerkesztőségének címe: 1035 Kórház u. 37., T:388-6183
Belső használatra jelenik meg negyedévenként, a Galamb.
Ezen kívül van egy zárt Internet levelező lista, az InterRegnum.

További információk a honlapon.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Videó
Regnum Nagytábor


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség