Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Kolping Katolikus Szakiskola - ESZTERGOM
Bekerült: 2004.10.20.
Megnyitva 1891. alkalommal

Kategória: Oktatási intézmények
Egyházmegye: Esztergom-Budapest
Település: Esztergom
Lelkiség: Kolping
Iskolatípus: Középiskolák és gimnáziumok

Weboldal: http://kolping.hu
(Innen látogatták: 1107 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:
Cím: 2500 Esztergom Petőfi Sándor u. 22.
Tel.: 33/520-165
E-mail: kolping@vnet.hu

Igazgató: Baumann József


Alapítás: iskolánkat a német és magyar kormány együttműködés szerződése alapján a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány hozta létre 1994-ben.

Működési forma: a Magyar Kolping Szövetség, mint egyházi iskolafenntartó működteti az iskolát. Állami feladatokat ellátó, keresztény szellemiségű iskola. Elsősorban az általános iskolát gyengébb eredménnyel végzők, szociálisan hátrányos helyzetű (csonka családban nevelkedő, tanulási nehézséggel küszködő, esetleg olyan fogyatékossággal bíró, akik még normál csoportban foglalkoztathatók) tanulókkal foglalkozik, akik nehezebben jutnának be más középfokú intézménybe. Az iskola OM azonosítója: 031986.

Az iskola fő célja: a fiatalok megóvása az elkallódástól, első szakmához juttatásuk, munkába állításuk, egyúttal vissza, illetve beillesztésük a társadalomba. A Kolpingi mű arra akarja tagjait képessé tenni, hogy keresztényként a világban és ezáltal a foglalkozásukban, a házasságukban és a családban, az Egyházban, és a társadalomban megállják a helyüket.

Az iskola képzési rendje: 1996. szeptember 1-től az iskola már az új képzési rendszerben oktatja, képzi a tanulókat. A diákok az általános iskola után 14 éves kortól iskolánk 9. osztályába nyerhetnek felvételt. A Nemzeti Alaptanterv szerinti 9-10. osztály elvégzését alapvizsga követi. Az alapvizsga letétele még nem feltétele a szakmunkás vizsgának. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett a 9. évfolyamon heti 5 órában szakmai előkészítést, a 10. évfolyamon heti 7 órában szakmai alapozást kapnak. Ez lényegesen megkönnyíti számukra a későbbi szakmaválasztást. A szakmai képzés az Országos Képzési Jegyzék alapján történik, saját jól felszerelt tanműhelyeinkben, térítés mentesen. A szakmaválasztást a tanulók, a család, a szociálpedagógus, és a szakoktatók közös megbeszélése alapján döntik el.

A szakmai képzés ideje két év - kivéve a számítógép-kezelő (- használó) szakmát - , és szakmunkás bizonyítvánnyal zárul. Azoknak a tanulóknak, akiknek a fent megjelölt képzési időtartamok kevésnek bizonyulnak a szakma elsajátításához, lehetőségük van a képzési idő meghosszabbítására.

A következő szakmákban folytatunk képzést:

asztalos, dajka, mechanikai műszerész, szakács, pincér, szobafestő-mázoló és tapétázó, számítógép-kezelő (- használó).


Iskolánknak jelenleg 210 tanulója van. Ebből fiú 138, lány 72.

Mivel segítjük tanulóinkat, hogy képesek legyenek megszerezni a szakmunkás bizonyítványt?


Tudásszint felmérés, majd felzárkóztató program a 9. évfolyam elején.

Szakkorrepetálások akár kötelező jelleggel is a délutáni időszakban.

Tanulást segítő képességek fejlesztése a szociálpedagógus irányításával.

Szociálpedagógus segíti a problémák megoldását a tanulóknál és szüleiknél. Ennek érdekében a gyermekvédelem teljes területével átfogó kapcsolat.

Gyakorló terepet biztosítunk a Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola szociálpedagógus hallgatóinak.

Kis létszámú osztályok.

Logopédiai terápiás foglalkozások.

Gyógytestnevelő foglalkoztatása.

Szabadidő-szervező alkalmazása abból a célból, hogy tanulóink érdeklődésének, harmonikus személyiségfejlődésének legmegfelelőbb szabadidős programokon vehessenek részt, melyek mind a tanulók érdekeinek, mind az iskola céljainak megfelelnek (sport, OSZTV versenyek, Kolping versenyek, szakmai kirándulások, osztálykirándulások, színház-mozi látogatások, Kolping ifjúsági tagozat programjai: filmklub, irodalmi színpad, ügyes kezek, barkács szakkör, internet, előadók meghívása stb.)

Iskolánkat saját dolgozóink által létrehozott alapítvány támogatja, jelentős összeggel segítjük rászoruló tanulóink utaztatását, étkezését, ruházkodását, a tanulmányi kirándulásokat, a modern oktatási eszközök beszerzését, a kiemelt teljesítményt nyújtó tanulók és tanáraik jutalmazását. Az alapítvány különféle felajánlásokból, illetve az adóegyszázalékok átirányításából tartja fenn magát. Sajnos ez az összeg tanulóink szüleinek helyzetéből adódóan nem túl jelentős. Jogosultak vagyunk szakképzési támogatás igénylésére, ezenkívül minden adományt szívesen fogadunk.

Pályázatokon veszünk részt, melyekkel az oktatás szakmai színvonalát emelhetjük.

Tanáraink rendszeres továbbképzése, melyek elsősorban a hátrányos helyzetű, tanulási kudarcot szenvedő gyerekekkel való "értőbb" nevelést-oktatást segítik. Iskolánk állja a központi továbbképzési kereten felüli részt, nem fizetteti meg a tanárokkal a 20%-ot.

Németországi testvériskolánkkal ( Kaufbeuren ) jó kapcsolatot ápolunk, alkalmanként diákcseréket bonyolítunk le, de nagyon jó a kapcsolatunk a Maintali Kolping Családdal is.
Büszkék vagyunk arra, hogy ez alatt a rövid idő alatt is értünk el komoly sikereket:


A budapesti József Attila emlékversenyen első helyezés csapatban 1997-ben és 1998-ban.
Matematikából megyei harmadik helyezés az OSZTV-a 1999-ben.

Fizikából megyei második helyezés, országos tizenhatodik helyezés az OSZTV-a 1999-ben.
Matematikából megyei első helyezés az OSZTV-a 2000-ben.

Matematikából megyei első és harmadik helyezés, országos hatodik helyezés az OSZTV-a 2001-ben.
Iskolánk országos beiskolázású: több megyéből és a fővárosból fogadjuk a jelentkezőket. 2000. augusztus 28-cal kezdődő tanévben óraszámainkkal már alkalmazkodtunk a következő tanévtől kötelezően bevezetendő kerettantervi tantárgyi óraszámokhoz. Nevelőtestületünk a választható szakiskolai kerettantervek közül a "B" változatot fogadta el, ezzel is csökkentve a hozzánk kerülő tanulók hátrányait, lehetőséget adva az esetleges iskolaváltoztatásra.

Iskolánk tanétterme a "Fogadó a Jó inashoz" és konyhája már a HACCP előírásainak megfelelően működik.

Folyamatban van iskolánkban az EFQM minőségirányítási rendszer kiépítése.

Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei azt bizonyítják, hogy a Kolping iskolák sikeresen beilleszkedtek a magyar oktatási rendszerbe, és mivel felvállalják azokat a nehézségeket, amit a perifériára sodródott hátrányos helyzetű tanulók képzése, szakmához juttatása jelent, úgy gondoljuk, hogy országosan is egyre inkább elismerik, hogy nagy szükség van ezekre az iskolákra, nagyobb elismerést és megbecsülést érdemelnek!

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség