Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Jézus Szíve Nővérek Társasága
Bekerült: 2005.03.31.
Megnyitva 2260. alkalommal

Kategória: Szerzetesrendek, rendházak
Egyházmegye: Esztergom-Budapest

Weboldal: http://www.sacredheartsisters.com
(Innen látogatták: 6191 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:

JÉZUS SZÍVE NŐVÉREK
Jézus Szíve Nővérek Társasága
Society Devoted to the Sacred Heart of Jesus

A közösség hivatása: hitoktatás, hitoktatók képzése.

A Jézus Szíve Nővérek Társasága 1940-ben alakult Magyarországon. Alapítója Dr. Péterfy Ida nővér, aki Kassán született 1922-ben és Budapesten a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen végezte tanulmányait. Fiatal kora ellenére nagy felelősségtudattal élte át a politikai változásokat, amelyek egyre közelebbről fenyegették a hitoktatást és a vallás szabad gyakorlását. Ez volt az indító kegyelem arra, hogy első társaival, teljes elkötelezettséggel megalapozza a Társaság evan-gelizációs és kateketikai munkáját. Az akkori körülmények között ez csak nagy erőfeszítések árán volt lehetséges, mert kapcsolatokat nem lehetett nyilvánosan létesíteni. A Nővérek Gyors- és Gépíró iskolát nyitottak, amely fedőszervként is szolgált sokoldalú apostoli tevékenységüknek. Az országban sokfelé utaztak, hogy zártkörű, bizalmas összejöveteleken készítsenek fel pedagó-gusokat és apostoli lelkű családanyákat gyermekeik hitoktatására és hitre nevelésére.
Az 1949. évben, egyházi elöljárók tanácsára, a fiatal Társaság (mindössze 10 nővér) elhagyta az országot és 1950-ben ideiglenesen Torontoban (Canada), majd 1956-ban véglegesen Los An-gelesben (California, USA) telepedett le, hogy szabadon hirdesse tovább Isten országának és Szí-ve szeretetének örömhírét. Itt nyert kánoni jóváhagyást, mint egyházmegyei jogú szerzetesi intéz-mény, 1985. június 24-én, Jézus Szíve ünnepén, Timothy Manning bíboros érsek által. Los Angelesben alapította meg anyaházát és noviciátusát is. 1984-ben nyitotta meg a Társaság első misz-sziós házát a Taipei-i főegyházmegyében, Taiwanon.
1990 nyarán, Seregély István érsek úr meghívására, Ida nővér két nővértársával Egerben, majd Nyíregyházán tartott bemutató előadásokat a Főegyházmegye papjai részére. Ismertették a Jézus Szíve Nővérek Társaságának sajátos kateketikai módszerét; a különböző előadási technikákat, amelyek a hitoktatást szemléletesebbé, élményszerűbbé és hatékonyabbá teszik a gyermek életében.
1992 februárjában az alapító Péterfy Ida nővér ismét Magyarországra utazott, hogy kapcsolatot teremtsen az egyházi hatóságokkal és betekintést nyerjen a Társaság apostoli működésének itteni lehetőségeibe. Marosi Izidor püspök úr, (akkori váci megyés püspök) hívatalosan kérte a Jézus Szíve Nővérek Társaságát letelepülésre, és jóváhagyta az eléterjesztett apostoli terveket. Így 1992. augusztus 3-án a Jézus Szíve Nővérek visszatértek, hogy folytassák abbahagyott evangeli-zációs és kateketikai munkájukat magyar földön három örökfogadalmas taggal. Jelenleg négy Jé-zus Szíve nővér él Magyarországon.
Noha Budapesten telepedtek le, meghívásra rövidesen bejárták az ország legnagyobb részét hogy hitoktatói továbbképző programokat, rekollekciós napokat, gyermek-lelkigyakorlatokat adjanak.
Legfőbb apostoli tevékenységeik közé tartozik a hitoktatóképzés, rendszeres továbbképző kurzusok, hitoktatás minden kor-szinten, rekollekciós napok felnőtteknek, ifjúsági- és gyermek-lelkigyakorlatok, lelkigyakorlatos nyári gyermek- és családi táborok, családpasztoráció, katekumenátus, „Szent Szív Gyermekklub”, video-katekézis. Kiadványaik: kateketikai video-sorozat anyagtárral hitoktatók és gyermekek részére, zenekazetta énekkönyvvel, kateketikai segédanyag témakör szerinti sorozatokban.
A Jézus Szíve Nővérek Társaságának 52 nővér tagja, 11 szerzetesi közösségben él, 3 kontinen-sen: az Amerikai Egyesült Államokban 43, Taiwanon 5, Magyarországon 4. A fiatalok belépés után a Társaság californiai noviciátusában kapnak kiképzést.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Rev.: Sister Lucia Tu SDSH, Superior General
Cím: 9814 Sylvia Ave; 91324 Northridge, California; USA
Tel.: 001+818-772-9961; fax: 001+818-772-2742

A közösség magyar központja:
Jézus Szíve Nővérek Társasága: Szent Szív Központ
Stafford Shannon Patricia SDSH
Cím: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/b.
Tel.: (1)290-9674; fax: (1)290-9674
E-mail: SDSHhun<kukac>dpg.hu


 

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség