Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Fazekas László ifj.: Versek (Versek / Más magyar költők)
Bekerült: 2009.03.11. 21:18
Megnyitva: 1296. alkalommal

Isten gyönyörűsége


„Istenben a lélek gyönyörködik,
mert ami szép, az mind Isten”
Wass Albert

Ami szép itt, ami jó itt,
S mindaz, ami gyönyörűség,
Isten adta, Ő alkotta,
Benne rejlik a bölcsesség.

Ezt a Földet, s rajta mindent,
Nagy gondosan készítette,
Szeretetbe öltöztetve,
Tarka színnel díszítette.

Hogy elromlott és felbomlott
Rendje és harmóniája,
Az a sátán gonoszságán
Szédült emberek munkája.

Igaz lélek nem tesz mást,
Csak gyönyörködik az Istenben,
Mert mi szép és tökéletes,
Az egyedül csak a Jóisten!

2009. március 6.

Nagyböjtben az  Úrral


A szent negyven nap, ím eljött Uram,
Küldetésed hát végéhez ért.
A fájdalom útja lett az utam,
Mert meghalni indulsz bűneimért.

Engedd, hogy én is veled menjek,
Hogy kövesselek a város felé,
Ahol már várnak gonosz kezek,
S taszítnak dühödt tömeg elé.

Had legyek véled, mint hű barát,
Pétered, aki meg nem tagad,
Ki Tevéled virraszt az éjen át,
S ha elfognak is majd, Veled marad!

Bőröd, ha korbács felhasítja,
Véredet ruhám itassa fel,
S legyek a víz, mely szomjad oltja,
És szellő, mi hűsít, ha Rád lehel!

Ha válladra teszik keresztedet,
Támaszod legyen erős karom,
Kísérőd leszek a hegyre menet,
Mint Cirenéből a jó Simon!

Gyötrött arcodat megtörölném,
Hogy szívem őrizze képmásodat,
S bármily’ vad tömeg gyűlne körém,
Nem hagynám el az én Uramat!

Ott álljak én a kereszt alatt,
Ahogyan János a hű tanítvány,
S vigasztalhassam Szent Anyádat,
Mert tőr járja lelkét a Golgotán!

Halotti lepled is én legyek,
Tested, ha teszik sötét sírba,
Örömhírt vinni is elmegyek,
Ha feltámadsz majd a harmadnapra!

2009. március 4.

Karácsonyi gondolatok

 

I.

Levél nincs az alvó fákon,

Zúzmara ül fagyos ágon,

Tarka színek elillantak,

És a szívek, hajszolt szívek,

Valamelyest megnyugodtak.

 

Hótakaró hét határon,                                                                

Fehér lepel, puha álom,

Az éjszakák elnyújtóznak,

És a lelkek, árva lelkek,

Valakire vágyakoznak.

 

II.

 

Vágyakoznak igaz hittel,

Tiszta szívvel, szép reménnyel,

Az otthonok melegében,

Kicsiny kályhák közelében,

Olvassák a Bibliát,

S áhítják Isten fiát.

 

Várják a Szent éjszakát,

Angyaloknak szózatát,

Majd nagy örömöt hirdetnek,

S dicsőségét Istennek,

Ki úgy szerette világunk,

Hogy nem akarta halálunk,

Hát elküldötte Egyfiát,

A világnak Krisztusát,

Annak, aki hisz benne,

Legyen örök élete.

 

Az isteni Szeretet,

Szűz méhéből született,

Nem főúri kastélyban,

De istálló szalmában.

 

III.

 

Oh jaj, drága Jézusunk,

Nélküled árvák vagyunk!

Téged el miért hagytunk?

Gonoszokká mért váltunk?

Miért tombol gyűlölet,

E csodálatos föld felett?

 

De most az éji homályban,

Fájó szívünk jászlában,

Készítünk Néked helyet,

S várjuk Szent Fölségedet!

 

Kisfiamról Advent idején

 

Kisfiammal Advent idejében,

Gyertyát gyújtunk, úgy imádkozunk,

Meghatódva, lelkem mélyén érzem,

Itt van velünk Jézus Krisztusunk.

 

Ha Fiam kezét összefonja szépen,

Mint egy angyal, arca úgy ragyog,

Szeme csillog gyertyáknak fényében,

Pici szája egyre mosolyog.

 

Összeszorul szívem, hogyha látom,

Ez a világ mennyire romlott.

Ezer veszély les rá majd az úton,

S talpra áll-e, majd ha elbukott?

 

Az Úristent könyörögve kérem,

Vigyázzon rá, óvja mindig őt.

Istent és Hazát szeretve éljen,

De Ember legyen mindenekelőtt!

 

Újévi fohász

 

Az oltár előtt letérdelek csendben,

Kezeimet imára teszem,

Hozzád sóhajt lelkem fel az égbe,

Értünk élő édes Istenem!

 

Te ismered a szívem minden titkát,

Tudod mi bánt, miért koldulok:

E bús ország a szép Hazám énnékem,

Ma Újév napján érte sóhajtok.

 

Szánd meg hát e szenvedő kis népet,

Mely úgy tesz, mint ki megtébolyodott,

Ínségemben Te vagy menedékem,

Ki miérettünk föláldoztatott!

 

Eléd hoztam országomnak búját,

S Kereszt-trónod elébe teszem.

Kitárt Karod ölelje át végre,

Meghasonlott, fogyó nemzetem! 

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 2_0_kisfiam vers.doc (20 kb)
Letöltés 3_0_jvi fohsz.doc (9 kb)
Letöltés 1_0_karacsonyi gondolatok vers.doc (52 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség