Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szőcs György: Versek (Versek / Más magyar költők)
Bekerült: 2008.11.20. 20:21
Megnyitva: 1267. alkalommal

Krisztus a Király

Várta királyát Izrael,

Ki majd népét rabságból menti meg.

Próféták mondták, eljön majd Ő,

Hatalma nagy lesz, és dicső!

Dávid törzséből származik,

Betlehemben Megváltó születik!

 

Eljött a rég várt éj, s csillag ragyogása,

Mutatta embernek, hol az Ég Királya.

Pásztorok, s a bölcsek hódoltak előtte,

Dicsőíték Istent, ki Fiát elküldte.

Ajándékul adtak aranyat királynak,

Tömjénnek füstje áldozat a Mindenség Urának!

A mirha jelzi, hogy szenvedni fog,

Kibékíti Istent, s a világot.

 

Mikor eljött az idő Jézus útra kelt,

Hogy tanítsa népét, üdvösséget merre lel.

Ha szeretet él benned, jó úton haladsz,

Mondta Krisztus egykor, ez a legfőbb parancs!

Szeretetből Ő példát adott,

A bűnökért vállalt megváltó áldozatot!

 

Virágvasárnapján Jeruzsálem királyként fogadta,

Pár nappal később már tövis koronázta!

A korbács testén súlyos sebeket hagyott,

Vállára a nép nehéz keresztet rakott!

Cipelte a fa terhét, rajta a bűnökkel,

Mosva azt örökre áldott vérével!

Meghalt, majd feltámadt, nékünk utat mutat,

 Szeretett Királyunk országa merre van!

 

Bár követnénk Téged, de bűneink oly nagyok,

Szemünk látása e ködön át nem hatol!

Nyújtsd hát kezed Urunk, s Királyunk!

Töröld el vétkünk, könnyítsd meg járásunk!

Hogy átléphessünk Hozzád, az örök hazába,

Lelkünk egyedüli kívánsága!

 

Krisztus Király ki legyőzted a Gonoszt,

Minékünk irgalmazz, most és mindenkoron!

 

Mária Szent Nevére

 

I.

Anna, s Joakim már idős emberek,

Buzgó imákban kértek Istentől gyermeket.

Hogy támasszanak Izraelben magvakat,

Adtak az Úrnak bőven adományokat.

Az Isten meghallgatta könyörgésüket,

Adott nékik gyönyörű lánygyermeket.

Mária lett az újszülött neve:

Szolgáld az Urat, s légy Istentől szeretve!

 

 II.

A megváltó anyja lesz,

Ki szegény, s engedelmes.

Próféta száj ekképpen mondja,

Kígyó fejét majd széttiporja!

Íme, anya lesz a szűz, Fia születik,

Ki majd Emmanuelnek neveztetik.

Boldogságos lesz ő, Sion leánya,

Benne lakik az Úr, világ váltsága!

 

III.

Mária felnőtt lett, s József jegyese,

Szolgált az Úrnak, mert Istent szerette.

Nem gyűjtött kincseket, nem volt sosem gazdag,

Őrizte erényét, mellyel Isten elé állhat.

Egyszer csak hang szólott, angyal érkezett:

-Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes,,

Te az asszonyok közt áldott,, az Úr van teveled!

Szentlélektől fogansz,, az Ő ereje árnyékoz be téged!

Fiat szülsz majd, Isten Fiát, ki az Úr örök igéje.

A Jézus nevet adod neki, ő szabadítja meg néped!-

Az Úr szolgálója vagyok, legyen, miként mondod,

Reá bízom én sorsomat, viseljen rám gondot!

Betlehemben Fiat szült ő, mellette volt József,

Mit az Írás megjövendölt, aszerint történt ez.

Kétezer év elteltével Egyházának népe,

Hiszi, s vallja, hogy Szent Fia a megváltóként jött el!

 

IV.

Máriának Szent Nevére zúgjon a harangszó,

Mert Boldogságos az Ő Neve, Tőlünk dicsérendő!

Köszöntsük hát tiszta szívvel, Jézus Édesanyját,

Imádkozva, énekelve kérjük pártfogását!

Magyarország Nagyasszonya,, tekints le népedre,

Ha élete nehéz lenne,, mindig állj mellette!

Légy gyámola Isten előtt, ezt kéri te néped,

Imádkozzál mindenkoron Égi Anyánk érte!

 

Hála néked Szeplőtelen Szűz Mária!


Szeplőtelen Mária Te Istentől arra teremtettél,
Hogy Anyja légy Fiának Karácsony éjjelén.
Megóvott Tégedet a bűn minden foltjától,
Mert általad küldte el közénk a Megváltót.

Az Úr eszköze voltál akkor, most, s örökké,
Ma népek pártfogója, s ügyvédje Istennél.
Tudjuk, hogy Fiadat naponta sebezzük,
Tenger bűnünkkel újból a keresztre szegezzük.

Tudjuk, mi emberek gyarlóvá lettünk,
Az Atya parancsát már kezdetben megszegtük.
Szent Fiad vállalta, hogy a Gonoszt eltiporja,
Te segítője lettél az irdatlan harcban.

Kérünk, óh Mária, ki bűntől mentes lett,
S Fiad szava Téged Anyánkká tett,
Nyújts felénk kezed, hogy a sártól szabaduljunk,
Gyermeked Vére által mi, s a világ megtisztuljunk!

Szent, s boldog lesz a Karácsony, Fiad jövetele,
Ha szívünkbe a Te szereteted költözik be!
Segíts hát Mária, Isten Szülője!
Segíts, hogy lelkünk a rosszat legyőzze!

Mi is készíthessünk jó meleg jászlat,
Hol Kis Ded Gyermeked békésen alhat!
Védve Őt a világ durva zajától,
Remélve, hogy elvezet Ő minket az Örök Hazához!

 

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Krisztus a Kiraly.doc (22 kb)
Letöltés 2_0_Mariaszentneve.doc (25 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség