Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Imádság titokcsere után (Áldások, imádságok / Rózsafüzérek)
Bekerült: 2003.06.04. 16:37
Megnyitva: 7080. alkalommal

RÓZSAFÜZÉRTÁSULAT IMÁDSÁG

Ó, dicsőséges Szűz Mária, szentolvasónk Királynéja,
irántad való tiszta szeretettől indíttatván,
neked tetszeni és buzgó szívvel szolgálni óhajtván,
választottam magamnak amaz egyesületet,
melyet Te mennyből hoztál,
s fiaid és leányaid közé magam beírattam.
Most ezen imádságom erejénél fogva
megújítom a szeretetnek-szövetségét, melyet Veled kötöttem.
Ismét szeretett Anyámnak fogadlak,
általadom magamat gyermekedül.
Újra megfogadom, hogy a Szentolvasónak rám eső részét,
a Te tiszteletedre és dicsőségedre,
az Anyaszentegyház szándékára,
minden nap, ájtatosan elvégzem,
hogy ezen egyesületnek búcsújában,
melyet az egész hónap alatt nyerni lehetséges,
részese lehessek.
Ezen különös szeretetet és kegyelmet,
minden szentmisét, böjtöt, imádságot,
és minden más jóságos cselekedetet,
melyeket az egyesületnek tagjai naponta véghez visznek,
valamint minden Szentolvasót, melyeket az egész egyesületben,
érettem és minden beírottakért,
az egész világon elvégeztetnek,
fölveszem és a Te szűz,
szent kezeid által felajánlom Istennek,
e mulandó pályáján, ideig való boldogságomért,
ez élet után pedig lelkem üdvösségéért,
bűneim bocsánatáért, és egykor a purgatóriumból hamarábbi kiszabadulásomért.
Ezen cselekedeteimet mutasd be,
ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária,
értem minden nap a Te szerelmes Szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak, és nyerd meg ezáltal életemnek jobbulását,
és a boldog kimúlást. Ámen.

Vagy:

Dicsőséges Szűz Mária,
szentolvasónk Királynője,
irántad való tiszta szeretettől indíttatva,
neked tetszeni és buzgó szívvel szolgálni akarok,
ezért választottam magamnak ezt a Társulatot
és gyermekeid közé magam beírattam.
Most ennek az imádságnak elmondásával
megújítom a szeretet-szövetséget, melyet Veled kötöttem.
Ismét szeretett Anyámnak fogadlak,
átadom magamat gyermekedül.
Újra megfogadom, hogy a Szentolvasónak rám eső részét,
a Te tiszteletedre és dicsőségedre,
az Anyaszentegyház szándékára,
minden nap, áhítatosan elvégzem,
hogy a Társulat búcsúiban,
melyet az egész hónap alatt elnyerni lehet,
részesülhessek.
Ezt a különös szeretetet és kegyelmet,
minden szentmisét,
böjtöt, imádságot, és minden más jócselekedetet,
melyeket a Társulat tagjai naponta véghez visznek,
valamint minden Szentolvasót, melyet a Társulatban,
értem és minden beírottért, az egész világon elvégeznek,
fölveszem és a Te szűz, szent kezeid által felajánlom Istennek,
a földi élet mulandó pályáján,
ideiglenes boldogságomért,
és ez élet után pedig lelkem üdvösségéért,
bűneim bocsánatáért,
és egykor a tisztítóhelyről való mihamarábbi kiszabadulásomért.
Ezeket a tetteimet mutasd be,
ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária,
értem minden nap a Te szeretett Szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak, és eszközöld ki életemnek megjavulását,
és a boldog halál kegyelmét. Ámen.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség