Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Az emmauszi tanítványok (Színdarabok / Húsvétra)
Bekerült: 2003.12.09. 14:39
Megnyitva: 4063. alkalommal


Evangélium játékok

(Lehetőséget ad arra, hogy a prédikáció előtt megjelenítődjék a gyermekek előtt az evangélium. Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy utána a prédikáció rövid és lényegretörő legyen! Sok előkészület szükséges, hogy ne csak színház, hanem Evangélium(!) legyen. Köszönet Gratián és Zalán OFM. testvéreknek, hogy ezeket a rövid evangéliumi színdarabokat rendelkezésünkre bocsátották.)


AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOK
Rövid színjáték Húsvétvasárnapra

/Asszonyok mennek a sírhoz, előtte megállnak/

1. ASSZONY: Nézzétek, a kő nincs a helyén.

2. ASSZONY: És itt vannak a leplek összehajtva. De hol van Jézus, hova tűnt a teste?

ANGYAL: Ne féljetek! Akit kerestek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet ahol feküdt. Menjetek gyorsan,
mondjátok meg tanítványainak: Feltámadt a halottak közül.

/Az asszonyok elszaladnak, az angyal "eltűnik"/

/Két tanítvány bejön és az oltár előtt leülnek/

1. TANÍTVÁNY: Ma hajnalban a sírnál voltak az asszonyok. Igaz, én nem beszéltem velük.

2. TANÍTVÁNY: Közénk tartozó asszonyok, csak igazat beszélhetnek. Csak az a baj, hogy Jézust ők sem látták. Ha valóban él, akkor hol van?

1. TANÍTVÁNY: Aki csak kérte Jézust, hogy segítsen rajta, mindenkin segített.

2. TANÍTVÁNY: A vakokat meggyógyította, a bénákat, leprásokat is.

1. TANÍTVÁNY: A halott Lázárt egy szavával feltámasztotta, az egész nép hitt neki. Egy hete, amint jött fel az ünnepekre, mindenki ünnepélyesen fogadta.
Reméltük, hogy most már itt az idő, királlyá tehetjük.

2. TANÍTVÁNY: Akkora hatalma volt, hogy még a rómaiaktól is megszabadíthatott volna minket.

1. TANÍTVÁNY: A legnagyobb szégyentől, a keresztrefeszítéstől nem tudott megmenekülni?

2. TANÍTVÁNY: Mi lesz most velünk? Velünk, akik közvetlen közelében voltunk és hittünk benne?

/Jézus lassan jön/

JÉZUS: Miről beszélgettek itt? Látom, szomorúak vagytok.

1. TANÍTVÁNY: Te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ezekben a napokban?

JÉZUS: Micsoda?

2. TANÍTVÁNY: Ülj le közénk. Te nem hallottál a názáreti Jézusról?

1. TANÍTVÁNY: Ő szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt.

2. TANÍTVÁNY: Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De keresztre feszítették és meghalt.

1. TANÍTVÁNY: De már harmadnapja, hogy ezek történtek. Igaz ... néhány közénk tartozó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták a testét.

2. TANÍTVÁNY: Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyal jelent meg nekik, aki azt állította, hogy él.

JÉZUS: Ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen Isten dicsőségébe!

1. TANÍTVÁNY: A Messiásnak szenvednie kellett?

2. TANÍTVÁNY: Ezt nem értjük!?

JÉZUS: Mit gondoltok kiről mondta Dávid: Átfúrták kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat. Szétosztották egymás közt ruháimat, és
köntösömre sorsot vetettek.

1. TANÍTVÁNY: Ez mind a Messiásra vonatkozna? Valóban mindezek megtörténtek Jézussal ezekben a napokban.

2. TANÍTVÁNY: Számtalanszor olvastuk, hallottuk ezeket a mondatokat, de sosem értettük, kire vonatkoznak.

JÉZUS: Az Írásoknak mind be kell teljesülniük.

1. TANÍTVÁNY: Valóban Jézus volt ez a megvetett, akit mint legutolsó embert keresztre feszítettek.

2. TANÍTVÁNY: Őseink azért várták a Megváltót, hogy a bűntől megváltson minket. És mi? Vártuk a földi rabságtól való szabadulást.

JÉZUS: Jézus önmagáról mondta: Ahogyan Jónás a cethal gyomrában volt három nap és éjjel, úgy lesz az Emberfia a föld szívében három nap és három éjjel.

1. TANÍTVÁNY: Valóban, Jézusnak fel kellett támadnia!

TANÍTVÁNYOK: Jézus valóban feltámadt!

2. TANÍTVÁNY: Most már mindent értünk, bárcsak újra láthatnánk Jézust!

JÉZUS: (feláll) Megyek már tovább!

1. TANÍTVÁNY: Ne menj még! Maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben a nap.

2. TANÍTVÁNY: Maradj, vacsorázz velünk, azután együtt folytatjuk utunkat.

JÉZUS: (leül) Szívesen leszek a vendégetek.

1. TANÍTVÁNY: (előveszi, kicsomagolja a vacsorát és Jézusnak nyújtja) Tessék, vegyél!

JÉZUS: (kezébe veszi a kenyeret, föltekint, megáldja és kettétöri. Felállva nekik nyújtja) Vegyétek és egyétek - ez az én testem. (Jézus ekkor elfordul és eltűnik)

2. TANÍTVÁNY: Jézus, Jézus! Eltűnt!

1. TANÍTVÁNY: Önmagát adta nekünk.

2. TANÍTVÁNY: Ugye lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk és magyarázta az Írásokat?

1. TANÍTVÁNY: Tudod mit? Menjünk vissza Jeruzsálembe az apostolokhoz, mondjuk el nekik: Jézus valóban feltámadt!

2. TANÍTVÁNY: Menjünk! Elmondjuk mindazt, ami történt velünk, hogyan ismertük fel Őt a kenyértörésben. (elmennek örömmel)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség