Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Kolping Katolikus Általános Iskola - NAGYKÕRÖS
Bekerült: 2004.10.20.
Megnyitva 1184. alkalommal

Kategória: Oktatási intézmények
Egyházmegye: Vác
Település: Nagykőrös
Lelkiség: Kolping
Iskolatípus: Általános iskolák

Weboldal: http://www.kolping.hu
(Innen látogatták: 1116 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:
Kolping: szeretettel és szeretetben
Hiánypótló a kislétszámú fejlesztõ osztály
A Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola a több, mint 220 éves helyi katolikus népoktatás letéteményese. Az itt tanító pedagógusok szeretettel nevelnek, s mindannyian hisznek a rájuk bízott gyermekek nevelhetõségében, fejleszthetõségében.


Az iskola pedagógiai eljárásaiban megtalálhatók a konzervatív és az újszerû elemek is. A katolikus általános iskola konzervatív, mert örök értékekre alapoz. Az oktatásban pedig a legkorszerûbb kutatások eredményei is helyet kaphatnak. Az érdeklõdõk elõtt nem ismeretlenek a közoktatási törvény változtatásai.

A Kolping ezek szellemében alaposan, nem túlterhelve, mély ismereteket kíván nyújtani. Egyre többet hallani arról, hogy az ember életében három-négy szakmát, foglalkozást kell, hogy elsajátítson. Ehhez nagyon alapos alapismeretekre van szükség. Ez a célja a Kolping Katolikus Általános Iskolában folyó nevelõ-oktató munkának.


Az iskola a város központjában, a Mentovich utcában található, saját tornateremmel. Kislétszámú osztályok, modern berendezések, kiváló tantestület, egy olyan iskolában, ahol szinte mindenki mindenkit ismer. A kislétszámú osztályok egyszerre adnak alkalmat a felzárkóztatásra és a képességfejlesztésre.

Az õsszel induló tanévben két osztályt kíván indítani a Kolping. Az egyik hagyományos tanterv alapján halad, ennek osztályfõnöke-tanítója Ács Szilvia. A másik osztály - az úgynevezett nulladik évfolyamok tapasztalatait alkalmazva, megtartva és továbbfejlesztve - azok számára indul, akik valamilyen ok miatt lassúbb haladási ütemre képesek. Ez az osztály hiánypótló és egyedüli a városban, hiszen a Játékház tankönyvcsalád segítségével az eredeti Meixner-módszerrel szolgálja a diszlexia-prevenciót. Az év végén a legjobbak a második osztályban folytatják majd tanulmányaikat. Ebbe az osztályba a szakértõ bizottság ajánlásával veszi fel az iskola a tanulókat.


Rendszeresen és eredményesen vesznek részt tanulóink a különféle szaktárgyi versenyeken. Zenei nevelésünk kiemelkedõ, az iskola saját zene- és énekkarral büszkélkedhet. Kiváló néptánccsoportjainkat elismert néptánc-oktató vezeti.


Ahány iskola, annyi vélemény arról, mikor kell, illetve érdemes kezdeni a nyelvtanítást. A Kolpingban ez a negyedik évben történik, s a hazánkban hagyományosan erõs pozíciókkal rendelkezõ német nyelvet ajánlják. Hangsúlyosabbá válik az informatika tanítása is, hiszen már a diákok rendelkezésére áll a korszerû számítógépekkel felszerelt informatikai szaktanterem.


A fejlesztõ csoportban nem a hagyományos órakeretben folyik a tanítás, hanem mindig a gyermekek adottságaihoz igazodó foglalkozási formákat keresünk számukra.

Az elsõ osztályban viszonylag hosszú idõt szánnak az óvoda utáni átszoktatásra. A lényeg az alapos, megérlelt tudás, minden betût addig gyakorolnak, amíg mindenki megtanulja azt. Az olvasás tanítására a bevált, hagyományos hangoztató-elemzõ-összetevõ módszert alkalmazzák. A gyerekek szülei is így tanultak olvasni...

Az iskolában folyó pedagógiai munka eredményeit a korábbi tanévben lezajlott két szakértõi vizsgálat is megállapította. A tavaly végzett mindegyik nyolcadikos tanuló továbbtanult, s a visszajelzések alapján megállják helyüket a középiskolákban.


Tanórán kívüli szabadidõs tevékenységeink
A Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola rendelkezik tornateremmel. Kiemelt helye van a testi nevelésnek. Rendkívül népszerûek a délutáni sportköri foglalkozások is.


Örömmel tapasztalható, hogy egyre nagyobb az érdeklõdés a Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola iránt. A tantestület valamennyi tagja azért tevékenykedik, hogy megfeleljen ezen bizalomnak.


OM-azonosító: 037722

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség