Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Márk evangélista
Ünnepe: április 25

1 Pét 5,5b-14.

Mk 16,15-20

Attól a kívánságtól, hogy szeressenek, megbecsüljenek, másoknak elébe tegyenek – ments meg Uram engem. A félelemtől, hogy megaláznak, kigúnyolnak, visszautasítanak – ments meg Uram engem. Hogy mások nálam szentebbek legyenek, de szent kegyelmeddel én is azzá váljak – add azt akarnom Jézusom. E szavakat az alázatosság litániájában imádkozzuk. Ennek az erénynek a jelentőségére figyelmeztet a mai szentlecke is: legyetek alázatosak. És azt is hangsúlyozza az apostol levele, hogy küzdelem van a világban: az élet, és a halál civilizációjának küzdelme – mondhatnánk mai kifejezéssel. A sátán elleni küzdelem egyik tápláló ereje a hit, de a bátor ellenállás is szükséges, tudván, hogy minden hatalom Krisztusé, és a győzelem sohasem lehet másé. (Adoremusz 2005)

forrás: Hankovszky Miklós

Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János. Az Úr szenvedése idején még ifjú volt. Szent Pál első apostoli útján elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordult. Ezért a második apostoli úton már nem vett részt, hanem Barnabással együtt Ciprus szigetére ment. Később Péter apostollal együtt Rómában tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta le evangéliumában.
Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: " A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!".

Az evangélium megírásával betöltötte az Úr parancsát, amiről a szentmise Kezdőéneke emlékezik:

Menjetek el az egész világra:
hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek!
Alleluja!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A sátán, mint ordító oroszlán körüljár, és keresi, kit nyeljen el. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy erősen tudjunk ellenállni minden kísértésnek.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki emberekre bíztad evangéliumod hirdetését:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki megparancsoltad, hogy minden teremtménynek hirdessük az Evangéliumot:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki együttműködsz azokkal, akik az igehirdetésben fáradoznak:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

A SZENTLECKÉHEZ (1 Pét 5, 5b-14)
Szent Márk hűséges kísérője volt Szent Péter apostolnak, és mellette tanulta meg Krisztus szeretetét. Hűségesen lejegyezte mindazt, amit Krisztus földi helytartója, az Egyház látható feje mint keresztény tanítást adott. A messzi idők távlatából hangzik felénk köszöntése.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mk 16, 15-20)
Mennybemenetele előtt Jézus parancsot adott az apostoloknak, hogy menjenek el az egész világra. A missziós küldetés minden teremtményhez szól. Jézus megígérte, és valóban együttműködött az igét hirdetőkkel.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy Urunk, Jézus Krisztus erősítse az evangélium tanításának igazságait, és Szent Márk közbenjárására növelje hitünket.

  1. Adj, Urunk, Egyházadnak igehirdetőket, hogy egyre jobban megismerjük az evangélium tanítását.
  2. Engedd, Urunk, hogy a pogány népek is meghallják az evangélium üzenetét.
  3. Növeld, Urunk, hitünket, hogy általunk is terjedjen Országod örömhíre.
  4. Áldd meg mindazok munkáját, akik parancsod szerint a missziókban tevékenykednek.
  5. Add, hogy az evangélium ismerete elvezessen minket a megdicsőült Egyházba.

Urunk, Jézus Krisztus, mérhetetlen ember-szeretetedben Szent Márk evangélistát tanításod hírnökévé tetted. Kérünk, add, hogy közbenjárására mi is megerősödjünk a hitben, és betöltve parancsodat, általunk is terjedjen evangélumod. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség