Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Zakar Edit: Versek (Versek / Más magyar költők)
Bekerült: 2006.04.02. 10:49
Megnyitva: 2306. alkalommal

Úrvacsora

Ha hívlak, kérlek ne taszíts el magadtól,
csak figyelj és légy csendben, mert a lelked magától válaszol.
Várj szelíden, emeld a keresztre a tekinteted,
őszintén mond ki, Jézusom vezesd Te az életemet.
S akkor már nem azt fogod látni, hogy szenvedő áldozat vagyok,
hanem érzed azt, hogy általam, a Mennyei Atya áldása reád szállott.
Mint a kegyelem tiszta forrása és szabadulás hófehér madara,
én vagyok az, aki lényedet bearanyozza.
Örök fénnyé válsz, ha befogadsz engem,
testemet asztaloddá, igémet, élő szavaddá teszem.
Ne félj, ha gyönge vagy, mert általam erős lehetsz,
neked csak akarnod kell, hogy mindig szeresselek.
S ha szíved mélyéről tör elő a vágy, felfedem a legnagyobb titkot,
puha kis ostyában, mindig veled vagyok.
Jöjj nap, mit nap az oltárhoz, vedd áldozatomat,
tudd, hogy drága Termetőnknek, igaz örömet, csak ezzel okozhatsz.
Velem együtt imádkozva, a Szűzanya édes ölén,
új ember születik belőled,
s Krisztusodként felragyogok, a szíved helyén.

Húsvét

Te vagy a legszebb nap a földön, mely az Isten irgalmát hirdeti,
s Te vagy az örök áldás, amivel a szív, sohasem tud betelni.
A hit, a remény és a szeretet mennyei záloga,
a bizalom és a szelídség, fénylő sugara.
Mint a természet, ami évről-évre új életre fakad,
az ünnep varázsával hozod szívünkbe, az örök tavaszt.
Általad hirdethetjük örömmel, az Isteni titkot,
édes Jézusunk, itt van közöttünk, feltámadott.
S bár azt gondolhattuk, minden elveszett,
Krisztus volt az, aki a halálból életre kelhetett.
Drága szíve annyira igaz volt,olyan hófehér,ártatlan és tiszta,
hogy e bűnös világ,sehogyan sem tudott, foltot hagyni rajta.
Áldj meg bennünket, gyönyörű Húsvét, hogy Jézus mindig velünk legyen,
hisz életünk már az Övé, s szivünk nyugodtan, csak az Ő szivén pihen.
Remegő ujjakkal akarjuk érinteni, drága szent sebeit,
s könyörögve kérjük Őt, mossa le lelkünkről, bűneink terheit.
Megtisztulni és új életre kelni,szép Húsvét,ez a Te érdemed,
mennyi fájdalom és könny kellett, hogy végre megszülethess.
Gyönyörű Ajándék vagy, áldást mondok, hogy megismerhettelek,
s tudnod kell, más napok az életemben, Melletted már nem létezhetnek.
Szent Húsvét, add, hogy mihamarabb átélhessük a Te misztériumod,
mert az az igazi feltámadás, amikor a szív helyén, a Krisztus végre felragyog.

Búcsú

Édes Istenem tudd, imádlak, szeretlek,
s a legboldogabb voltam, mikor az égben repülhettem Veled,
nem akartam, hogy valaha is vége legyen,
s leírhatalan örömmel töltött el, hogy egy voltunk mi ketten és a végtelen.
De többé már nem tartok Veled, mert megtaláltam azt a helyet,
ahonnét minden szívdobbanásom ered.
Nem a havas csúcsokon és a nyíló réteken,
nem is a lágyan ringó tengeren és nem is a szelíd völgyeken.
Csak egy kietlen, sivár pusztaság az,
mégis ott leltem meg igazi otthonomat.
Köszönök mindent, amit átélhettem Veled,
s tudod életem is kevés, hogy kifejezzem ezt.
A legnagyobb köszönettel mégis azért tartozok Neked,
mert segítettél,hogy megláthassam a világon a legszebb helyet.
Már nem vágyok másra, csak mindig ott lehessek,
Jézus fájdalmát enyhíteni a keresztnél,ott a Szűzanya mellett.

A Megváltó

A szívedet tépje szét az éles fájdalom,
az ártatlan Húsvéti Bárány föláldoztatott.
Menj és könyörögj sírva a kereszt alatt,
s fogadd be Őt, Ki meghalt a bűneid miatt.
Hulló könnyeiddel tisztítsd az égő sebeket,
összetört lelkeddel öleld magadhoz a Megfeszítettet.
Légy Jézusoddal egy a szenvedésben,
kövesd Őt a Golgotáig egészen.
Érezd át, hogy kínozta a töviskorona és a kereszt,
s nézd, drága testét ellepték a véres sebek.
Nem szólt, csak némán kifeszült az ég felé,
önként vállalta a halált minden emberért.
S mikor élete bevégeztetett,
följajdult a föld és az ég is megremegett.
A legszebb ajándékot, amit az Isten adhatott,
a gyarló emberiség meggyalázhatott.
A gúny tárgyává tette, sárba tiporta az Isteni nevet,
drága Égi Atyánk, hogy is bírtad végig szenvedni ezt?
Akik igazán szerették, ott álltak mindvégig a kereszt tövében,
átérezve a borzalmat, s a szívüket a tőr fájdalma járta át egészen.
Édes Mennyi Atyánk,
végtelen irgalmadért, esdekelve kérünk, bocsáss meg nékünk,
hogy egyszülőtt Fiadat kellett föláldoznod értünk.
Nincs másunk, csak a bűnbánó szívünk, amit Elébed vihetünk,
nézd, az van a fájdalmunktól beleégve:
Jézus Krisztus Te vagy az Istenünk,
Te vagy a Mindenünk,
s örökre átadtuk Neked az életünk.

Végtelen

Mindennél jobban vártam, hogy megint együtt legyek Veled,
mindig csak Rád gondoltam, s kívántam azt a percet.
Mikor újra eljöttél, örömmel futottam Eléd,
s hosszasan öleltelek magamhoz, Te édes Istenség.
Ma egy barlang belsejébe vittél, széles völgyek felett,
oda, ahol nőnek az ezeréves cseppköhegyek.
Gyönyörködve néztem az apró vízgömböket,
s ekkor a fejem felett, szikrázó fényesség lett.
Felnéztem és az arcomon éreztem,
apró csillagok hullottak, s fedték be lényemet.
Kitártam karjaim, boldog mosoly lettem,
lecsuktam szemeim s forogni kezdtem.
A bársonyos aranyfolyam rámsimult egészen,
s hallottam hangodat, ahogy suttog gyengéden.
Soha nem láttam még a tündöklő csillagfolyót,
s, hogy fürödhettem benne ez örökre elvarázsolt.
Egyre hangosabban nevettünk mindketten és közben újra és újra éreztem,
ahogy e tiszta fényben, szerelmed magához ölelt egészen.
Átéltem, mi az igazi boldogság, ami csak Veled lehet ilyen,
mikor teljesen eggyé lesz az Isten az ember s a végtelen.

Fohász

Úrjézus köszönöm, hogy befogadsz engem,
követni akarlak egész életemben,
mint vándorcsillag az égen,
ragyogni akarok szerelmed fényében.
Tégy méltóvá, hogy szólhassam szavadat,
s add, hogy minden pillanatban érezzem, hogy csak Te vagy.
Legyek izzó parázzsá, mely lángnyelvek ölében,
hirdetheti Urát, míg el nem hamvad egészen.

Veled

Mikor kilépek az ajtón már a bőrömön érezlek,
és az Vagy akit minden pillanatban belélegezhetek.
Mindenséged áthat és befed,
a lélek halkan suttogja: Istened szeret.
S ahogy a szellő cirógat és táncol a hajam a fényben,
a napsugár szivárványt rajzol a friss harmat gyöngyében.
Ezer apró kis híd, mely Hozzád vezet,
szerelmed hajnali, kedves érintései ezek.
Veled indul a nap és ma mindent Érted teszek,
kérlek áraszd reám égi kegyelmedet.
Jöjj, légy velem, mutasd arcodat,
mint meleg napsugarat, szórd áldásodat.
Tégy olyanná amilyen Te magad vagy,
hogy létemmel hirdethessem az örök Igazat.
Minden Rólad szóljon és dicsőítse neved,
mert ha érzem itt vagy, egész valóm reszket.
Nincs szó mit mondhatnék csak édes csönd, mely körbefon,
angyalszárnyak repítenek Féled, mennyei utakon.
Lényemet az öröm és a boldogság eltölti,
csodás pillanat ez, mit nem lehet szavakba önteni.
A szívem érzi ahogy kinyílik a végtelen,
és szelíden vonz magához, az Isteni szerelem.
Nincs semmi ami elválaszthat Tőled,
gyönyörű Lényed áthatja bensőmet.
Jelenléted puha, símogató selyem,
mely gyengéden ölel és örökre rabul ejt engem.
Csak a tiszta ragyogás és a végtelen nyugalom,
hogy eggyé váljak Veled, már csak ezt akarom.
S ha a lényem egészen a Tiéd lesz már,
a Te drága szíved dobogjon bennem tovább,
s az én lelkem pedig, már csak Benned,
a lelkedben mosolyogjon, örökre Neked.

Vallomás

Egy késő délutánon jöttél el hozzám,
s magaddal hívtál, mert valamit mutatni akartál.
Örömmel tartottam Veled,
magasan repültünk a kéklő hegyek felett.
Zöld erdők és gyors patakok felé vitt az utunk,
nagyon boldog voltam, hogy együtt vagyunk.
Láttam érintetlen hómezőket, szikrázó vízeséseket,
lágyan ringó búzatáblákat és virágzó, tarka réteket.
Folyóparton pihenő madárrajokat,
kacagó gyerekeket és éneklő halászokat.
Hullámzó tengereket és dús pálmaligeteket,
ködös völgyeket és csendes öblöket.
A sivatag homokját, melyben dombokat formázott a szél,
s hatalmas fenyőket, melyeknek csúcsa az égig ért.
Neveteve gyönyörködtem, mert azt adtad nekem,
amire örök idők óta vágyódott a lelkem.
Repülni az ég alatt Veled,
s látni mindazt, amit drága Lényed teremtett.
Éreztem, hogy egyre feljebb haladunk,
már a hegyek is elmaradtak messze alattunk.
Behunytam a szemem, nem akartam, hogy valaha is vége legyen,
bárcsak Melletted maradhatnék egész életemben.
Megélni a pillanatot, mely csodás valóság nekem,
örökké csak Veled lenni, a végtelen égben fenn.
Akkor azt kérted tőlem:"nyisd ki a szemed",
s vörös rózsaszirmokkal borítottad el a puha felhőszőnyeget.
Sóhajtottam, s azt gondoltam ezt felülmúlni már nem lehet,
de akkor szelíden azt suttogtad:"a szerelmemmel szeretlek tégedet."

Már

Bármit csinálok, már többé nem büntetsz,
már tudom Neked is fájt, ha a szememben a fájdalmam könnyei ültek.
Már értem azt is, hogy nem is Te büntettél soha,
hanem mindaz a tett, ami Ellened volt s csábított a rosszra.
Már többé nem teszek olyat, amivel bántlak,
már az én szívem is zokog, ha Téged sírni látlak.
Emelj fel Istenem, hogy letörölhessem a könnyed,
s bocsásd meg vétkeim, hogy tisztán állhassak Előtted.
Odabújok Hozzád, boldogan ölelem Szentlelked,
hogy megtért szívem vigasz legyen, a sok csalódás mellett.
Nyújtsd le értem kezed, vegyél a tenyeredbe,
már csak abban akarok élni, ott a közeledbe.
Hirdetve a titkot, bármerre járok,
hogy Jézusnál szebbet, a világ még nem látott.
Már számomra valósabb vagy minden valósnál,
s igazabb minden igaznál.
Köszönöm, hogy már örömmel mondhatom a nevedet,
és köszönöm, hogy már megosztottad velem az őszinte szívedet.

Karácsony

Hideg, havas télben ünnep van, születés,
Isten fia, drága Krisztusunk jön közénk.
A legszebb ajándék, amit valaha ember kaphatott,
hogy a kis Jézusnak Mária életet adhatott.
Gyönyörű a titok, mely érintse lelkünket,
hogy Ő magába fogadta az Isteni szívet.
Mikor kimondta a szót, igen úgy legyen
a mi Megváltónkat hordhatta édes méhében.
Mi ez ha nem csoda, ember ünnepelj,
hisz megváltásod napja oly közel.
Készülj csendben, imádba mélyedve,
várjad, hogy nyíljon az Ég, mikor eljön a Szent Este. Karácsonykor az angyalok lehozzák a mennyet a földre,
add át magad, hogy Isten ünnepi fénye az egész lényedet betöltse.

Advent

Minden fehér zúzmara, minden fehér tiszta hó,
készülődik a természet is, hisz érkezik a Megváltó.
Néma a táj, de ez nemcsak üres csönd,
egy várakozással teli gyönyörű öröm.
Még mélyen álmodik a köd, a szelíd völgyek fölött,
s a hideg szél is átfúj a havas tűlevelek között.
Kecses jégvirágok nyílnak az ablaküvegen,
de már készülődik egy új Fény, ami a lélek melegét hozza el nekem.
Mikor már nemcsak tudod, hanem érzed is,
hogy drága Jézusod megszületik,
szíved felemelkedik egészen a puha felhőkig.
És édes a gondolat, ha hiszed a titkot,
Karácsonykor Istened megajándékoz.
Eljön hozzád a Betlehemi Csillag,
készítsd fel a lelked, hogy méltón fogadhasd.
Szeráfok halk éneke kíséri a Mindenség Királyát,
akinek tiszta, szelíd lénye többet ér az egész teremtett világnál.
Szeretet átölel és átjár a várva várt öröm,
jöjj el Karácsony te legszebb éjszaka a földön.
 

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség