Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének litániája (Áldások, imádságok / Litániák)
Bekerült: 2004.07.20. 14:53
Megnyitva: 5083. alkalommal

Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket

Mennyei Atyaisten
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Boldogságos Szűz Mária
Istennek szent anyja
Magyarok Nagyasszonya
Világ Győzelmes Királynője
Szeretetláng Győzelmes Királynője
Minden népek Asszonya

Szent Mónika,
Thagasta szent szülötte
Könyörögj érettünk!
Szent Mónika,
asszonyi nyelvek lakatja
Szent Mónika,
házastársi hűség példaképe
Szent Mónika,
hallgatag türelem mintaképe
Szent Mónika,
tengernyi könny hullatója
Szent Mónika,
házastársi szelídség mintaképe
Szent Mónika,
az anyai bölcsesség hordozója
Szent Mónika,
az imameghallgatásba vetett hit
rendíthetetlene
Szent Mónika,,
Szent Ágoston édesanyja
Szent Mónika,
Az anyai szeretet szent hídja
Szent Mónika
Az anyai türelem megtestesítője
Szent Mónika,
Gyermekeiért szüntelenül imádkozó anya
Szent Mónika,
Ki naponta magadhoz vetted az
oltári szentséget

Jézus és Szűzanya Szentlélekben egyesült szíve által és Szent Mónika közbenjárására kérünk Téged Úristenünk, hallgass meg minket!

Kérjük a jóban való kitartást!
Hívek: -add meg Urunk!
A szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól!
Hívek: -add meg Urunk!
Gyermekeink tiszteljenek minket, s tisztelettudóan érintkezzenek embertársaikkal is!
Hívek: -add meg Urunk!
Minden káros szenvedélytől mentesek legyünk! Hívek: -add meg Urunk!
Megtartsuk állapotbeli tisztaságunkat!
Hívek: -add meg Urunk!
Gyermekeink jól tanuljanak!
Hívek: -add meg Urunk!
A bölcsesség, türelem, szeretet,
alázatosság, szelídség lelkét!
Hívek: -add meg Urunk!
Családunk minden kötelességét tudja teljesíteni! Hívek: -add meg Urunk!
Fegyelmezettek legyünk!
Hívek: -add meg Urunk!
Rendszeresen járuljunk szentségekhez!
Hívek: -add meg Urunk!
Életünk minden helyzetében érezzük a Te gondoskodó szeretetedet
Hívek: -add meg Urunk!
A keresztény derűt sugározzuk!
Hívek: -add meg Urunk!
Kitartsunk az imában és másokat is erre vezessünk!
Hívek: -add meg Urunk!
A megfogant magzatok megszülethessenek!
Hívek: -add meg Urunk!
Nem keresztény embertársaink is a jó úton járjanak!
Hívek: -add meg Urunk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk.

Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
Világ Győzelmes Királynője most mutasd meg hatalmadat!
Irgalmas Jézusunk, hiszünk, és bízunk Benned,
irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Könyörögjünk!

Örök atyánk, Jézus Krisztusnak szenvedéseire, Szent Sebeire, drága Vérére és Szent Mónika közbenjárására kérünk, add, hogy mindig a krisztusi úton járjunk, s minél több lelket Hozzád vezéreljünk!
A m e n

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség