Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Bekerült: 2002.03.22.
Megnyitva 5286. alkalommal

Kategória: Szerzetesrendek, rendházak
Szerzetesrend: Jezsuita rend (SJ)

Weboldal: http://www.jezsuita.hu
(Innen látogatták: 3253 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Templomok
Bp.-Jézus Szíve Templom (Mária utca)
Kispesti Jézus Szíve templom
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Szentjánosbogár
Oktatási intézmények
Szent Ignác Szakkollégium
Manréza Lelkigyakorlatos és Konferenciaközpont
Könyvesboltok, kiadók
Távlatok
Egyéni bemutatkozások
Gyorgyovich Miklós (ifjabb)
Gyorgyovich Miklós (idősebb)

Bemutatkozás:
Societas Iesu ; SJ
(Jezsuita rend, jezsuiták)

A közösség hivatása: lelkipásztorkodás, lelkigyakorlatok, média, apostolság, oktatás,iskolák, missziók.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).

A közösség jogi személy.

A Jézus Társasága (Societas Iesu, jezsuita rend) a Loyolai Szt. Ignác által alapított papi szerzetesrend, mely azzal a céllal alakult, hogy a tagok nemcsak saját üdvösségükön és tökéletesedésükön, hanem a hit védelmében és terjesztésén, valamint az embereknek a keresztény hitéletben való elõbbrevitelén fáradozzanak.

A magyar provincia 1909-ben lett független az osztrák provinciától. A független provincia gyorsan fejlõdött. 1945-ben már 400 tagja volt, akik kilenc templomban, két gimnáziumban és egy lelkigyakorlatos házban mûködtek.Ezekhez járultak még a rendi ifjúság képzésére rendelt intézmények, a budai noviciátus (Manréza) és a szegedi filozófiai és teológiai fõiskolák. Nyolc folyóiratot adtak ki a magyar jezsuiták (A Szív, Magyar Kultúra, stb.). Az egész országra kiterjedõ apostoli munkáik közé tartoztak a Mária Kongregációk, a Kalot, a Szívgárda, a Szívtestõrség és a népmissziók.

Mindennek a virágzó munkának 1950-ben véget vetett Rákosiék határozata, amellyel megtiltották a szerzetesrendek mûködését, elvették házaikat, államosították intézményeiket és eltiltották õket minden apostoli munkától.

Az elnyomás negyven éve alatt a jezsuiták szétszóratásba kényszerültek. Az itthon maradtak közül 64 jezsuita együttesen 227 évet töltött börtönben vagy internáló táborban. Az akkori elöljárók bölcs intézkedése következtében azonban sok fiatal rendtag szökött külföldre 1949/1950-ben s majd ismét 1956/57-ben, hogy rendi tanulmányaikat folytathassák. Ezekbõl alakult meg a külföldi magyar provincia külföldön élõ provinciális joghatósága alatt. Külföldön az atyáink jó része a magyarok lelkipásztorkodásával foglalkozott, Kanadában és az USA-ban 7 plébániát vezettek, sokan azonban egyetemeken tanítottak. A segítõ testvérek a római központi házakban és a plébániákon mûködtek. 1978-ban Torontóban noviciátust is nyitottak, amely 1990-ig mûködött.

Az 1989-ben bekövetkezett kedvezõ politikai változás tette lehetõvé a két provincia egyesülését egy, Magyarországon élõ, elöljáró (provinciális) joghatósága alatt. Az újraéledt, egyesített magyar provincia elsõ provinciálisa P. Nemesszeghy Ervin lett 1990-ben. Jelenleg 11 házuk van Magyarországon. Munkáik: lelkipásztorkodás, oktatás, nevelés, lelkigyakorlatok, Fényi Gyula Gimnázium (Miskolc), Faludi Akadémia, Dobogókõ/Manréza, Távlatok, A Szív stb.

További információk a www.jezsuita.hu honlapon.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség