Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szeretetmondások (Szilvarérum / Szeretet)
Bekerült: 2002.10.29. 08:22
Megnyitva: 13738. alkalommal

***

Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Újszövetség, Jn 13,35

***

A szeretet az egyedüli érvényes útlevél az örök életbe.

Francois Favreau

***

Időnként azt mondják: "Isten megfenyíti azokat, akiket szeret". Ez nem így van. Azok számára, akiket Isten szeret, a bizonyítékok nem a fenyítések, hanem a kegyelmek.

Ars-i plébános

***

 Szeretni! Ez az, amiért A szívünk teremtve van.

Lisieux-i szent Teréz

***

Szeresd és tedd barátoddá azt, aki, mikor mindenki elmegy, nem hagy el téged, és a végén nem hagy téged elveszni.

Kempis: Krisztus követése

***

A szeretet arra hív, hogy szenvedjünk. Mert a bűn után szeretni azt jelenti, keresztre feszítettnek lenni a másikért.

Michal Quoist

***

Ha az életben egyedül arra törekednénk, hogy tökéletesek legyünk a szeretetben Isten és minden testvérünk iránt, mindent teljesítettünk volna.

Chiara Lubich

 ***

Mindenekelőtt szeressétek egymást, mert a szeretet leplet borít a rengeteg bűnre.

Újszövetség, 1 Pét 4,8

***

 Élni fogtok, Ha szeretni fogtok.

Alfred de Musset

***

A szeretet elrendezi az elrontott dolgokat .

Genovai Szent Katalin

***

A szeretet Szárnyakat fog nektek adni. 

Lisieux-i Szent Teréz

***

Még egyszer az idő és a szeretet összetartozik. Isten szeretetből küldte el fiát az időben.

Max Picard

***

Az atomizált embernek nincs ideje, mert nincs szeretete. A szeretet és az idő összetartozik. A szerető ember megáll a másik ember és a dolgok előtt, és időt szán rájuk, és ez a szeretetet.

Genovai Szent Katalin

***

 Hogy a világot megszeressük, Isten szemével kell azt néznünk.

Albert Schweitzer

***

Szeretni egymást nem azt jelenti, hogy egymást nézzük, hanem együtt nézzük közös célunkat.

A.Saint Exupéry

***

 A szeretet nélkül az igazság halott.

Romano Guardani

***

A szeretet szentáldozásbeli közösségét a hétköznapi szeretetnek kell igazolnia.

Dominik Thalkamer

***

Olyan könnyü azokat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkozunk.. Azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz, s aki a terhedre van.

L.Tolsztoj

***

A szent az az ember, aki mindig szeret. szeretetével fölfedezi másokban Isten tervét, és segít megvalósítani neki.

Chiara Lubich

***

A szeretet megalapozásához az áldozattal kell hozzákezdened.

Saint-Exupéry

***

Mindahányszor saját magamat szeretem, egy kicsit kevésbe szeretem Istent és másokat.

Michael Quoist

***

Te és én egyek vagyunk. Nem tudok kárt tenni benned anélkül, hogy ne sebezném meg saját magam.

Mahatma Gandhi

***

Isten kiváltsága: hogy ha őt egyre kevésbé szeretik is, Ő az, aki szeret.

Josef Pieper

***

Nem az az árva, aki apját és anyját elveszítette, hanem az, akit nem szeretnek.

Friedrich Rückert

***

Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy testvére szükséges szenved, de mégis elzárja előle szívét: hogyan él abban Isten szeretete?

Újszövetség, 1 Jn 3,17

***

Emberré - a szó teljes értelmében - csak a szeretet által leszel.

Phil Bosmans

 ***

A szeretet olyan álkulcs amely a felebarát minden ajtaját kinyitja.

Theodor Gottlieb von Hippel

***

Mint a halál, olyan erős a szerelem. tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.

Énekek éneke 8,6

***

Nem az a gazdag, aki sokat birtokol, hanem az, aki sokat ad.

Erich Fromm

***

A szeretet az a szárny, melyet Isten adott az embernek, hogy felemelkedjék hozzá.

Michelangelo Buonarroti

***

Nem könnyű megtanulni szeretni, Mivel annyi csökönyösség van szívünkben.

Dorothy Dohen

***

Az a szeretet, mely nem konkretizálódik, nem szeretet.

Ricarda Huch

***

Szeretni! Ez az, amiért a szívünk teremtve van.

Lisieux-i Szent Teréz

***

 A szeretet nem az élet egy alkotórésze, a szeretet az élet maga.

Hermann Kutter

***

Sokakat Istenről egyetlen Bizonyíték győz meg: a felebarát szeretetének bizonyítéka.

Friedrich Heer

***

Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék.

 Énekek éneke 8,7

***

Csak a szeretet jogosíthat fel arra, hogy azt gondoljuk, ennek az igazi Szeretőnek - az én Jegyesemnek és Kincsemnek - szüksége van ránk.

Avilai Szent Teréz

***

Csak annyira vagyunk hiteles emberek, amennyire szerettünk.

Borisz L. Pasternak

***

Nem a tökéleteseknek van szükségük szeretetre, hanem azoknak, akik nem tökéletesek.

Oscar Wilde

***

Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Újszövetség, Jn 13,35

***

Aki szeret, sohasem téved.

Honoré de Balzac

***

Az egyetlen dolog, Ami számít az életben: Magadat a második helyre tenni.

Ivan Turgenyev

***

Ez az én parancsom: Szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket.

Újszövetség, Jn 15,12

***

Egy cseppnyi őszinte szeretet Nemesebb tengernyi tudománynál.

Assisi Szent Ferenc

***

Hatalmunk van arra, hogy Istennel már most a paradicsomban legyünk, hogy boldogok legyünk vele akár ebben a pillanatban is, ha úgy szeretünk, ahogy ő, ha úgy segítünk, ahogy ő, ha úgy adunk, ahogy ő, ha úgy adunk, ahogy ő, ha úgy szolgálunk, ahogy ő.

Calcuttai Teréz Anya

***

A szeretet az a lépcső, melyen - Isten hasonlatosságára - egymás felé közeledünk.

Friedrich von Schiller

***

Az Úr jobban szeret minket, mint mi saját magunkat.

Avilai Szent Teréz

***

Ha veszel, megtelik a kezed, Ha adsz, megtelik a szíved.

Margarete Seemann

***

Semmi sem létezik a világban egészen a féregig, a fűszálig és az atomig, ami ne lenne érdemes szeretetünkre, mivel mindezek a Teremtő nagyságának és jóságának jelei. ahogy ő.

Joseph Bernhart

***

Semmi sem nehéz annak, aki szeret.

Chiaravalley Szent Bernát

***

Amilyen mértékben szeretünk, olyan mértékben tűnik el a halálfélelem.

Gottfried Edel

***

Ahol szeretetet vetünk, ott öröm sarjad.

Hans Walldorf

***

Életünk summája azok az órák, melyekben szerettünk.

Wilhelm Busch

***

Csak szeretve tanulunk meg szeretni.

Doris Murdock

***

Nem létezik boldogtalan szeretet, már az a tény, hogy szeretünk, boldoggá tesz.

Edith Wells

***

Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.

Újszövetség, 1 Jn 4,8

***

A szeretet mindenki számára A legszükségesebb táplálék.

Edith Piaf

***

Hagyjuk a holtakra a dicsőség halhatatlanságát, de az élőknek adjuk meg a szeretet halhatatlanságát.

Rabindranath Tagore

***

 Igazán az bölcs, aki egyetlen szót ismer: szeretni.

Svéd Szent Brigitta

***

A szeretet min???? visszautasítása a halál egy győzelme.

Jean-Marie Lustiger

***

Szeretet. Ez a szó magába zárja a teljes életszentséget.

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet

***

Aki szeretet ad, gazdagabb lesz azzal, amit ad. Minél többet ad, annál inkább gazdagodik.

Fritz Usinger

***

A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára.

 Erich Fromm

***

Ó, uram, Taníts meg Téged szeretni; és taníts meg, hogy segítsek felebarátaimnak az egyetlen szükséges vállalkozás megtalálni téged!

Karl Rahner

***

Aki igazán szereti Istent, Annak számára nem történhet Annál kellemetlenebb Mint az, hogy nincs alkalma szenvedni Érte.

Néri Szent Fülöp

***

Akiben van szeretet, az elkerüli, hogy fájdalmat okozzon másoknak. Mert a szeretet királyi palást, mely jól elrejti saját testvéreinek hibáit, és soha nem engedi, hogy jobbnak higgyük magunkat náluk.

Ars-i plébános

***

Soha nem adtam mást a Jóistennek, mint szeretetet: Ő szeretetet fog nekem adni.

Lisieux-i Szent Teréz

***

Nem szükséges milliomosnak lennünk pénzben, de milliomosok lehetünk és milliomosok-ká kell válnunk a szeretetben.

Ernst Thrasolt

***

A szeretet legfőbb tápláléka a fájdalom.

Maurice Maeterlinck

***

A szeretettel szemben minden más dolog elenyészik.

Clemens von Brentano

***

Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkor hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Újszövetség, 1 Kor 13

***

 Csak a konkrét tettek mutatják meg a szeretet erejét.

Johann Wolfgang von Goethe

***

Nem az számít, Hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít, mellyel azokat véghezvisszük.

XXIII. János pápa

***

 A szeretet számomra olyan, mint egy nyíl, amit az akarat kilő. Ha akaratunk elszakad minden földi dologtól, hogy csak Istenre figyeljen és teljes erejével kilövi a nyilat, a nyíl megsebzi Őfelségét, behatol Istenbe, aki a szeretet, és végtelen előnyökkel tér vissza.

Avilai Szent Teréz

***

Mindenütt, ahol egy szót mondanak szeretetből, ahol egy gesztust tesznek szeretetből, ott Krisztus feltámadt.

Ferdinand Ebner

***

A szeretet palástja minden hibát elfed.

Jean Paul

***

Az a szeretet, amely elkezd számolgatni, többé már nem szeretet.

Ferdinand von Olivier

***

Szeretni valakit annyi, mint azt mondani neki: te nem halsz meg.

Gabriel Marcel

***

Élet koronája, megállás nélkül öröm, ez vagy te: szeretet!

Johann Wolfgang von Goethe

***

Szeretni egy embert azt jelenti: úgy tekinteni rá, amilyennek őt Isten elképzelte.

Fjodor M. Dosztojevszkij

***

Az igazi szeretet ott kezdődik, amikor semmit nem várunk cserébe.

Antoine de Saint-Exupéry

***

Igaz, hogy mindig van egy kis őrültség a szeretetben; de az is igaz, hogy mindig van egy kis igazság az őrültségben.

Friedrich Nietzsche

***

Semmi nem vonzza annyira az ember szívét, mint a szeretet.

Sienai Szent Katalin

***

Amikor szeretünk Isten felé közeledünk, aki minden szeretet forrása és tűzhelye.

Georg Sand

***

Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok.

Újszövetség, Mt. 5,46

***

Mindig az győz, aki szeret, nem az, aki többet tud.

Hermann Hesse

***

Szeretni azt jelenti, hogy elhatároztuk: Isten kedvére leszünk mindenben.

Avilai Szent Teréz

***

Nem igaz, hogy aki szereti a keresztet, fájdalmat talál. Az, aki nagylelkűen beleveti magát kemény karjaiba, inkább szeretetet talál, megtalálja Istent.

Chiara Lubich

***

Ellenségeidet a szeretettel bénítsd meg!

Peter Rosegger

***

Isten elküldi neked ajándékait, mert szeret téged, akkor is, ha te nem érted meg azokat.

Raphael Hombach

***

A szeretet tüze jobban szentté tesz mint a purgatórium tüze.

Lisieux-i Szent Teréz

***

Ne sétálva, hanem szeretve menjünk Isten felé.

Szent Ágoston

***

A gyümölcsök a nap által érnek meg, az emberek a szeretet által.

Julius Langbehn

***

A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégtelensége miatt szenved.

Peter Lippert

***

Minden ember Annyira vallásos, amennyire szeret.

Robert Mäder

***

Szeretni azt jelenti, saját magunkat meghódítani a felebarátban.

Friedrich Hebbel

***

Aki szerelmes Istenbe, nem követel sem hasznot, sem jutalmat, hanem csak azt kívánja, hogy elveszítse önmagát és minden dolgot az ő szeretetéért.

Keresztes Szent János

***

Minden várhat, kivéve a szeretet. Aki megvárakoztatja a szeretetet, élete legfontosabb vendégét sérti meg.

Hans Kruppa

***

Szeretet, nem feledtünk el téged. De te se feledkezz meg rólunk! Nincs másunk a földön, csak te. Ne hagyj minket megfagyni.. Adj életjelet!. Azonnal kelj föl, fogd meg a kezünket és ments meg!

Jacques Prévert

***

Soha nem tudjuk Istent annyira szeretni, mint amennyire ő szeret minket.

Josef Pieper

***

Isten szeretete csak a jót akarhatja mindenben és mindenkiben.

Joseph Bernhart

***

Ha sikerülne tökéletesen megélni az igazi istenszeretetet, meglenne együtt minden egyéb javunk. De mi olyan fösvények és lassúak vagyunk odaadni magunkat Istennek. Soha nem tökéljük el, hogy rendelkezésére bocsássuk magunkat, hogy megkapjuk őt.

 Avilai Szent Teréz

***

A legrövidebb út magunkhoz és másokhoz: a szeretet.

Joseph Hormitz

***

Aki szeretni akarja Istent, már szereti is.

Alacoque Szent Margit

***

A szeretet védtelenné tesz.

Enzo Hauser

***

A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket.

Újszövetség, 1 Jn 4,10

***

Az, amit Isten találtat meg veled, több, mint amennyit keresel; az, amit Isten ad neked, több, mint amennyit kívánsz.

Raphael Hombach

***

Szeretet nélkül az ember Isten nélkül van. Isten és szeretet nélkül Mi marad az emberből

Heinrich Pestalozzi

***

Az a keresztény aki látja saját testvérét szenvedni és nem szenved vele együtt, nincs vele betegségében, az nem szeret, az csak névleg keresztény.

Páli Szent Vince

***

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Újszövetség, Mt 19,19

***

Igaz, hogy a szeretet alapján ítélnek majd bennünket, de az is kétségtelen, hogy a szeretet fog megítélni minket, és az nem más, mint maga az Isten.

Julien Green

***

A szeretet azt mondja: te!

Ismeretlen

***

Szeretni valakit azt jelenti, örökké remélni benne.

Gabriel Marcel

***

Amikor a szegények szolgálata miatt elhagyjátok az imádkozást, nem veszítetek semmit, mivel a szegényeket szolgálni azt jelenti: rátalálni Istenre.

Páli Szent Vince

***

"Senki sem hagyja el értem otthonát, testvéreit, nővéreit, anyját, atyját, gyermekeit, vagy földjét, hogy százannyit ne kapna." A százannyi, az tízezer százalék! Még mindig keresem azt a bankot, amely hasonló kamatot fizetne nekem.

Wilhelm Mühs

***

Nemcsak azért szeretünk, hogy boldogok legyünk, hanem hogy létezzünk.

Christian Chabanis

***

Ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.

Újszövetség, 1 Jn 3,18

***

A szeretet jutalma maga a szeretett személy.

Szent Ágoston

***

Jobban tudunk előrehaladni Isten szeretetében, ha előbb - szeretetének keblén - a felebarát szeretete táplál minket.

Nagy Szent Gergely

***

A világ szeretet nélkül olyan, mint a föld nap nélkül.

Johannes Leppich

***

Viseljétek egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.

Újszövetség, Gal 6,2

***

A szeretet az egyetlen legyőzhetetlen erő a világon.

Fjodor M. Dosztojevszkij

***

A szeretet Isten útja az emberek felé, és az emberek útja Isten felé.

Johann von Kastl

***

A rossz mindig ott születik, ahol hiányzik a szeretet.

Hermann Hesse

***

Két dolog van, ami éretté teszi az embert: a szeretet és a szenvedés.

Johann Messner

***

Nagy a szeretet hatalma és szívóssága, mely magát Istent is meghódítja és lekötelezi. Szerencsés a lélek, mely szeret, mert mintegy foglyul ejti az Urat, aki kész mindent megtenni, amit ő kíván! Ugyanis Isten természete olyan, hogyha megfogják szeretettel és jósággal, azt csináltatnak vele, amit csak akarnak.

Keresztes Szent János

***

A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégedetlensége miatt szenved.

Peter Lippert

***

A gyümölcsök a nap által érnek meg, az emberek a szeretet által.

Julius Langbehn

***

Ahol szeretetet vetünk, ott öröm sarjad.

Hans Walldorf

***

Amilyen mértékben szeretünk, olyan mértékben tűnik el a halálfélelem.

Gottfried Edel

***

A szeretet az egyedüli érvényes útlevél az örök életbe.

Francois Favreau

***

Nap mint nap egymással! Folyton azon a kérdésen töprengek: Miért nem tartanak ki az emberek a szeretetben? Miért válik nehezükre, hogy nap mint nap egymással éljenek? Azt hiszem nagyon is szívesen csapjuk be önmagunkat. Esküszünk, hogy szeretjük a másikat, és a valóságban csak magunkat, saját énüket imádjuk. Az ember túl sokat vár el a másiktól, hogy legyen barátságos, csodáljon engem, hordozzon a tenyerén, tűzön-vízen át szeressen, ne legyenek rossz hangulatai és gyenge oldalai. Jaj neki ha kritizálni mer. A legkisebb csalódás, és a szívem összetörik. Túl ritkán jut eszünkbe, mennyivel tartozunk a másiknak, mennyi mindent tehetnénk érte. Ki nem hirtelen: "te nem szeretsz engem", mielőtt te magad oda nem adtál mindent.

Phil Bosmans

***

Életünk summája azok az órák, melyekben szerettünk.

Wilhelm Busch

***

Csak szeretve tanulunk meg szeretni.

Doris Murdock

***

Nem létezik boldogtalan szeretet. Már az a tény, hogy szeretünk, boldoggá tesz.

Edith Wells

***

Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.

Újszövetség, 1 Jn 4,8

***

A szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék.

Edith Piaf

***

Hagyjuk a holtakra a dicsőség halhatatlanságát, de az élőknek adjuk meg a szeretet halhatatlanságát.

Rabindranath Tagore

***

Igazán az bölcs, aki egyetlen szót ismer: szeretni.

Svéd Szent Brigitta

***

A szeretet minden visszautasítása a halál egy győzelme.

Jean - Marie Lustiger

***

Szeretet. Ez a szó magába zárja a teljes életszentséget.

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet

***

Aki szeretetet ad, gazdagabb lesz azzal, amit ad. Minél többet ad, annál inkább gazdagodik.

Fritz Usinger

***

A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára.

Erich Fromm

***

Ó, Uram, taníts meg Téged szeretni; és taníts meg, hogy segítsek felebarátaimnak az egyetlen szükséges vállalkozásban: megtalálni téged!

Karl Rahner

***

Aki igazán szereti Istent, annak számára nem történhet annál kellemetlenebb dolog, mint az, hogy nincs alkalma szenvedni érte.

Néri Szent Fülöp

***

Csak annyira vagyunk hiteles emberek, amennyire szerettünk.

Borisz L. Pasternak

***

Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni. Ivan Turgenyev

***

Inkább csapjanak be kilencszer, minthogy egyszer ne adjak olyan valakinek, akinek igazán szüksége van rá.

Angelo Giuseppe Roncalli

***

Hatalmunk van arra, hogy Istennel már most a paradicsomban legyünk, hogy boldogok legyünk vele akár ebben a pillanatban is, ha úgy szeretünk, ahogy ő, ha úgy segítünk, ahogy ő, ha úgy adunk, ha úgy szolgálunk, ahogy ő.

Calcuttai Teréz Anya

***

A szeretet az a lépcső, melyen - Isten hasonlatosságára - egymás felé közlekedünk.

Friedrich von Schiller

***

Az Úr jobban szeret minket, mint mi saját magunkat.

Avilai Szent Teréz

***

Ha veszel, megtelik a kezed, ha ad, megtelik a szíved.

Margarete Seemann

***

Semmi sem létezik a világban egészen a féregig, a fűszálig és az atomig, ami ne lenne érdemes szeretetünkre, mivel mindezek a Teremtő nagyságának és jóságának jelei.

Joseph Bernhart

***

Semmi sem nehéz annak, aki szeret.

Chiaravallei Szent Bernát

***

Ez az én parancsom: szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket.

Újszövetség, Jn 15,12

***

Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.

Assisi Szent Ferenc

***

Mindahányszor saját magamat szeretem, egy kicsit kevésbé szeretem Istent és másokat.

Michael Quoist

***

Te és én egyek vagyunk. Nem tudok kárt tenni benned anélkül, hogy ne sebezném meg saját magam.

Mahatma Gandhi

***

Isten kiváltsága: hogy ha őt egyre kevésbé szeretik is, ő az, aki szeret.

Josep Pieper

***

Isten, az ő szeretetében, mindent a mi javunkra rendel. és mi nem tehetünk mást, minthogy szeretve, mindenben ráhagyatkozunk arra, amit Isten az ő végtelen szeretetében nekünk rendelt.

Raphael Hombach

***

Akiben van szeretet, az elkerüli, hogy fájdalmat okozzon másoknak. Mert a szeretet királyi palást, mely jól elrejti saját testvéreinek hibáit, és soha nem engedi, hogy jobbnak higgyük magunkat náluk.

Ars-i plébános

***

Soha nem adtam mást a Jóistennek, mint szeretetet: Ő szeretetet fog nekem adni.

Lisieux-i Szent Teréz

***

Nem szükséges milliomosnak lennünk pénzben, de milliomosok lehetünk és milliomosokká kell válnunk a szeretetben.

Ernst Thrasolt

***

A szeretet legfőbb tápláléka a fájdalom.

Maurice Maeterlinck

***

A szeretettel szemben minden más dolog elenyészik.

Clemens von Brentano

***

 Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Újszövetség, 1 Kor 13

***

Csak konkrét tettek mutatják meg a szeretet erejét.

Johann Wolfgang von Goethe

***

Nem az számít, hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít, mellyel azokat véghezvisszük.

XXIII. János pápa

***

A szeretet számomra olyan, mint egy nyíl, amit az akarat kilő. Ha akaratunk elszakad minden földi dologtól, hogy csak Istenre figyeljen és teljes erejével kilövi a nyilat, a nyíl megsebzi Őfelségét, behatol Istenbe, aki a szeretet, és végtelen előnyökkel tér vissza.

Avilai Szent Teréz

***

Mindenütt, ahol egy szót mondanak szeretetből, ahol egy gesztust tesznek szeretetből, ott Krisztus feltámadt.

Ferdinand Ebner

***

A szeretet palástja minden hibát elfed.

Jean Paul

***

Az a szeretet, amely elkezd számolgatni, többé már nem szeretet.

Ferdinand von Olivier

***

Szeretni valakit annyi, mint azt mondani neki: te nem halsz meg.

Gabriel Marcel

***

Élet koronája, megállás nélkül öröm, ez vagy te: szeretet

Johann Wolfgang von Goethe

***

Szeretni egy embert azt jelenti: úgy tekinteni rá, amilyennek őt Isten elképzelte.

Fjodor M. Dosztojevszkij

***

Az igazi szeretet ott kezdődik, amikor semmit nem várunk cserébe.

Antoine de Saint-Exupéry

****

Igaz, hogy mindig van egy kis örültség a szeretetben: de az is igaz, hogy mindig van egy kis igazság az őrültségben.

Friedrich Nietzsche

***

Semmi nem vonzza annyira az ember szívét, mint a szeretet.

Sienai Szent Katalin

***

Amikor szeretünk, Isten felé közeledünk, aki minden szeretet forrása és tűzhelye.

George Sand

***

Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok.

Újszövetség, Mt 5,46

***

Mindig az győz, aki szeret, nem az, aki többet tud.

Hermann Hesse

***

Szeretni azt jelenti, hogy elhatároztuk: Isten kedvére leszünk mindenben.

Avilai Szent Teréz

***

Nem igaz, hogy aki szereti a keresztet, fájdalmat talál. Az, aki nagylelkűen beleveti magát kemény karjaiba, inkább szeretetet talál, megtalálja Istent.

Chiara Lubich

****

Ellenségeidet a szeretettel bénítsd meg!

Peter Rosegger

***

Isten elküldi neked ajándékait, mert szeret téged, akkor is, ha te nem érted meg azokat.

Raphael Hombach

***

A szeretet tüze jobban szentté tesz mint a purgatórium tüze.

Lisieux-i Szent Teréz

***

Ne sétálva, hanem szeretve menjünk Isten felé.

Szent Ágoston

***

 Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik.

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret. 

 Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret.

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik.

Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel.

Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel. 

 De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül a gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.

Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett. 

 Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret. 

 Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja. 

 Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a levegőben.

 Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek. 

 Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába nyelő amőba. 

 Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot. 

 Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.

Van, aki önmagát szereti másban, 

 S van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is válik általa.

Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_szeretetmondsok.rtf (92 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség