Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Ábrahám (Szilvarérum / Hit)
Bekerült: 2004.01.16. 13:23
Megnyitva: 1894. alkalommal

Ábrahámról jutott eszembe. Valaki azt mondta, hogy amikor Isten kérte Ábrahámot, hogy áldozza fel fiát akkor ez csak jelkép volt. Elgondolkodtam ezen a felfogáson. Szerintem Isten nagyonis konkrétan kérte Ábrahámot, minden magyarázat nélkül. És Ábrahám azért amit tett, ahogyan fogadta ezt a kérést lehet minden igazán hívő ember ősatyja. Nekünk is ilyen hittel kell odaállnunk Isten elé. Emlékezzünk az evangéliumban Jézus reagálására - amikor megjövendölte szenvedését - , hogyan fogadta Péter mondatát: " Ments Isten Uram! Ilyesmi nem történhet veled. " " Takarodj előlem sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei szerint gondolkodol. "
Mennyei Atyám áldott, szent akaratának teljesítése. Ez és csakis ez üdvözítheti az embert és teheti boldoggá ezen a földön.
Nem mi alkottuk Istent. Ő alkotott mindent, minket is. Az ő útjai nem a mi útjaink és gondolatai nem a mi gondolataink. Kinyilatkoztatta magát nekünk, hogy Ő a Szeretet. Szeret minket a világ kezdetétől fogva. Pont olyannak szeret amilyenek vagyunk. Ismer minket úgy ahogy senki más. Mindent tud rólunk. Minden érthetetlen és fájdalmas eseményt azért helyezett el az életünkben, mert szeret minket. Ő mindig keresztjével együtt jön, és mi majdnem belerokkanunk. Keresztjével, vagyis ingyenes szeretetével, és tőlünk is ezt az ingyenes szeretetválaszt várja. Ezt a teljes odaadást. Úgy ahogy Ábrahám tette és úgy ahogy Jézus tette. Én nem hiszek semmiféle nyálas Jézuskában akiben elég hinni és szeretni az embereket és akkor minden rendben lesz az életemben. Én Istenben hiszek, aki kifürkészhetetlen, érthetetlen, felfoghatatlan, az én emberi logikámmal homlokegyenest ellenkezően cselekvő, de aki mérhetetlenül szeret engem. Igazi, valódi szabadítóm. Nem általam kreált pótlék, olcsó vígasztalás, hanem az én Teremtő Atyám.
Testvér, azt kívánom neked életed minden napján tudd teljesíteni a mi Mennyei Atyánk akaratát. Azt kívánom neked, hogy az igazi Istenben higgy, aki emberi ésszel felfoghatatlan, de aki az Írások szerint mérhetetlenül szeret téged. Mindent azért tett vagy tesz az életedben, hogy te is ott legyél ahol Ő van. Lásd dicsőségét minden napon és vele élj örökkön örökké. Amen.

Tósaki László 1996.

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség